Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

 

(formularz zgłoszeniowy i materiały ze szkoleń w dolnej części strony)

 

Kurs doskonalący

JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać

w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej (IV piętro, pokój 410) lub telefonicznie (32 60 44 225).

08.09.2018 (sobota) godz. 10.00
Konferencja

UDAR MÓZGU – POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII. WARSZTATY PRAKTYCZNE.

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Współpraca: Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

15.09.2018 (sobota) godz. 10.00
Konferencja

NEUROFIZJOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Współpraca: Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej

20.09.2018 (czwartek), godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
UWAŻNOŚĆ - TRENING REDUKCJI STRESU METODĄ „MINDFULNESS”
Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

24.09.2018 (poniedziałek), godz. 15.30 - BRAK MIEJSC 

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia - 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30 zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa

24.09.2018 (poniedziałek), godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM I RODZICEM W GABINECIE LEKARSKIM I STOMATOLOGICZNYM
Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

25.09.2018 (wtorek) godz. 18.30

Kurs doskonalący

 WARSZTATY ENDOKRYNOLOGICZNO-DIABETOLOGICZNE DLA LEKARZY POZ

 Kierownik naukowy Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń 

26.09.2018 (środa), godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

RÓŻNE OBLICZA DEPRESJI W PRACY LEKARZA

Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

1.10.2018 (poniedziałek), godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ AUTOPREZENTACJA W KONTAKCIE Z MEDIAMI
Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

 

02.10.2018 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH 

W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.

Koszt uczestnictwa - 50zł
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik

09.10.2018 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH 

W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.

Koszt uczestnictwa - 50zł

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik

10.10.2018 (środa), godz. 18.00
Kurs doskonalący 
PACJENT Z ZAKRZEPICĄ ŻYŁ GŁĘBOKICH I ZATOROWOŚCIĄ PŁUCNĄ
Kurs połączony w warsztatem praktycznym z zastosowaniem USG
Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

13.10.2018 (sobota), godz. 10.00 
Konferencja
III JESIENNE SPOTKANIA LEKARZY MEDYCYNY RODZINNEJ  
Kierownik naukowy dr n. med. Ireneusz Szymczyk

13.10.2018 (sobota) godz. 8.00

 Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO UBYTKÓW KLASY II

 Szkolenie teoretyczno – praktyczne 

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

13.10.2018 (sobota) godz. 12.30 

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO UBYTKÓW KLASY II

 Szkolenie teoretyczno – praktyczne 

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

 

15.10.2018 (poniedziałek), godz. 15.30 - BRAK MIEJSC 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia - 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30 zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa

15.10.2018 (poniedziałek), godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ARTETERAPIA JAKO FORMA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM W PRACY LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY
Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

17.10.2018 (środa), godz. 15.30 

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

 ROZMOWA Z PACJENTEM TERMINALNYM

Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

18.10.2018 (czwartek), godz. 17.30

 Kurs doskonalący  
CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA. LECZENIE I DIAGNOSTYKA W GABINECIE LEKARZA POZ. LECZENIE PRZEZ LEKARZA POZ PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM. RÓŻNICE W LECZENIU PACJENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU. KIEDY KIERUJEMY DO KARDIOLOGA? 

Wykład poprowadzi dr Mariusz Pułapa

20.10.2018 (sobota), godz. 9.00

 Konferencja 

WSZYSTKO, CO CHCIELIŚCIE WIEDZIEĆ O SPECJALIZACJI, ALE BALIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ

SPECJALIZACJE ZABIEGOWE 

Kierownik naukowy dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek 

22.10.2018 (poniedziałek), godz. 18.00

Kurs doskonalący

PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. PODSTAWY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII W POZ

Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik

23.10.2018 (wtorek) godz. 15.30 

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DOROSŁYCH 

Czas trwania: wykład - 5 godzin dydaktycznych, warsztaty praktyczne - 7 godzin dydaktycznych.

Po wykładzie uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy warsztatowe do ćwiczeń resuscytacji z zastosowaniem manekinów i sprzętu ratunkowego.

Koszt uczestnictwa - 50zł

Każdy z uczestników wykładu weźmie udział w jednym spotkaniu warsztatowym

Kierownik naukowy dr hab.n.med. Ewa Podwińska

24.10.2018 (środa), godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

JAK UWOLNIĆ SIĘ OD NIEUSTANNEJ WALKI Z LĘKIEM I NIEPOKOJEM? ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

26.10.2018 (piątek), godz. 15.30 - BRAK MIEJSC

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

DLACZEGO WCIĄŻ BOJĘ SIĘ DIAGNOZOWAĆ ZA POMOCĄ USG? - KURS ZAAWANSOWANY DIAGNOSTYKI USG JAMY BRZUSZNEJ

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Warsztaty w grupach 10-osobowych odbywać się będą w Domu Lekarza w Katowicach.

Kurs obejmuje prezentacje przypadków i ćwiczenia praktyczne na aparatach USG

Koszt uczestnictwa - 20 zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa

27.10.2018 (sobota), godz. 9.00 - BRAK MIEJSC

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

DLACZEGO WCIĄŻ BOJĘ SIĘ DIAGNOZOWAĆ ZA POMOCĄ USG? - KURS ZAAWANSOWANY DIAGNOSTYKI USG JAMY BRZUSZNEJ

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Warsztaty w grupach 10-osobowych odbywać się będą w Domu Lekarza w Katowicach.

Kurs obejmuje prezentacje przypadków i ćwiczenia praktyczne na aparatach USG

Koszt uczestnictwa - 20 zł

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

27.10.2018 (sobota), godz. 14.00 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

DLACZEGO WCIĄŻ BOJĘ SIĘ DIAGNOZOWAĆ ZA POMOCĄ USG? - KURS ZAAWANSOWANY DIAGNOSTYKI USG JAMY BRZUSZNEJ 

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Warsztaty w grupach 10-osobowych odbywać się będą w Domu Lekarza w Katowicach.

Kurs obejmuje prezentacje przypadków i ćwiczenia praktyczne na aparatach USG

Koszt uczestnictwa - 20 zł

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

 27.10.2018 (sobota) godz. 9.00 

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

CZAS NA ENDO

 Szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących recyprokalnie

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

27.10.2018 (sobota) godz. 13.00

 Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

CZAS NA ENDO

 Szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących recyprokalnie

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek


28.10.2018 (niedziela), godz. 9.00 - BRAK MIEJSC 

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

DLACZEGO WCIĄŻ BOJĘ SIĘ DIAGNOZOWAĆ ZA POMOCĄ USG? - KURS ZAAWANSOWANY DIAGNOSTYKI USG JAMY BRZUSZNEJ

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Warsztaty w grupach 10-osobowych odbywać się będą w Domu Lekarza w Katowicach.

Kurs obejmuje prezentacje przypadków i ćwiczenia praktyczne na aparatach USG

Koszt uczestnictwa - 20 zł

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

28.10.2018 (niedziela), godz. 14.00 - BRAK MIEJSC

 Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy) 

DLACZEGO WCIĄŻ BOJĘ SIĘ DIAGNOZOWAĆ ZA POMOCĄ USG? - KURS ZAAWANSOWANY DIAGNOSTYKI USG JAMY BRZUSZNEJ

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych 

Warsztaty w grupach 10-osobowych odbywać się będą w Domu Lekarza w Katowicach.

Kurs obejmuje prezentacje przypadków i ćwiczenia praktyczne na aparatach USG

Koszt uczestnictwa - 20 zł

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

31.10.2018 (środa), godz. 15.30 

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W PRACY W ZESPOLE MEDYCZNYM

Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

6.11.2018 (wtorek), godz. 18.00 

Kurs doskonalący

PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ

CHIRURGIA W POZ  

Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison

7.11.2018 (środa), godz. 17.00 

Kurs doskonalący - WYMAGANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PODSTAWY SZYCIA RAN ORAZ UNIERUCHAMIANIA URAZÓW KOŃCZYN 

Kierownik naukowy dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

8.11.2018 (czwartek), godz. 15.30  

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy) 

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE - KURS PODSTAWOWY

Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia - 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych

Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach

Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG

Koszt uczestnictwa - 30 zł

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

9.11.2018 (piątek), godz. 15.30

 Kurs doskonalący  

POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU AIDS ORAZ POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE 

Wykład poprowadzi dr n. med. Marek Beniowski

14.11.2018 (środa), godz. 18.00

Kurs doskonalący

PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ

PACJENT INTERNISTYCZNY W POZ

Wykład poprowadzi dr Karol Holona

  15.11.2018 (czwartek) godz. 10.00 

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

OPRACOWANIE KANAŁÓW KORZENIOWYCH, TERMICZNE WYPEŁNIENIE, REENDO

 Szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących recyprokalnie

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

17.11.2018 (sobota), godz. 9.00

 Konferencja 

WSZYSTKO, CO CHCIELIŚCIE WIEDZIEĆ O SPECJALIZACJI, ALE BALIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ

SPECJALIZACJE NIEZABIEGOWE 

Kierownik naukowy dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

 

 19.11.2018 (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI 

W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi. Tematyka obejmuje większość nieurazowych, nagłych stanów zagrożenia życia u dzieci.

Koszt uczestnictwa - 50zł

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny

20.11.2018 (wtorek), godz. 17.30

Kurs doskonalący 

EBM (MEDYCYNA OPARTA O DOWODY NAUKOWE) - CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY KRYTYCZNIE CZYTAĆ DONIESIENIA NAUKOWE?

Wykład poprowadzi dr n. med. Krzysztof Siemianowicz

27.11.2018 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI 

W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi. Tematyka obejmuje większość nieurazowych, nagłych stanów zagrożenia życia u dzieci.

Koszt uczestnictwa - 50zł

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny

29.11.2018 (czwartek) godz. 15.30

 Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE - KURS PODSTAWOWY

Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia - 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych

Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach

 Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG

 Koszt uczestnictwa - 30 zł

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

01.12.2018 (sobota) godz. 9.00

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

 Szkolenie teoretyczno – praktyczne 

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

 01.12.2018 (sobota) godz. 12.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

 Szkolenie teoretyczno – praktyczne 

Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

 5.12.2018 (środa), godz. 18.00

Kurs doskonalący  

PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ  

CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO W POZ 

Wykład poprowadzi dr Anna Machura

12.12.2018 (środa), godz. 18.00 

Kurs doskonalący 

PACJENT Z ZAKRZEPICĄ ŻYŁ GŁĘBOKICH I ZATOROWOŚCIĄ PŁUCNĄ

Kurs połączony w warsztatem praktycznym z zastosowaniem USG

Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

 

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję