Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Hotel Pro Medico 

UCHWAŁA Nr 15/2008

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 kwietnia 2008 r.w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2005 ORL w Katowicach z dnia 9.03.2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania pomieszczeń bazy noclegowej przy ul. Sobieskiego 102a w Warszawie.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 25 pkt. 1b ustawy o izbach lekarskich
z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 158 ze zm.) Okręgowa Rada Lekarska
w Katowicach, postanawia:

§1


W uchwale ORL nr 10/2005 z dnia 09.03.2005 r. zmienić treść załącznika w ten sposób, że:
Punkt 5 załącznika otrzymuje następujące brzmienie:
"Członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, którzy posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponoszą opłaty za dobę hotelową w wysokości 80 złotych brutto."

§2


Ogłosić jednolity tekst załącznika do uchwały ORL nr 10/2005 z dnia 09.03.2005 r. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do uchwały ORL Nr 15/2008
z dnia 23.04.2008 r.

Regulamin udostępniania pomieszczeń bazy noclegowej
przy ul. Sobieskiego 102a w Warszawie1. Rejestracja noclegu następuje w Sekretariacie Śląskiej Izby Lekarskiej - dla członków samorządu lekarskiego innych izb lekarskich nie wcześniej niż na 30 dni przed planowanym pobytem.

2. Opłaty za noclegi winny być dokonywane najpóźniej na 7 dni przed terminem pobytu. W przypadku dokonania wpłaty w formie przelewu - konieczne jest przesłanie faxem kserokopii dowodu dokonanej wpłaty do sekretariatu Śląskiej Izby Lekarskiej. Brak wpływu na konto Śląskiej Izby Lekarskiej wpłaty spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

3. Wysokość opłaty za dobę hotelową wynosi:
a) 60 złotych brutto - dla członków ŚIL i pracowników Biura ŚIL
b) 80 złotych brutto - dla lekarzy i rodzin lekarskich nie będących członkami ŚIL

4. W przypadku korzystania z pokoju 2-osobowego przez jednego lekarza (na wyraźne życzenie w przypadku wolnych miejsc) obowiązuje dopłata w wysokości 50% kosztów noclegów.

5. Członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, którzy posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponoszą opłaty za dobę hotelową w wysokości 80 złotych brutto.

6. Klucze do pokoi hotelowych wydawane są przez pracownika ŚIL w bazie noclegowej w godz. 8.00 - 16.00. Po godzinie 16.00 klucze są do odbioru w recepcji Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110.

7. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi jedynie w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu