Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
AAA

Komisja ds. KulturyPrzewodniczący: Grzegorz Góral

Członkowie: Krystyna Faltus, Norbert Prudel, Jacek Kocot, Rafał Sołtysek, Stanisław Mysiak, Maciej Kondracki, Krzysztof Szczechowski, Ewa Paszek,  Alicja Wrzoł, Elżbieta Stańkowska, Jerzy Pabis, Bartłomiej Kiszka, Jan Kłopotowski, Wojciech Bednarski, Eugeniusz Depta, Krystyna Skupień, Bogumiła Żołędziowska-Galas, Artur Przybyłowski, Lidia Netczuk, Krystyna Bojanowska, Bibiana Sobczyk, Magdalena Gawron-Kiszka, Stefan August, Aleksandra Hładoń, Jacek Kozakiewicz, Elżbieta Janowska-Drong, Elżbieta Mularska, Krzysztof Jarczok, Anna Pycińska, Alina Gutry, Zofia Krauze-Balwińska, Danuta Koturbasz, Ryszarda Adamowicz, Ewa Mrukwa-Kominek


opiekun komisji: Jolanta Wojewoda

kontakt: tel. 32 60-44-214, mail: j.wojewoda@izba-lekarska.org.pl

 

 

Do zadań Komisji Kultury należy:

1/ integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

2/ koordynowanie przedsięwzięć z zakresu fotografii, plastyki, literatury, muzyki, filmu w grupach roboczych Komisji Kultury,

3/ wnioskowanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o dofinansowanie poszczególnych imprez, wchodzących w zakres kompetencji Komisji Kultury.

4/ wydawanie opinii w sprawie wniosków o dofinansowanie kosztów udziału lekarzy, członków SIL w plenerach artystycznych.

  


WIADOMOŚCI:

 

 

Komisja ds. Kultury
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
serdecznie zaprasza
6 listopada 2017 roku o godz. 16.00
na
KONCERT „PRO MEMORIA”
poświęcony pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów
Koncert odbędzie się w sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach 


Grzegorz Góral                             Jacek Kozakiewicz
Przewodniczący Komisji               Prezes ORL w Katowicach

 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Śląska Izba Lekarska szuka Lekarzy chętnych do śpiewania w chórze.
W planach - pierwsza próba na jesieni tego roku, spotkania - raz w tygodniu.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Doktor Magdalena Gawron-Kiszka
pod numerem telefonu 606-789-428
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wybierz pozycję