Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Kwiecień 201129 kwietnia 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule „Nowela ustawy likwidująca staż lekarski trafi do prezydenta” informuje, że 28 kwietnia Sejm przyjął Senackie poprawki do projektu tej nowelizacji, która teraz zostanie przekazana do prezydenta. „Poprawki merytoryczne zaproponowane przez Senat a wprowadzone przez Sejm dotyczą m.in. rozszerzenia definicji wykonywania zawodu lekarza w ten sposób, aby było nim także kierowanie podmiotem leczniczym. (…) Określono też maksymalną wysokość opłat za przystąpienie do egzaminu lekarskiego (LEK lub LDEP) po raz czwarty i kolejny oraz za egzamin składany w języku obcym w wysokości nie wyższej niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.”
 
Więcej na ten temat można przeczytać w Serwisie Prasowym w notatkach z 15 i 19-20 lutego.
 
 
28 kwietnia 2011 roku
 
Dziennik Gazeta Prawna w artykule Beaty Lisowskiej „Szpital musi zapewnić chorym badania lekarskie” informuje, że brak aktualnych badań pacjenta nie może wpływać na decyzję o jego hospitalizacji. Szpital nie może wymagać, aby pacjent uzyskał skierowanie na konieczne badania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty, ani zlecać by wykonał je na własny koszt. Dokładnie reguluje to paragraf 12 załącznika do rozporządzenia MZ z maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 28, poz. 484 z późn. zm.). „Zgodnie z nim w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, to szpital wykonuje konieczne badania i konsultacje. (…) Bezprawnym działaniem szpitali jest np. żądanie od pacjentów skierowanych na planowy zabieg przyniesienia od lekarza POZ kwalifikacji anestezjologicznej, która potwierdza, czy pacjent może być poddany narkozie.”
 
 
23 kwietnia 2011 roku
 
Dziennik Zachodni w artykule Aldony Minorczyk-Cichy „Oni uleczą Cię… śpiewająco” informuje o działalności Lekarzy Muzykujących.
 
 
14 kwietnia 2011 roku
 
Dziennik Zachodni w artykule Agaty Pustułki „Fundusz podliczył koszt recept naszych lekarzy”
(rozmowa z prezesem ORL Jackiem Kozakiewiczem na temat rozsyłania prze fundusz listów zawierających statystykę przepisanych leków)
 
 
6 kwietnia 2011 roku   
 
Dziennik Zachodni w artykule Aldony Minorczyk–Cichy „Śląscy pacjenci też pokochali superlekrza – doktora Google” przedstawia dane z których wynika, że około 88% internautów poszukuje w Internecie porad i informacji na temat zdrowia. Tylko w polskim Internecie dostępnych jest już ponad 200 serwisów „oferujących nie tylko bogate informacje o chorobach i ich leczeniu, ale pozwalających także na zasięgnięcie porady u specjalisty, wyszukanie na mapie przychodni, a nawet sprawdzenie opinii o konkretnym lekarzu.”
W krótkiej rozmowie z autorką tekstu prezes ORL w Katowicach Jacek Kozakiewicz zauważył: „ - Lekarze toną w dokumentach do wypełnienia. Mamy do czynienia z papierowym odhumanizowaniem medycyny. Dla NFZ pacjent to już nie człowiek, tylko numer PESEL. Z drugiej strony ten trend do szukania porad w sieci wynika też z długich kolejek do specjalistów oraz z tego, że w przychodni lekarz jednego dnia musi przyjąć nawet 50 pacjentów. Gdzie tu czas na rozmowę i wyjaśnienia?” – pyta retorycznie prezes Kozakiewicz.
 
 
5 kwietnia 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule „Klauzule lojalnościowe utrudnią dostęp do specjalistów” przedstawia zdanie prezesa ORL w Katowicach Jacka Kozakiewicza w sprawie podejmowania przez tego samego lekarza pracy w kilku placówkach mających podpisane umowy z NFZ-em. „Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zaapelował do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań w celu zmiany zapisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uniemożliwiającego lekarzowi łączenie pracy w kilku placówkach posiadających kontrakty z NFZ - mówi Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. I ocenia, że zakaz utrudnia wykonywanie zawodu, szczególnie specjalistom, a także zmniejsza dostępność pacjentów do lekarzy.”
 
 
4 kwietnia 2011 roku
 
Dziennik Zachodni w artykule Agaty Pustułki „Lekarze mają dość i oszczędności, i biurokracji” oraz Portal rynekzdrowia.pl w tekstach: „Śląska Izba Lekarska: apel ws. niedofinansowania ochrony zdrowia”, „Prof. Nasiłowski i Kokot wyróżnieni Wawrzynami Lekarskimi” i „Śląscy lekarze odznaczeni za osiągnięcia pozamedyczne” relacjonują przebieg XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach. Media cytują słowa wypowiedziane na Zjeździe przez prezesa ORL Jacka Kozakiewicza: „- Apeluję do wszystkich osób odpowiedzialnych i tworzących nowe regulacje prawne, aby nie pomijali niezwykle istotnych problemów permanentnego niedoszacowania i niedofinansowania ochrony zdrowia. Lekarze powinni leczyć zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, które nie odbiega od wiedzy i doświadczenia lekarzy wykonujących swój zawód w innych krajach europejskich.”
 
Krótka relacja z przebiegu Zjazdu znajduje się w „Aktualnościach” na naszej stronie internetowej. Artykuł na ten temat zostanie również opublikowany w majowym numerze „Pro Medico”.
 
 
2 kwietnia 2011 roku
 
Dziennik Zachodni w notatce „Lekarze o biedzie” poinformował o obradach odbywającego się tego dnia XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.