Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ
 
(formularz zgłoszeniowy i materiały ze szkoleń w dolnej części strony)
 
_______________________________________________________________________________________________________
Kurs doskonalący
„JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY” - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać 
w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej ( IV piętro, pokój 410 ) lub telefonicznie 32 60 44 225
 
_______________________________________________________________________________________________________
22.01.2018  (poniedziałek) godz. 15.30 - brak miejsc – wpisy wyłącznie na listę rezerwową
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
_______________________________________________________________________________________________________
27.01.2018  (sobota) godz. 10.00
Konferencja
NEUROFIZJOLOGIA – CIEKAWE PRZYPADKI KLINICZNE. TRENING NEUROFEEDBACK.
Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
Współpraca:  Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
______________________________________________________________________________________________________
29.01.2018  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PRACY LEKARZA.
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
_______________________________________________________________________________________________________
12.02.2018 (poniedziałek) godz. 17:00
Konferencja
POSTĘPOWANIE W NIEWYDOLNOŚCI SERCA W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYTYCZNYCH I NIE TYLKO… 
Kierownik Naukowy   Dr hab. n. med. Jacek Kowalczyk
Współpraca: Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
______________________________________________________________________________________________________
16.02.2018  (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
GRUPOWY TRENING BALINTOWSKI W PRAKTYCE LEKARZA - TEORIA I ZASTOSOWANIE. 
(trening obejmuje 4 spotkania – terminy dla grupy zostaną ustalone po wykładzie wprowadzającym)
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
_______________________________________________________________________________________________________
19.02.2018  (poniedziałek) godz. 15.30 brak miejsc – wpisy wyłącznie na listę rezerwową
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
_______________________________________________________________________________________________________
23.02.2018 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 23.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018, 16.03.2018)
Koszt szkolenia dla specjalistów BHP - 250,00 zł.( Wpłaty należy dokonywać na konto: 50 1020 2313 0000 3102 0553 7933z dopiskiem: kurs dla biegłych + BHP; W przypadku zainteresowania otrzymaniem faktury na prowadzoną działalność, prosimy o podanie w treści przelewu danych tj. nazwy, adresu, nr NIP)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________________
23.02.2018  (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
UWAŻNOŚĆ - TRENING REDUKCJI STRESU METODĄ „MINDFULNESS”.
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
_______________________________________________________________________________________________________
24.02.2018  (sobota) godz. 9.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
7 KROKÓW ENDO
 Szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących rotacyjnie
Zastosowanie najnowszych dostępnych rozwiązań i materiałów w stomatologii dziecięcej.
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek
______________________________________________________________________________________________________
26.02.2018 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH 
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Koszt uczestnictwa - 50zł
Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
_______________________________________________________________________________________________________
02.03.2018 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 23.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018, 16.03.2018)
Koszt szkolenia dla specjalistów BHP - 250,00 zł.( Wpłaty należy dokonywać na konto: 50 1020 2313 0000 3102 0553 7933z dopiskiem: kurs dla biegłych + BHP; W przypadku zainteresowania otrzymaniem faktury na prowadzoną działalność, prosimy o podanie w treści przelewu danych tj. nazwy, adresu, nr NIP)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________________
03.03.2018  (sobota) godz. 9.00
Konferencja
AKADEMIA TYREOLOGII PRAKTYCZNEJ 2018
Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek
_______________________________________________________________________________________________________
05.03.2018 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH 
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Koszt uczestnictwa - 50zł
Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
_______________________________________________________________________________________________________
08.03.2018  (czwartek) godz. 15.30 - brak miejsc – wpisy wyłącznie na listę rezerwową
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
_______________________________________________________________________________________________________
09.03.2018 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 23.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018, 16.03.2018)
Koszt szkolenia dla specjalistów BHP - 250,00 zł.( Wpłaty należy dokonywać na konto: 50 1020 2313 0000 3102 0553 7933z dopiskiem: kurs dla biegłych + BHP; W przypadku zainteresowania otrzymaniem faktury na prowadzoną działalność, prosimy o podanie w treści przelewu danych tj. nazwy, adresu, nr NIP)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________________
14.03.2018  (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM I RODZICEM W GABINECIE LEKARSKIM I STOMATOLOGICZNYM.
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
_______________________________________________________________________________________________________
16.03.2018 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 23.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018, 16.03.2018)
Koszt szkolenia dla specjalistów BHP - 250,00 zł.( Wpłaty należy dokonywać na konto: 50 1020 2313 0000 3102 0553 7933z dopiskiem: kurs dla biegłych + BHP; W przypadku zainteresowania otrzymaniem faktury na prowadzoną działalność, prosimy o podanie w treści przelewu danych tj. nazwy, adresu, nr NIP)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________________
17.03.2018  (sobota) godz. 9.00
Konferencja
ŚLĄSKA WIOSNA INTERNISTYCZNA
Współpraca: Oddział Śląski Towarzystwa Internistów Polskich
Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar
_______________________________________________________________________________________________________
17.03.2018  (sobota) godz. 9.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
CZAS NA ENDO
 Szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących rotacyjnie
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek
______________________________________________________________________________________________________
17.03.2018  (sobota) godz. 13.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
CZAS NA ENDO
 Szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących rotacyjnie
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek
______________________________________________________________________________________________________
28.03.2018 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU 
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik
______________________________________________________________________________________________________

04.04.2018  (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ASERTYWNOŚĆ W PRACY LEKARZA (POZIOM PODSTAWOWY).
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________________
04.04.2018 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... NEUROLOGIA.
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Kamila Malinowska
______________________________________________________________________________________________________
05.04.2018  (czwartek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________________
06.04.2018  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
LECZENIE WAD ZGRYZU Z WYKORZYSTANIEM ZAKOTWIEŃ MINIPŁYTKOWYCH.
Wykład poprowadzi dr n.med. Stanisław Musiał
______________________________________________________________________________________________________
11.04.2018 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... CHIRURGIA DZIECIĘCA. 
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Patrycja Starzak
______________________________________________________________________________________________________
14.04.2018  (sobota) godz. 9.30
Konferencja
WSZYSTKO CO CHCIELIŚCIE WIEDZIEĆ O SPECJALIZACJI, ALE BALIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ.
Konferencja dedykowana wszystkim lekarzom, którzy planują wkrótce rozpocząć specjalizację
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek
______________________________________________________________________________________________________
17.04.2017 (wtorek) godz.15.00 
Konferencja
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA JAKO SCHORZENIE INTERDYSCYPLINARNE
Kierownik naukowy prof. dr hab.n.med. Krzysztof S. Gołba
______________________________________________________________________________________________________
18.04.2018 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... PEDIATRIA 
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Anna Machura
______________________________________________________________________________________________________
25.04.2018 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... CHIRURGIA OGÓLNA.
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison
______________________________________________________________________________________________________
09.05.2018  (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ASERTYWNOŚĆ W PRACY LEKARZA (POZIOM ZAAWANSOWANY)
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________________
09.05.2018 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... INTERNA. CZĘŚĆ I  
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________________
16.05.2018 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... INTERNA. CZĘŚĆ II  
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________________
24.05.2018  (czwartek) godz. 10.00
Kurs doskonalący
WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ
Zastosowanie najnowszych dostępnych rozwiązań i materiałów w stomatologii dziecięcej.
Wykład poprowadzi dr Emil Korporowicz
______________________________________________________________________________________________________
 
25.05.2018  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
MEDYCYNA PODRÓŻY
Wykład poprowadzi dr n.med. Barbara Sobala-Szczygieł
______________________________________________________________________________________________________
28.05.2018  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA – UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W PRACY LEKARZA.
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________________
15.06.2018  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
POSTĘPY W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ WIRUSAMI HBV I HCV.
Wykład poprowadzi dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur
 ______________________________________________________________________________________________________

 

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję