Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja ds. Kształcenia PodyplomowegoPrzewodnicząca: Halina Borgiel-Marek

Wiceprzewodniczący: Janusz Michalak

Sekretarz: Aleksandra Sommerlik-Biernat

Członkowie: Mirosława Rogal, Jolanta Janowska-Fabianowicz, Ewa Wiązania-Gacek, Grzegorz Wyrobiec, Maciej Kubicz, Alina Stępnik-Mardzyńska, Bogdan Marek, Andrzej Siudyka, Monika Bajor, Jacek Kocot, Jacek Gawron, Dariusz Dobosz, Adam Jurczak, Jacek Olender, Marek Potempa, Wanda Molenda, Dariusz Skaba, Grzegorz Dawiec, Andrzej Kondracki, Krzysztof Szczechowski, Iwona Rogala-Poborska, Ewa Paszek, Michał Zyska, Anna Wąsek, Marek Gmerczyński, Jan Miczek, Iwona Niedzielska, Anna Pikiewicz-Koch, Tomasz Duda, Beata Gola-Wałek, Jerzy Rdes, Tomasz Romańczyk, Anna Markowicz, Katarzyna Śmiłowska, Stefan Kopocz, Joanna Staśko-Ortoli

 

opiekun komisji: Jolanta Swoboda

kontakt: tel. 32 60-44-216, mail: j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

 

 

Do zadań Komisji Kształcenia Podyplomowego należy:

1/ koordynacja prac Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w zakresie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego w zawodach medycznych,

2/ przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego, w szczególności:

 - projektów opinii nadsyłanych projektów aktów prawnych, projektów stanowisk w sprawie

 - aktualnych zdarzeń oraz zapytań kierowanych do Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,

3/ monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych - staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności,

4/ wnioskowanie o współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej. CMKP, KREL, CEM, KAUM, towarzystwami medycznymi, kolegiami lekarzy specjalistów, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacja stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w ramach tej współpracy,

5/ tworzenie i aktualizacja banku kandydatów na przedstawicieli i ekspertów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego,

6/ stworzenie forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania,

7/ opiniowanie wniosków podmiotów zamierzających prowadzić kształcenie podyplomowe.

8/ prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy

 


Załączniki