Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
AAA

15.09.2016 (czwartek) godz. 15.30 NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH 15.09.2016  (czwartek) godz. 15.30
 

Kurs doskonalący na poziomie podstawowym - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy

 

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH


Jest to jednodniowy kurs w formie warsztatów praktycznych przeplatanych prelekcjami. Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przygotowany szczególnie dla lekarzy bez znaczących doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia. Liczne instruktaże i symulacje zdarzeń w trakcie warsztatów pozwolą na opanowanie i profesjonalizm w realnych zdarzeniach.

W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Koszt uczestnictwa - 50zł
Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych

 

Kierownik naukowy

dr n.med. Wojciech Rychlik

Koordynator kursów z RKO i stanów nagłych 
w Śląskiej Izbie Lekarskiej

dr Janusz Michalak  

 

Tematyka:
•     ostre zespoły wieńcowe 
•     przełomy nadciśnieniowe
•     zagrażające życiu zaburzenia rytmu i przewodzenia
•     ostra niewydolność m. serca
•     podejrzenie wstrząsu
•     ostre incydenty zakrzepowo-zatorowe 

* każdy temat analizujemy w trakcie warsztatów pod kątem postępowania lekarza :  
1/ w przypadkowym miejscu publicznym  
2/ w poradni, gabinecie lub opiece świąteczno-nocnej  
3/ w szpitalu bez oddziału kardiologicznego 
4/ w specjalistycznym oddziale kardiologicznym

* dobieramy postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w zależności od ich dostępności, a także możliwości danego lekarza w konkretnych okolicznościach 

* akcentujemy płynne przekazywanie pacjenta pomiędzy etapami 1,2,3 i 4 z optymalnym  zabezpieczeniem  w każdym z tych miejsc.
* zastanawiamy się jak nie dopuścić do NZK

* analizujemy postępowanie w razie nagłego pogorszenia stanu pacjenta na każdym etapie: w razie nagłej duszności, utraty przytomności, aż do rozpoznania NZK i rozpoczęcia RKO

 

Terminy i informacje organizacyjne podajemy na stronie ŚIL "KURSY SZKOLENIA KONFERENCJE"