Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Październik 20123.10.2012 r.

Spotkanie z ordynatorami oddziałów psychiatrycznych, konsultantem wojewódzkim i niektórymi dyrektorami Szpitali
- omówiono podjęte z  inicjatywy śląskiego  samorządu lekarskiego działania, związane z częstymi  zastrzeżeniami wobec pracy  rzeczników praw pacjenta szpitali psychiatrycznych. Śląska Izba Lekarska zadeklarowała, że pozyska niezależną opinię prawną dotyczącą najważniejszych problemów związanych z działaniem w/w rzeczników i  ich kompetencji.

3.10.2012 r.   

Kongres Założycielski Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy - na który zaprosili marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz  oraz poseł na Sejm RP, dr n. med. Jerzy Ziętek.

4.10.2012 r.   

Obchody 10-lecia Oddziału Kardiologii w Chorzowie – serdeczne podziękowania za oddaną pracę na rzecz chorego złożone
dr Barbarze Pankiewicz,  ordynatorowi oddziału  oraz całemu zespołowi medycznemu.

5.10.2012 r.     

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;  spotkanie  Stowarzyszenia Wychowanków Śląskiej Akademii Medycznej; uroczyste odnowienie przyrzeczeń lekarskich  po 50 latach od  otrzymania  dyplomu.

6.10.2012 r.  

Spotkanie częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wręczono statuetki im. dr Biegańskiego, otrzymał ją m.in. dr n. med.  Jacek  Kozakiewicz. 

Komisja ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej – wyjazdowe spotkanie w Wiśle. Przede  wszystkim dyskutowano
o zakresie  szkolenia podyplomowego, ale także o innych, najważniejszych problemach nurtujących młodych lekarzy.

8.10.2012 r.   

Spotkanie z Prezydentem Miasta Katowice Piotrem Uszokiem. Prezes podziękował za pomoc w pozyskaniu dodatkowego skweru zieleni, który zostanie przeznaczony na zadrzewienie obok nowego parkingu, powstającego  przy siedzibie Śląskiej Izbie Lekarskiej.
Dr Kozakiewicz przedstawił też propozycję nadania Szpitalowi Miejskiemu Murcki w Katowicach imienia dr Jerzego Borysa, a także utworzenia Muzeum Historii Śląskiej Medycyny.

9.10.2012 r.    

Spotkanie  z  Zespołem  ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego. Omówiono najważniejsze problemy dotyczące aktualnego funkcjonowania biegłych sądowych zarówno w zakresie wynagradzania, nowelizacji aktów wykonawczych oraz nowym orzecznictwie. Rozważano możliwość wniesienia przez samorząd  lekarski  skargi do Trybunału Konstytucyjnego - w zależności od treści zapowiadanego nowego aktu prawnego (Rozporządzenie ministra sprawiedliwości) oraz postanowienia sądu
w sprawie wynagrodzenia jednego z członków Zespołu.

12.10.2012 r.  

Koncert charytatywny zorganizowany przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Całkowity dochód z koncertu i aukcji prac dzieci został przeznaczony na zakup specjalistycznej karetki do ratowania zdrowia i życia dzieci.

13.10.2012 r.     

Śląskie Spotkanie Medyczne poświęcone szeroko pojętym aspektom Zdrowia Mężczyzn oraz najczęściej występującym chorobom cywilizacyjnym (jak choroba serca i choroby nowotworowe). Te cykliczne spotkania, organizowane przez Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego, są niezwykle przydatne w kształceniu podyplomowym, zwłaszcza dla  lekarzy rodzinnych. Wraz z organizatorami omówiono tematykę następnej Konferencji, która w przyszłym roku zbiegnie się z  65-letnią rocznicą  utworzenia Śląskiej Akademii Medycznej, ważnego wydarzenia dla   historii Zabrza.

16.10.2012 r.    

Spotkanie przedstawicieli środowiska lekarskiego z arcybiskupem Wiktorem Skworcem. Zwrócono uwagę na wysoką szkodliwość społeczną globalizacji językowej i wprowadzania nowego  nazewnictwa  w relacjach lekarz - chory. Omówiono też  najważniejsze problemy dotyczące ochrony zdrowia w Polsce, a także warunki  pracy  lekarzy.

17.10.2012 r.

Spotkanie z zarządem oraz zespołem lekarskim Kliniki Chirurgii Endoskopowej  „Sport-Klinika” w Żorach.  Zapoznano  się
z bardzo szeroką  ofertą diagnostyczno-terapeutyczną oraz znakomitymi osiągnięciami Zespołu,  dokonanymi w ciągu 10 lat działalności (pierwszą  operację wykonano 8.03. 1992 r.) Trwają przygotowania do I Międzynarodowego Pucharu Polski Lekarzy i Farmaceutów

w narciarstwie alpejskim i klasycznym, który odbędzie się 1-3 lutego 2013 r. Współorganizatorem jest także Śląska  Izba Lekarska.

17.10.2012 r.

Spotkanie z Grzegorzem Zagórnym p.o. zastępcy dyrektora ds. medycznych Śląskiego OW NFZ. Tematem rozmowy były planowane zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń przez NFZ w 2013 r. , a także problemy związane z dostępnością refundowanych leków.

23.10.2012 r.

Spotkanie z grupą lekarzy stażystów oraz przedstawicielami  wydziałowego samorządu studenckiego Wydziału Lekarskiego  SUM
w Katowicach.
Spotkanie poświęcono omówieniu projektu współpracy między samorządem studenckim, a samorządem zawodowym lekarzy.

25.
10.2012 r. 

Spotkanie w Warszawie konwentu prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z pełnomocnikami ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów. Dyskusja dotyczyła  problemów i wyzwań  w działalności pełnomocników oraz ich  współpracy  z  organami izbowymi. Zapoznano się  także z  kanadyjskim systemem odpowiedzialności zawodowej lekarzy w przypadkach  uzależnień .

26.10.2012 r.  

Udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

29.10.2012 r. 

Uroczyste  gratulacje  i podziękowania dla nowych specjalistów z 12 dziedzin medycznych i kierowników specjalizacji. Wśród zaproszonych gości  m.in. prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk –prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezes ORL  wyraził  uznanie dla podjętego trudu i zaangażowania w drodze do osiągnięcia tak ważnego celu zawodowego.

30.10.2012 r. 

Spotkanie  lekarzy kończących staż w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach. Prezes  ORL podziękował Zarządowi  Szpitala, lekarzom koordynatorom oraz ordynatorom i kierownikom oddziałów za  okazywaną  życzliwość dla rozpoczynających  zawodową drogę, a także przedstawił refleksje na  temat „Solidarność lekarska – przeżytek czy ważne zobowiązanie” ?

 


oprac.  Grażyna Ogrodowska,  Aneta Kuśnierz

 

dodał: Tomasz Gawlik