Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

17.05.2016 (wtorek) godz. 15.3017.05.2016 (wtorek) godz. 15.30


Kurs doskonalący na poziomie podstawowym - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

 

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH


Jest to jednodniowy kurs w formie warsztatów praktycznych przeplatanych prelekcjami. Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przygotowany szczególnie dla lekarzy bez znaczących doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia. Liczne instruktaże i symulacje zdarzeń w trakcie warsztatów pozwolą na opanowanie i profesjonalizm w realnych zdarzeniach.

W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Koszt uczestnictwa - 50zł
Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych

 

Kierownik naukowy

dr n.med. Wojciech Rychlik

Koordynator kursów z RKO i stanów nagłych
w Śląskiej Izbie Lekarskiej

dr Janusz Michalak  

 

Tematyka:
•     ostre zespoły wieńcowe
•     przełomy nadciśnieniowe
•     zagrażające życiu zaburzenia rytmu i przewodzenia
•     ostra niewydolność m. serca
•     podejrzenie wstrząsu
•     ostre incydenty zakrzepowo-zatorowe 

* każdy temat analizujemy w trakcie warsztatów pod kątem postępowania lekarza : 
1/ w przypadkowym miejscu publicznym 
2/ w poradni, gabinecie lub opiece świąteczno-nocnej 
3/ w szpitalu bez oddziału kardiologicznego
4/ w specjalistycznym oddziale kardiologicznym

* dobieramy postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w zależności od ich dostępności, a także możliwości danego lekarza w konkretnych okolicznościach

* akcentujemy płynne przekazywanie pacjenta pomiędzy etapami 1,2,3 i 4 z optymalnym  zabezpieczeniem  w każdym z tych miejsc.
* zastanawiamy się jak nie dopuścić do NZK

* analizujemy postępowanie w razie nagłego pogorszenia stanu pacjenta na każdym etapie: w razie nagłej duszności, utraty przytomności, aż do rozpoznania NZK i rozpoczęcia RKO

 

Terminy i informacje organizacyjne podajemy na stronie ŚIL "KURSY SZKOLENIA KONFERENCJE"