Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
AAA

LEKARSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚIL 

 

Informujemy, iż rozpoczął się nabór słuchaczy Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Śląskiej Izbie Lekarskiej!


Podstawą przyjęcia w poczet Słuchaczy LUTW jest przynależność do samorządu zawodowego ŚIL i nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych. Wyjątkowo pierwszy rok funkcjonowania LUTW rozpoczyna się od semestru letniego. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął wyjątkowo działalność od semestru zerowego „letniego”, który potrwa od 15 marca do 30 czerwca.
 
Opłata wpisowa wynosi 10 zł (płatność jednorazowa)
Opłata semestralna wynosi 10 zł (płatność jednorazowa)

Wpłaty można dokonać przelewem na konto ING Bank Śląski:
86 1050 1214 1000 0007 0001 4483
tytuł wpłaty: opłata wpisowa, opłata semestralna LUTW
lub bezpośrednio w kasie.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, który potrwa  od 1 października 2018r. do 30 czerwca 2019r.  i składać się będzie z dwóch semestrów: zimowego i letniego, opłaty wynosić będą: 
Wpisowe – 10 zł (płatne jednorazowo)
Opłata roczna - 40 zł.
Opłaty semestralne należy wnieść:
za semestr zimowy – do 30 września
za semestr letni – do 28 lutego
 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 60 44 263
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Słuchacze LUTW w ŚIL,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozpoczynamy część badawczą i praktyczną w ramach projektu pt.
 
„Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.
 

Badania odbędą się w najbliższy piątek tj. 11 maja br. od godz. 9.00  w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu SUM -  ul. Medyków 8, Katowice-Ligota.

Prosimy zabrać ze sobą: lekkie obuwie, strój sportowy i dokumentację medyczną.

Zgłoszenia do w/w części projektu są przyjmowane do dnia 10 maja br. do godz.12.00 – tel. 32/60 44 263 lub 693 989 246.

Panele badawcze i panel praktyczny – obejmą 40 osób z Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ŚIL.

W ramach panelu badawczego realizowane będą: badana lekarskie ogólne, badanie sprawności psychomotorycznej, badanie sprawności funkcjonalnej.

Grupa słuchaczy, którzy zapiszą się do udziału w badaniach, będzie jednocześnie grupą, która realizuje panel praktyczny.

Celem tego projektu jest określenie determinantów pomyślnego starzenia się oraz przeprowadzenie działań prozdrowotnych obejmujących aktywność ruchową  i edukację nakierowaną na promocję i profilaktykę zdrowotną.
 

Załączniki

Wybierz pozycję