Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Informacje w sprawie ustawy o refundacji leków - 10.2011W dniu 20 października br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza z Dyrektorem ŚOW NFZ w Katowicach Zygmuntem Klosą.
Podczas spotkania Prezes ORL przekazał Dyrektorowi ŚOW NFZ stanowisko Konwentu Prezesów ORL dot. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Prezes ORL przekazał Dyrektorowi ŚOW NFZ także inne uwagi zgłaszane przez środowisko lekarskie do w/w ustawy.
Dyrektor ŚOW NFZ odniósł się ze zrozumieniem do dążeń samorządu i innych organizacji lekarskich dla doprecyzowania zapisów ustawy, zwłaszcza tych podnoszonych w stanowisku Konwentu Prezesów ORL. Podzielił pogląd Prezesa ORL, że powinna być stosowana jednolita wykładnia zapisów ustawy na terenie całej Polski.
Dyrektor ŚOW NFZ w ciągu 14 dniu (w ramach posiadanych kompetencji) odniesie się do postulatów samorządu.