Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
Pierwsze posiedzenie ORL w Katowicach po XXXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy - 11.04.2018 r.
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ
 
(formularz zgłoszeniowy i materiały ze szkoleń w dolnej części strony)
 
 
______________________________________________________________________________________________________
21.04.2018  (sobota) godz. 9.00
Konferencja
MÓZG I SERCE – CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU I SERCA
Kierownik naukowy Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
Współpraca:  Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM
______________________________________________________________________________________________________
24.04.2018 (wtorek) godz. 16.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
MEDICAL EDUCATION – SKUTECZNE NAUCZANIE W MEDYCYNIE  cz. 1. 
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
_______________________________________________________________________________________________________
25.04.2018 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... CHIRURGIA OGÓLNA
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison
______________________________________________________________________________________________________
27.04.2018 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
JAK ZAPLANOWAĆ MEDYCZNE SPOTKANIE NAUKOWE, WARSZTATY, MAŁĄ KONFERENCJĘ 
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
_______________________________________________________________________________________________________

07.05.2018  (poniedziałek) godz. 15.30brak miejsc – wpisy wyłącznie na listę rezerwową
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
_______________________________________________________________________________________________________
09.05.2018  (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ASERTYWNOŚĆ W PRACY LEKARZA (POZIOM ZAAWANSOWANY)
Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________________
09.05.2018 (środa) godz.18.00 16.00 zmiana godziny 
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... INTERNA. CZĘŚĆ I  
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________________
16.05.2018 (środa) godz.18.00 16.00 zmiana godziny
Kurs doskonalący 
PRZYCHODZI MŁODY LEKARZ DO SOR... INTERNA. CZĘŚĆ II  
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę w SOR, pomagający w rozpoznawaniu i leczeniu w warunkach SORów i Izb Przyjęć.
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________________
18.05.2018 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
WIZERUNEK OSOBISTY, WIZERUNEK LEKARZA
Jak Cię widzą, tak Cię piszą – jak żyć bez maski i cieszyć się szacunkiem 
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
_______________________________________________________________________________________________________
19.05.2018r. (sobota) godz. 9.00
Konferencja 
“ŚWIATOWY DZIEŃ LEKARZA RODZINNEGO – WARSZTATY MEDYCYNY RODZINNEJ” 
Kierownik naukowy: dr n.med. Ireneusz Szymczyk, Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej
_______________________________________________________________________________________________________
22.05.2018 (wtorek) godz. 16.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
JAK ZAISTNIEĆ W MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI NA MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH SPOTKANIACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH 
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
_______________________________________________________________________________________________________
23.05.2018  (środa) godz. 15.00
Kurs doskonalący
CHOROBY PSYCHICZNE A MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO
Kierownictwo naukowe dr hab.n.med. Marek Krzystanek, dr hab.n.med. Robert Pudlo
_______________________________________________________________________________________________________
24.05.2018  (czwartek) godz. 10.00
Kurs doskonalący
WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ
Zastosowanie najnowszych dostępnych rozwiązań i materiałów w stomatologii dziecięcej.
Wykład poprowadzi dr Emil Korporowicz
______________________________________________________________________________________________________
25.05.2018  (piątek) godz. 15.00
SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE E-ZLA
______________________________________________________________________________________________________
 25.05.2018  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
MEDYCYNA PODRÓŻY
Wykład poprowadzi dr n. med. Barbara Sobala-Szczygieł
______________________________________________________________________________________________________
28.05.2018  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA – UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W PRACY LEKARZA
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
_______________________________________________________________________________________________________
04.06.2018  (poniedziałek) godz. 15.30  brak miejsc – wpisy wyłącznie na listę rezerwową 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
_______________________________________________________________________________________________________
05.06.2018 (wtorek) godz. 16.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/PRZEDSIĘWZIĘCIAMI MEDYCZNYMI – PODSTAWY. JAK PLANOWAĆ, BY WYGRAĆ (Z CZASEM, STRESEM I BUDŻETEM)
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
______________________________________________________________________________________________________
15.06.2018  (piątek) godz. 15.00
SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE E-ZLA
______________________________________________________________________________________________________
15.06.2018  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
POSTĘPY W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ WIRUSAMI HBV I HCV
Wykład poprowadzi dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur
 ______________________________________________________________________________________________________

 

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję