Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
V ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE - 23-25.11.2018 r.
AAA

FUNDACJA LEKARZOM SENIOROMSzanowne Koleżanki i Koledzy!

 
Prosimy pamiętać o możliwości przeznaczenia 1% podatku na potrzeby Seniorów naszej lekarskiej Rodziny!

Prosimy  w zeznaniach podatkowych wpisywać  numer KRS 0000316367 Fundacja "Lekarzom Seniorom"
 


                                                                                     
Jacek Kozakiewicz

 1 % na naszą FUNDACJĘ „LEKARZOM  SENIOROM”


- lekarz  rozliczający się indywidualnie

Składający zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  na druku PIT 37  chcący przekazać 1 % podatku wypełnia: w pozycji H. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
- numer KRS   - 0000316367
- wyliczony 1% kwoty podatku należnego,
- lekarz może również wpisać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku ,
- zaznaczając kwadrat "wyrażam zgodę" ma możliwość przekazania swojego imienia,  nazwiska oraz adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie,
- lekarz może również podać dodatkowe informacje( telefon, e-mail) ułatwiające kontakt z nim jako podatnikiem.

Składający zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  na druku PIT 36 chcący przekazać 1 %  podatku wypełnia:  w pozycji O „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) „
- numer KRS   - 0000316367
- wyliczony 1% kwoty podatku należnego,
- lekarz może również wpisać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku,
- zaznaczając kwadrat ”wyrażam zgodę” ma możliwość przekazania swojego imienia,  nazwiska oraz adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie,
- lekarz może również podać dodatkowe informacje( telefon, e-mail) ułatwiające kontakt z nim jako podatnikiem.

- lekarz rozliczający się za pośrednictwem zakładu pracy – pracodawcy

deklaracja PIT 40 – NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z ULG I ODLICZEŃ oraz PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Chcąc przekazać 1% na rzecz OPP i korzystać z ulg lekarz sam musi wypełnić zeznanie roczne na druku  PIT 37 w pozycji  H bądź  druku  PIT 36 pozycji O:
- numer KRS   - 0000316367
- wyliczony 1% kwoty podatku należnego,
- lekarz może również wpisać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku,  
- zaznaczając kwadrat ”wyrażam zgodę” ma możliwość przekazania swojego imienia, nazwiska oraz adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie,
- lekarz może również podać dodatkowe informacje( telefon, e-mail) ułatwiające kontakt z nim jako podatnikiem.
 
- lekarz rozliczany przez ZUS
lekarz, który rozlicza się za pośrednictwem ZUS-u po otrzymaniu informacji o rozliczeniu rocznym ma prawo dokonać indywidualnego rozliczenia. Jeżeli lekarz postanowi przekazać 1 % z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, winien wypełnić druk  PIT 37 w pozycji H bądź PIT 36 w pozycji  O:
 - numer KRS   - 0000316367
- wyliczony 1% kwoty podatku należnego,
- lekarz może również wpisać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku ,
- zaznaczając kwadrat ”wyrażam zgodę” ma możliwość przekazania swojego imienia, nazwiska oraz adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie,
- lekarz może również podać dodatkowe informacje( telefon, e-mail) ułatwiające kontakt z nim jako podatnikiem.

Można także dokonywać wpłat bezpośrednich na konto fundacji: 19 1050 1214 1000 0023 3784 4878

 
Róża Wróbel, główna księgowa ŚIL


 
  

 


O FUNDACJI "LEKARZOM SENIOROM"


Pragniemy Koleżankom i Kolegom przybliżyć losy Fundacji Dom Lekarza Seniora .  Fundacja założona w 2008 roku pod nazwą „Dom Lekarza Seniora” po ponad dwuletniej działalności, w lutym 2011 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Zarząd Fundacji w czerwcu 2011 roku złożył Okręgowej Radzie Lekarskiej sprawozdanie z działalności i uzyskał absolutorium. Jednocześnie, ze względu na liczne obowiązki, rezygnację z pracy w Zarządzie złożyli dr Paweł Gruenpeter oraz Pani mgr Wanda Galwas-Prasałek. W czerwcu 2011 roku Okręgowa Rada Lekarska powołała nowy zarząd. Prezesem został dr Wacław Kozioł, a członkami zarządu: dr Janusz Milejski oraz dr Stanisław Borysławski. Nowy Zarząd, po akceptacji Rady Fundacji, rozszerzył cele i zadania Fundacji. Jednocześnie zmieniona została jej nazwa, która przyjęła brzmienie: Fundacja Lekarzom Seniorom. Wszystkie zmiany zostały zaakceptowane przez jedynego Fundatora – Śląską Izbę Lekarską, którą reprezentuje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz.
Czym zajmuje się Fundacja?
Jej celem  jest udzielanie wsparcia dla  lekarzy i lekarzy dentystów, członków Izby, ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia oraz inne ograniczenia. Naszym zadaniem jest  także działalność na rzecz ograniczania niepełnosprawności wieku podeszłego, podtrzymywania samodzielności starszych Koleżanek i Kolegów,  popularyzowanie  i wspieranie wolontariatu.
Będziemy wspomagać  pensjonariuszy Domu Lekarza Seniora w zakresie tzw. „usług bytowych” działać na rzecz profilaktyki, leczenia oraz opieki, prowadzonych także przez organizacje państwowe, samorządowe i pozarządowe. Planujemy wspierać zakłady opieki zdrowotne wyspecjalizowane w opiece i leczeniu  osób starszych .
Chcemy także aktywizować Seniorów,  by przez  poprzez działania edukacyjne dla członków naszej Izby podzielili się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, które są  bezcenne.
 Skąd pozyskamy środki na te cele?
Fundacja, będąc organizacją pożytku publicznego, będzie zbierać 1% podatku od dochodu za miniony rok podatkowy.
Bardzo liczymy na Państwa przychylność i aktywność w tym względzie. Dotyczy to całego naszego środowiska, również młodych Koleżanek i Kolegów. Oprócz lekarzy do naszego dzieła  mogą dołączyć się także inne osoby, członkowie naszych rodzin czy znajomi.
Jako Fundacja będziemy dzielić się uzyskanymi środkami, a im wyższe wpływy, tym oczywiście większa pomoc. Wiemy, jak wiele Koleżanek i Kolegów wymaga wsparcia. Możemy, a nawet powinniśmy pomagać sobie nawzajem, a dzięki Fundacji otwierają się zupełnie nowe perspektywy.


Wszystko zależy od nas samych!


Z koleżeńskim  pozdrowieniem  - Zarząd Fundacji

Załączniki