Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

2017 


13 marca – 26 marca 2017 r.


13 marca 2017 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

14 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów (Dz.U. z 2017 r. poz. 537), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

15 marca 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 547);
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

16 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 564), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 20/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej

17 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 567), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
20 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599), ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

21 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

22 marca 2017 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 23 marca 2017 roku;

24 marca 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności


27 lutego – 12 marca 2017 r.

28 lutego 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 413), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 13/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych xml dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.;

1 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

2 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz.U. z 2017 r. poz. 458), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
Minister Zdrowia – opublikowano:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

3 marca 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 16/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

6 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

7 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

8 marca 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. z 2017 r. poz. 490), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 497), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 498), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 23 marca 2017 roku;

10 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 509);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 511), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. z 2017 r. poz. 516), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;


20 - 26 lutego 2017 r.

21 lutego 2017 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 11/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

23 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń - listopad 2016 r.

13 - 19 lutego 2017 r.


13 lutego 2017 r.

NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA;
2.    Opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 22/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2017 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy;
2.    Opublikowano komunikat nr 23/2017 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

14 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat AOTMiT – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizujących świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo - leczniczym, świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży (kody zakresów 14.5160.026.04, 14.5161.026.04), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 24/2017 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

15 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 25/2017 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym.

16 lutego 2017 r.
NFZ
1.    Opublikowano komunikat AOTMiT – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych;
2.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców dotyczący komunikatu KOL (kwx);
3.    Opublikowano zarządzenie nr 10/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

17 lutego 2017 r.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

6 - 12 lutego 2017 r.

6 lutego 2017 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 15/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 2) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

8 lutego 2017 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 16/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 3) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

9 lutego 2017 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. 2017, poz. 235);
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2017, poz. 236);
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2017, poz. 237).
NFZ – opublikowano komunikat dotyczący prawidłowego sprawozdawania świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 17/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 4) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

10 lutego 2017 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 18/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 5) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku;
2.    Opublikowano komunikat nr 20/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 6) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

11 lutego 2017 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 21/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 7) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

30 stycznia – 5 lutego 2017 r.


30 stycznia 2017 r.

NFZ
1. Opublikowano uchwałę nr 1/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
2. Opublikowano uchwałę nr 2/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle;
3. Opublikowano uchwałę nr 3/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

31 stycznia 2017 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 12/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 1) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

1 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

2 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt ustawy o produktach kosmetycznych;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

3 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 7/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych.

 

23 - 29 stycznia 2017 r.

 

 

23 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne
w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
 
24 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – październik 2016 r.

26 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania rezonansu magnetycznego.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 11/2017 w sprawie postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

27 stycznia 2017 r.

NFZ – opublikowano projekt   zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.


 

16 - 22 stycznia 2017 r.
16 stycznia 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2017, poz. 103).
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii;
2.    Opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

17 stycznia 2017 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 8/2017 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2016 roku.

18 stycznia 2017 r.
NFZ
1.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących;
2.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w sprawie zmiany wartości przekazywanych w atrybucie upraw-dod elementu nfz:dane-dod-zposp komunikatu ZPOSP;
3.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

19 stycznia 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych (Dz. U. 2017, poz. 119).

20 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 3/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.


9 – 15 stycznia 2017 r.
9 stycznia 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 44)
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz sposobu i trybu przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego

10 stycznia 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

11 stycznia 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U. z 2017 r. poz. 63),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym (Dz.U. z 2017 r. poz. 64)
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 7/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

 

 


1– 8 stycznia 2017 r.
2 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 1/2017/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

4 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat DSOZ - nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

5 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat DSOZ w sprawie sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń zrealizowanych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.