Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja ds. Etyki Lekarskiej 

Przewodniczący: Jarosław Markowski

Członkowie: Danuta Korniak, Wojciech Drozd, Urszula Urbanowicz, Ilona Cebula-Byrska, Elżbieta Smętek, Mariusz Byrski, Urszula Zimoń, Krzysztof Szczechowski, Wanda Wenglarzy-Kowalczyk, Monika Bajor, Rafał Leszczyński, Stanisław Wencelis, Andrzej Muras, Gabriela Muś, Olga Olechnowicz, Jan Kłopotowski, Maria Brzezińska-Musioł, Jacek Gawron, Jan Hliniak, Krzysztof Siemianowicz, Krzysztof Nitecki, Barbara Kopczyńska, Andrzej Postek

opiekun komisji: Maryla Nawrot

kontakt: tel. 32 60-44-270, mail: etyka@izba-lekarska.org.pl


 

 Do zadań Komisji ds. Etyki Lekarskiej należy:

1/ działalność w zakresie propagowania i przestrzegania zasad etyki lekarskiej wśród członków Śląskiej Izby lekarskiej,

2/ sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,

3/ działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza, a w szczególności występowanie w obronie godności zawodu lekarza,

4/ opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawach dotyczących etyki,

5/ prowadzenie spraw zleconych przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, jej Prezydium lub Prezesa,

6/ podejmowanie, rozpatrywanie i formułowanie opinii w sytuacjach konfliktowych, zaistniałych wśród członków korporacji lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej stwarzających problemy w ocenie etycznej,

7/ współpraca z Komisją Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Komisjami ds. Etyki Lekarskiej w okręgowych radach lekarskich,

8/ udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu i zasad etyki lekarskiej,

9/ udział w prowadzeniu doskonalenia zawodowego lekarzy oraz organizowanie konferencji nawiązujących do problematyki etyki lekarskiej, także z udziałem przedstawicieli innych środowisk i zawodów,