Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Maj 201131 maja 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Mazowieckie: NFZ nie zdradzi liczby lekarzy ukaranych za błędne recepty” informuje, że Region Mazowiecki OZZL po raz drugi otrzymał pismo w którym NFZ odmawia podania tej informacji.
OZZL chce zebrać dane, które maja stanowić podstawę do zaskarżenia w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów treści umów zawieranych przez NFZ z lekarzami na wystawianie recept refundowanych.
Zdaniem NFZ nie istnieje interes publiczny, który wymagałby ujawnienia tych danych wobec „braku jakichkolwiek kar nakładanych na lekarzy przez Fundusz za błędy przy wystawianiu recept refundowanych (…) lekarze nie płacą żadnych kar finansowych, lecz jedynie zwracają koszty nienależnych refundacji recept”. Związkowcy uważają jednak inaczej „W ich opinii, zawierane z NFZ umowy na wystawianie recept refundowanych są sprzeczne z przepisami prawa,  „wprowadzają bowiem kary, które są nieadekwatne do stopnia przewinienia lekarzy, przyznają Funduszowi nieuzasadnione korzyści i stanowią nadużycie pozycji dominującej na rynku, sprzeczne z ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”.”
 
 
27 maja 2011 roku
 
Dziennik Zachodni z artykule Jadwigi Janczelewskiej „Godność chorego – wartość bezcenna” informuje o przeniesieniu, bez zgody rodziny, 83-letniej pacjentki faktycznie mieszkającej w Katowicach do szpitala w mieście jej zameldowania. Pacjentka została przyjęta do katowickiego szpitala, gdzie przeszła poważną operację, następnie przebywała na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, z którego po jej wypisaniu, przewieziono ją do szpitala w jej rodzinnej miejscowości oddalonej o 200 km od Katowic. Z relacji rodziny wynika, że nastąpiło to bez zgody ich i samej zainteresowanej.
Zdaniem Krystyny Kozłowskiej, rzecznika prawa pacjentów, której wypowiedź znalazła się w artykule – „Jeśli pacjentka nie wyraziła zgody na przewiezienie do innego szpitala i nie poinformowano o tym uprawnionych osób, można wskazać na naruszenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na sposób i formę leczenia, prawa do informacji, do obecności osób bliskich, do uzyskania przez osoby uprawnione informacji o planowanym trybie leczenia i wyrażenia na to zgody w imieniu pacjenta.”
 
 
25 maja 2011 roku
 
Rzeczpospolita w notatce „Ortodonta nie pójdzie na staż” informuje o projekcie rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. „Zgodnie z proponowanymi przepisami lekarz odbywający specjalizację w dziedzinie ortodoncji nie będzie musiał już zaliczać dodatkowych staży z innych dziedzin stomatologii.” Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzenia takich zmian, by tym samym skrócić czas odbywania specjalizacji i dzięki temu zwiększyć ilość specjalistów z tego zakresu.
 
Więcej na temat proponowanych zmian w systemie specjalizacji można przeczytać w Serwisie Prasowym w notatce 24 maja 2011.
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Wielkopolska: „skarbówka” sprawdzi, czy lekarze maja kasy fiskalne” informuje o działaniach podjętych przez urzędy skarbowe w województwie wielkopolskim. Zaczęły się kontrole sprawdzające czy wszyscy zobowiązani ustawą lekarze zaopatrzyli swoje gabinety w kasy. „Lekarze i prawnicy zarejestrowali w sumie 1536 kas fiskalnych. Oficjalnie w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej zarejestrowanych jest 6,8 tys. praktyk lekarskich i około 2 tys. stomatologicznych (dane GUS).
Choć brak kasy fiskalnej w gabinecie nie musi oznaczać jednak łamania prawa. Zwolnieni z obowiązku jej posiadania kasy są podatnicy, którzy nie przekroczyli 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym. W przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą w roku podatkowym ten limit wynosi 20 tys. zł.
 
 
24 maja 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Ministerstwo Zdrowia: egzamin specjalizacyjny bez realizowania programu specjalizacji” informuje o projekcie rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. „Nowe rozporządzenie umożliwi lekarzom posiadającym specjalizację I stopnia oraz odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w danej dziedzinie medycyny, uznanie tego dorobku za równoważne z realizacją w całości programu specjalizacji i dopuszczenie lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.”
 
 
19 maja 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Ustawa likwidująca staż lekarski już z podpisem prezydenta” informuje o akceptacji przez Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wśród zamian jakie wprowadza ona do porządku prawnego znalazła się likwidacja stażu podyplomowego, wprowadzenie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego na zakończenie studiów, zmiana systemu specjalizacji na modułowy oraz sposobu przyznawania miejsce szkoleniowych w trybie rezydenckim. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca br.
 
Więcej na ten temat można przeczytać w Serwisie Prasowym w notatkach z 29 kwietnia, 15 i 19-20 lutego
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule Jacka Janika „Dyrektorzy oszczędzają na wynagrodzeniach pracowników, czy może nie znają prawa?” informuje o kontrolach przeprowadzonych w zakładach opieki zdrowotnej przez Państwową Inspekcję Pracy w 2010 roku. W ich wyniku odkryto wiele nieprawidłowości, które zdaniem PIP są pochodną nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych zarówno przez dyrektorów, kadrowców jak i samych pracowników.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w ubiegłym roku przeprowadził 292 kontrole w firmach i zakładach branży medycznej. „- Stan przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej na terenie woj. śląskiego jest wprost pochodną ich sytuacji ekonomicznej. Skoro ta nie jest najlepsza, pociąga to za sobą obniżenie poziomu przestrzegania przepisów zwłaszcza w zakresie wypłaty wynagrodzeń. Pracodawcy szukają oszczędności gdzie się da, często balansując na krawędzi prawa, a niejednokrotnie je łamiąc - mówi Michał Olesiak, rzecznik OIP w Katowicach.”
 
 
9 maja 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „NRL: korzystne poprawki senackie do ustawy refundacyjnej” informuje o zaakceptowaniu przez drugą izbę parlamentu zmian zaproponowanych przez samorząd lekarski. „NRL podkreśla, że zaproponowane przez Senat poprawki spełniają jej główne postulaty. Jedna z nich określa, iż lekarz, który ma umowę na udzielanie świadczeń podpisaną z NFZ lub jest zatrudniony w podmiocie mającym taką umowę, nie musi zawierać osobnej umowy na wystawianie recept refundowanych. (…) NRL zadowolona jest także tym, iż wykreślono z ustawy zapis, że lekarz miałby zwracać kwotę refundacji, gdyby wystawił receptę poza miejscem wskazanym w umowie. Doprecyzowano też, że lekarz czy dentysta nie ma obowiązku zwracać kwoty refundacji, jeśli recepta albo dokument poświadczający prawo do świadczenia został sfałszowany przez pacjenta albo osobę trzecią. Jak zaznacza NRL, zapewniono w ustawie, że lekarze i dentyści nie wykonujący już zawodu będą mogli zawierać umowy na wystawianie recept dla siebie i najbliższej rodziny.”
W przyszłymi tygodniu Sejm zajmie się ponownie ustawą.
 
 
5 maja 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Samorząd lekarski: wynagrodzenia lekarzy są skandalicznie niskie” informuje o stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania pracowników publicznych zoz-ów.
„Prezydium NRL zgłosiło uwagę do projektu wspomnianego rozporządzenia ministra zdrowia i uznało za niezrozumiałe określenie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości poniżej wynagrodzenia minimalnego, które wynosi 1386 zł.”
 
 
4 maja 2011 roku
 
Gazeta Wyborcza w artykule Judyty Watoły „Profesorowie: Będziemy dyskryminować własne dzieci” informuje o działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które maja na celu zlikwidowania zjawiska nepotyzmu w uczelniach publicznych. „Nowe przepisy mówią wprost: między nauczycielem akademickim a jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym nie może być stosunku bezpośredniej podległości.” Przepisy te mają wejść w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego; od tego momentu w przeciągu roku uczelnie wyższe będą musiały dostosować się do nich. Autorka pisze, że jednymi z placówek naukowych, które będą musiały zmierzyć się z tym problemem są również uczelnie medyczne. „Córka straci pracę w klinice swojego ojca, zięć w klinice teścia – tego wymaga nowe prawo o szkolnictwie wyższym”.