Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
AAA

LEKARSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚIL 


HARMONOGRAM WYKŁADÓW - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Sala irlandzka I piętro;  godz.12.00.

1. 25 października, godz.12.00  – "Sukces w komunikacji interpersonalnej. Prawdy i mity" - dr Aleksandra Dulko  Marczak

2. 8 listopada, godz. 12.00 – „O czym milczy historia – śniadanie u Tiffaniego” -  Urszula Pawlik

3. 29 listopada, ______  – Muzeum Śląskie od kuchni. Kto pracuje i czym się zajmuje w pracowni konserwatorskiej. 

4. 6 grudnia, godz.12.00 – wykład z cyklu „ Medyczne podróże” dr n. med. Mieczysław Dziedzic

5. 9 stycznia (wyjątkowo środa), godz. 12.00 – „Mind Mapping ćwiczenie pamięci” (warsztaty) - dr Monika Kornaszewska-Polak 

6. 31 stycznia  2019 r. – „Radio Katowice - znane i nieznane” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wtorkowe spotkania z Melpomeną

Teatr konesera w Muzeum Śląskim: „Molier – z komedią po ostatnie tchnienie”

13 listopada br. godz. 11.00 -  „Świętoszek”, reż. Zygmunt Hübner

18 grudnia br. godz. 11.00 - „Skąpiec”, reż. Jan Bratkowskiego

8 stycznia 2019r. godz. 11.00 - „Szelmostwo Skapena”, reż. Jean L. Benoit

12 lutego 2019r. godz. 11.00 - „Szkoła żon”, reż. Jerzy Stuhr

Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach; Sala A na poziomie - 3 w budynku administracyjnym, w którym znajduje się  bistro Modro, to ostatni szklany budynek po prawej stronie od strony NOSPR. 

 

 

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że zaczął się nabór słuchaczy Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Śląskiej Izbie Lekarskiej na I rok akademicki 2018/2019.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku LUTW odbędzie się 4 października 2018 r. o godz. 12.00 w Sali audytoryjnej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Rok akademicki trwa od 4 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. i składa się z dwóch semestrów:                                                      

zimowego – od 1 października 2018 r.  do 31 stycznia 2019 r.

letniego – od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

oraz przerw: świątecznych, międzysemestralnych i wakacji letnich.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca (z wyjątkami), od godz. 12.00.

Semestr zimowy – 7 wykładów w terminach: 4, 25 październik;  8, 29 listopad; 6 grudzień; 10, 31 styczeń 

Semestr letni – 8 wykładów w terminach: 7, 28 marca; 4, 25 kwietnia; 9, 30 maja; 6, 27 czerwca

Wykłady będą odbywać się w Śląskiej Izbie Lekarskiej oraz poza Izbą. Planowane są również zajęcia dodatkowe.

 

Opłaty: 

Wpisowe – 10 zł (płatne jednorazowo do 30 września br.)

Opłata semestralna - 40 zł (opłata roczna) 

Opłatę semestralną należy wnieść:

20 zł - za semestr zimowy – do 30 września br.

20 zł - za semestr letni – do 28 lutego 2019 r.

 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto ING Bank Śląski:

86 1050 1214 1000 0007 0001 4483

tytuł wpłaty: opłata wpisowa, opłata semestralna LUTW

lub bezpośrednio w kasie.

 

Dokumenty:

Wypełniona i podpisana Deklaracja (w załączeniu)

Jedna fotografia do legitymacji słuchacza LUTW 

Powyższe prosimy składać osobiście – V piętro, pokój 500 lub przesłać na adres: Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice z dopiskiem „LUTW”.

 

Kontakt

tel.: 32 60 44 263

e-mail: uniwersytet@izba-lekarska.org.pl

 

 

Działalność LUTW ŚIL w tzw. „semestrze zerowym” (od 15 marca do 5 lipca 2018 r.)

Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność wyjątkowo od tzw. semestru zerowego, który trwał od 15 marca do 5 lipca br. W ramach podpisanego 28 czerwca 2017 r. porozumienia o wzajemnej współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”. 12 kwietnia br. uroczyście rozpoczęliśmy projekt. W ramach projektu słuchacze LUTW mieli okazję do wysłuchania wykładów:

1. „Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne” - prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek, Kierownik Kliniki Geriatrii w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 

2. „Typy przebiegu starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego” - prof. dr hab. Czesław Marcisz, Kierownik UTW SUM w Katowicach, kierownik Katedry Pielęgniarstwa i kierownik Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego.

3. „Psychologiczne aspekty starzenia się – szanse i zagrożenia” - dr hab. n. hum. Monika Bąk-Sosnowska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychologii SUM. Głównie zajmuje się psychologicznymi zachowaniami zdrowotnymi
i zaburzeniami odżywania 

4. „Wiedzieć-oceniać-działać. Kościół wobec wyzwań współczesności” - ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki Społecznej
w Europie Środkowej (Linz, Austria) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (Leuven, Belgia). 

5. „Aktywność drogą doskonałości” - dr Monika Kornaszewska-Polak, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (2012-2018).

6. „Żywność współczesna – droga do zdrowia czy choroby?” - dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok, dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

7. „Jak starzeć się pomyślnie: aktywny senior – dla siebie, rodziny i społeczności” - dr n. o kult. fiz. Andrzej Knapik, Wydział Nauk
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; zajmuje się aktywnością fizyczną i stylem życia osób starszych.


Na grupie ochotników została przeprowadzona ocena sprawności psychomotorycznej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tej sprawności w procesie pomyślnego starzenia. 

Panel składał się z trzech części:

  • badania lekarskiego, 
  • badania sprawności psychomotorycznej,
  • badania sprawności funkcjonalnej (testy funkcjonalne i pomiary antropometryczne).

Badania odbywały się w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach-Ligocie. 

W ramach projektu słuchacze odbywali treningi nordic walking pod opieką fizjoterapeuty. 

Uroczyste zakończenie projektu planowane jest 18 października br.      

 

W ramach semestru zerowego odbyły się również wykłady dodatkowe:

1.     Interakcje lekowe w codziennej praktyce lekarskiej” -  prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień (wykład inauguracyjny LUTW)

2.     „Bezpieczny Senior” - Elżbieta Cicha prok. Prokuratury Okręgowej  w Katowicach

3.     „Biblioteka Śląska znana i nieznana”  - prof. zw. dr hab. Jan Malicki dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

4.     „Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.” - prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka, historyk, Przewodniczący  Komisji Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wiceprzewodniczący Rady Programowej ODH ŚIL 

5.     Podczas wyjazdu rehabilitacyjnego  do Brennej (Hotel Kotarz) odbyły się  zajęcia warsztatowe „ Potencjał kreatywnego myślenia – jak  wykorzystać kreatywny umysł w codziennym życiu”, które poprowadziła prof. Alicja Gałązka. Celem szkolenia było poznanie 
i wypracowanie umiejętności kreatywnego myślenia umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów w życiu codziennym i lepsze funkcjonowanie  w grupie społecznej.

 

Wybierz pozycję