Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja FinansowaPrzewodniczący: Jan Cieślicki

Członkowie: Leszek Jagodziński, Paweł Gruenpeter, Marek Gmerczyński, Maria Janusz, Anna Glińska, Wojciech Marquardt, Norbert Prudel, Zygmunt Klosa

opiekun komisji: Joanna Majerczyk

kontakt: tel. 32 60-44-237, mail:  j.majerczyk@izba-lekarska.org.pl

  

Do zadań Komisji Finansowej należy:

1/ opiniowanie projektu budżetu,

2/ bieżąca analiza sytuacji finansowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach i zgłaszanie, w razie gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową, propozycji zmian do budżetu,

3/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach.

4/ przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad działalności finansowo- gospodarczej,

5/ przygotowanie projektów uchwał ORL w sprawie regulaminów:

  a/ utworzenia i korzystania z funduszy celowych,

  b/ utworzenia, funkcjonowania i zarządzania funduszu dyspozycyjnego i reprezentacyjnego,

  c/ procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków Śląskiej Izby Lekarskiej,

  d/ zasad oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją kosztów funkcjonowania SIL