Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Śląska Wiosna Internistyczna 2018 Śląska Wiosna Internistyczna - Katowice „Dom Lekarza” 17.03.2018


PROGRAM
 

8.45 – 9.05      Rejestracja Uczestników

9.05 – 9.15      Otwarcie Konferencji
              Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar

9.15 – 11.30   SESJA NAUKOWA – Postępy w chorobach wewnętrznych cz.1

9.15 – 9.45       Problemy kardio-nefrologiczne u chorych w wieku podeszłym – wybrane  zagadnienia  
               Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
 
9.45 – 10.15     Chory z dyslipidemią i nadciśnieniem, rola leków złożonych w skutecznym leczeniu
                       Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień

10.15 – 10.45   Nieswoiste zapalenia jelit
                       Dr hab. n. med. Marek Waluga

10.45 – 11.15   Czy możemy uprościć podejście do leczenia wziewnego POCHP w porównaniu z wytycznymi GOLD
               Dr. n. biol. Barbara Banaś

11.15 – 11.30   Dyskusja  
11.30 – 11.45   Przerwa kawowa
 
11.45 – 12.15  Panel dyskusyjny z udziałem prof. dr hab. Jacka Imieli, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
                          Chorób Wewnętrznych oraz wykładowców – „Aktualne problemy interny w Polsce”
                Zaproszeni goście:
                dr n. med. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
                dr Jerzy Szafranowicz Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
                dr n. med. Jacek Kozakiewicz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
                dr Klaudiusz Komor Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej
                dr Zbigniew Brzezin Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
                prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Przewodniczący Śląskiego Oddziału TIP 

12.15 – 14.00  SESJA NAUKOWA – Postępy w chorobach wewnętrznych cz.2

12.15 – 12.45   Leczenie cukrzycy w warunkach szpitalnych – postępowanie w pierwszej i kolejnych dobach hospitalizacji
               Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
                       Wykład sponsorowany przez firmę Eli Lilly

12.45 – 13.15   Czy stosowanie Metforminy u chorych na cukrzycę i przewlekłą chorobę nerek jest bezpieczne?  
               Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki 

13.15 – 13.45   Ciekawe przypadki kliniczne
               Lek. Agata Janoska-Gawrońska, lek. Magdalena Zawadzka, moderator – prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

13.45 – 14.00   Dyskusja  

14.00 – 14.05   Podsumowanie i zakończenie konferencji 
               Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar