Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznychPrzewodniczący: Ryszard Szozda

Wiceprzewodniczący: Teresa Bieńko, Jolanta Rynowska-Wiśniewska

 

Sekretarz: Gabriela Muś

Jarosław Markowski, Dorota Orłowska, Andrzej Postek, Jacek Kocot, Urszula Urbanowicz

opiekun komisji: Wioleta Szwajnoch

kontakt: tel. 32 60-44-231, mail: w.szwajnoch@izba-lekarska.org.pl


Zespół jest współorganizatorem konferencji naukowo szkoleniowej w dniu 29.05.2014 : OCHRONA ZDROWIA LEKARZA (ze szczególnym uwzględnieniem "lekarza medycyny pracy") - szczegóły na Portalu oraz w ProMedico  Zadania:

-    przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących lekarzy orzekających i wydających opinie w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;
-    współpraca z sądami powszechnymi w zakresie wskazywania lekarzy zainteresowanych wydawaniem opinii w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;
-    organizowanie spotkań naukowo-szkoleniowych, dyskusyjnych i innych także z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ZUS, NFZ;
-    propagowanie funkcji biegłego sądowego i orzecznika;
-    informowanie o publikacjach z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego i orzecznictwa;
-    współpraca z biegłymi z innych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła i innych umiejętności oraz lekarzami orzekającymi;
-    przedstawianie wybranych zagadnień dotyczących pracy zespołu Prezesowi ORL, Prezydium ORL, członkom ORL.


 

TEMATYKA SZKOLENIOWA POSIEDZEŃ ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA I OPINIOWANIA SĄDOWO - LEKARSKIEGO

w roku 2016


12.02.2016
piątek 15:00 "Zaburzenia zachowania a niezdolność do pracy" dr Dorota Orłowska

15.04.2016 piątek 15:00 "Neurochirurgiczne wskazania do orzekania o niezdolności do pracy" dr n. med. Andrzej Darmoliński Beskidzka Izba Lekarska

10.06.2016 piątek 15:00 "Ból przewlekły a niezdolność do pracy" dr Gabriela Muś

14.10.2016 piątek 15:00 "Opiniowanie interdyscyplinarne w zakresie medycyny pracy oraz opinie zespołów biegłych i instytutów naukowo badawczych" dr n. med. Ryszard Szozda

25.11.2015 piątek 15:00 "Przypadki kazuistyczne ("dziwne") w orzecznictwie biegłych i ZUS" każdy członek Zespołu przygotowuje informację na temat 1 przypadkuPrzewodniczący Zespołu
dr n. med. Ryszard Szozda 

 

 

 

W dniu 12.04.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa dla lekarzy biegłych sądowych opiniujących w sprawach  z zakresu ubezpieczeń społecznych. Poniżej w załączeniu prezentujemy materiały.

Załączniki