Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
AAA

LEKARSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚIL 

 

 

 

Inauguracja projektu

Kolejne spotkanie słuchaczy Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się 12 kwietnia br., miało szczególny charakter ze względu na inaugurację projektu „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów w aglomeracji  Śląskiej” w ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, realizowanego wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach”. W tym wyjątkowym dla naszej „uniwersyteckiej” społeczności dniu zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. n. med. Jacek Durmała – prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek – kierownik Kliniki Geriatrii w Katedrze Chorób Wewnętrznych Wydział Nauk o Zdrowiu SUM, prof. dr hab. Czesław Marcisz – kierownik Katedry Pielęgniarstwa i kierownik Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, dr n. o kult. fiz. Andrzej Knapik – Wydział Nauk o Zdrowiu SUM, oraz fizjoterapeuci: Ewelina Grabska, Katarzyna Gwizdek i Mikołaj Horodecki. Zaproszenie przyjęli także: Jan Ciepliński – przewodniczący Zarządu Bytomskiego UTW i Antoni Tabath, reprezentujący UTW przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

W uroczystości uczestniczyli: Tadeusz Urban Prezes ORL w Katowicach, Jacek Kozakiewicz Wiceprezes ORL w Katowicach i Renata Wrońska Dyrektor Biura ŚIL. Wykład inauguracyjny „Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne” – wygłosił prof. Jan Szewieczek.

 

 

 „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”

W ramach podpisanego 28 czerwca 2017 r. porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku działającymi przy: Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM i LUTW w ŚIL, zostaliśmy zaproszeni do udziału
w projekcie „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.

Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał finansowanie w wysokości ponad 290 tys. zł w ramach II edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Do MNiSW trafiło w sumie 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Projekt SUM został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał 92,5 punktów na 100 możliwych, co uplasowało go na trzecim miejscu. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz.

Podmiotami realizującymi projekt są: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przy udziale Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach,  Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego
w Bytomiu, Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach, Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piekarach Śląskich, Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Raciborzu, LUTW ŚIL oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. 

W ramach projektu realizowane są panele edukacyjne, panel badawczy i praktyczny. Celem projektu jest określenie determinantów pomyślnego starzenia się oraz przeprowadzenie działań prozdrowotnych obejmujących aktywność ruchową oraz edukację nakierowaną na promocję i profilaktykę zdrowotną. 

 W ramach projektu słuchacze LUTW mieli okazję do wysłuchania wykładów:

„Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne” wygłosił prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek, Kierownik Kliniki Geriatrii w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny                                   w Katowicach

„Typy przebiegu starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego” – prof. dr hab. Czesław Marcisz, kierownik UTW SUM w Katowicach, kierownik Katedry Pielęgniarstwa i kierownik Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego 

„Psychologiczne aspekty starzenia się – szanse i zagrożenia” – dr hab. n. hum. Monika Bąk – Sosnowska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychologii SUM. Głównie zajmuje się psychologicznymi zachowaniami zdrowotnymi
i zaburzeniami odżywania 

„Wiedzieć-oceniać-działać. Kościół wobec wyzwań współczesności” - ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki Społecznej
w Europie Środkowej (Linz, Austria) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (Leuven, Belgia). 

 

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję