Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Grudzień 201201-02.12.2012

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Brennej. Omówiono bieżące tematy dotyczące działalności samorządu, w tym postępowanie sądowe prowadzone przeciwko Ministerstwu Zdrowia o zapłatę kosztów poniesionych na realizację zadań przyjętych od administracji państwowej. Od wielu lat wszystkie okręgowe izby lekarskie otrzymują jedynie zwrot niewielkiej części ponoszonych kosztów. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu prof. Zygmunta Woźniczki na temat „90-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski z dzisiejszej perspektywy i roli środowiska lekarskiego”.  Nie brakło dyskusji na temat ważnej roli lekarzy w istotnych dla Śląska wydarzeniach.

03.12.2012

Uroczystość otwarcia rozbudowanej części Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Prezes ORL pogratulował dyrektorowi dr Wiesławowi Dudzie rozbudowy szpitala, dokonanej z własnych środków oraz wyposażenia go w nowoczesny sprzęt medyczny (m.in. cztery nowe bloki operacyjne, tomograf komputerowy oraz izbę przyjęć spełniającą najwyższe standardy jakościowe).

05.12.2012

Spotkanie Wigilijne Śląskich Diabetologów i przyjaciół dzieci chorych na cukrzycę. W trakcie spotkania prowadzono dyskusję, moderowaną przez dr Ryszarda Szozdę na temat: „Cukrzyca, a prawo jazdy”. Prezes złożył serdeczne gratulacje i słowa uznania z okazji 65-rocznicy uzyskania dyplomu lekarskiego przez dr Mieczysława Buczkowskiego, nestora śląskich lekarzy, którego dr Jacek Kozakiewicz przedstawił jako niezwykłego lekarza z powołaniem, patriotę i humanistę, będącego wzorem do naśladowania dla wszystkich pokoleń polskich lekarzy. Prezes złożył serdeczne gratulacje za wierność ideałom zawodu lekarza i zasługi w kształceniu podyplomowym lekarzy, również żonie doktora, prof. Ewie Otto-Buczkowskiej.

06.12.2012

Otwarcie Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Prezes złożył serdeczne gratulacje za trud włożony w modernizację szpitala, którego nowy blok operacyjny, jeden z najnowocześniejszych w regionie, poprawi dostępność pacjentów, przede wszystkim powiatu raciborskiego, do wysoko specjalistycznych świadczeń medycznych oraz zapewni bardzo dobre warunki pracy dla kadry medycznej, w tym lekarzy. Doktor Jacek Kozakiewicz podziękował także dyrekcji szpitala, prezydentowi miasta oraz staroście powiatu za wspieranie szpitala i współudział w jego rozwoju.

07.12.2012

Forum Dyskusyjne - kolejne spotkanie z udziałem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego, przewodniczącego Komisji Legislacyjnej ORL i sekretarza ORL. Podczas spotkania dyskutowano o ważnych sprawach samorządowych, widzianych z perspektywy różnych organów samorządowych, m.in. dotyczących etyki lekarskiej, składek członkowskich oraz prywatnych praktyk lekarskich.

11.12.2012

Wigilia Emerytów i Rencistów w „Domu Lekarza” zakończona bożonarodzeniowym koncertem, w którym udział wzięli lekarze artyści zrzeszeni w Komisji Kultury ŚIL oraz zaproszeni goście. W koncercie wystąpili: dr dr Stefan August, Wojciech Bednarski, Eugeniusz Depta, Grzegorz Góral, Elżbieta Janowska-Drong, Krzysztof Jarczok, Bibiana Sobczyk-Rosak, Elżbieta Stańkowska, Lidia Netczuk, Bogumiła Żołędziowska-Galas oraz artystka Opery Śląskiej -Mariola Płazak-Ścibich i ksiądz Czesław Rechul. Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego. Tematem spotkania było omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego działalności biegłych sądowych i niektórych barier utrudniających ich sprawne funkcjonowanie.

12.12.2012

Okręgowa Rada Lekarska zakończona agapą wigilijną z pracownikami biura ŚIL. Prezes złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku.

13.12.2012

Spotkanie opłatkowe Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Sędziów Sądu Okręgowego.

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w Warszawie.

14.12.2012

Udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Uroczyste ślubowanie nowych adwokatów w Teatrze Nowym w Zabrzu. W Gali Adwokackiej uczestniczyli -oprócz osób ślubujących i ich patronów- licznie zaproszeni goście, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, samorządu adwokackiego i notarialnego, władz miasta oraz adwokaci wykładowy i prezes ORL. Doktor Jacek Kozakiewicz pogratulował nowym adwokatom ich sukcesu, wskazał także na bliskość dwóch zawodów zaufania publicznego lekarza i adwokata, którym przyświecają podobne zasady etyczne oraz których najwyższym celem jest ochrona dobra i godności człowieka. Prezes przekazał podziękowanie za dobrą współpracę obu samorządów i przedstawił wolę jej dalszego rozszerzania.

17.12.2012

Komisja Bioetyczna. Serdeczne podziękowania dla przewodniczącego prof. Krystyny Sosady i członków komisji za bardzo dobrą pracę, wysoko ocenianą nie tylko na Śląsku.

18.12.2012

Wigilia Lekarzy Seniorów w Delegaturze Bytomskiej tradycyjnie odbyła się w auli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Gospodarzami agapy byli przewodniczący Delegatury Bytomskiej dr Janusz Milejski oraz prezes ORL,  pomysłodawca odbywającego się już po raz ósmy spotkania opłatkowego. W ciepłej atmosferze, z udziałem  wiceprezydenta Bytomia, dyrekcji Szpitala oraz przedstawicieli Wspólnoty Ojców Kapucynów, śpiewając kolędy i spożywając tradycyjne potrawy wigilijne, kilkudziesięciu lekarzy miało okazję spotkać się i miło spędzić czas.

19.12.2012

Spotkanie wigilijne w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu, organizowane po raz kolejny przez zespół prof. Aleksandra Sieronia, z udziałem wielu gości z różnych środowisk. Składaniu życzeń i refleksjom świątecznym towarzyszyła prezentacja pokazująca znaczący dorobek Katedry i Kliniki kierowanej przez prof. A. Sieronia w mijającym 2012 roku. Pediatryczne spotkanie opłatkowe z lekarzami Kliniki Pediatrii w Zabrzu. Podczas spotkania prezes podziękował i wręczył listy gratulacyjne emerytowanym lekarzom, posiadającym olbrzymi dorobek zawodowy i dydaktyczny. Wśród wyróżnionych znaleźli się: dr Alicja Szczepańska, która obchodziła 85-lecie urodziny oraz prof. prof. Antoni Dyduch, Krystyna Karczewska, Danuta Sońta-Jakimczyk, dr dr Franciszek Śliwa, Urszula Różycka. Emerytowani lekarze okazali swoje głębokie wzruszenie i wdzięczność za okazaną życzliwość i docenienie przez śląskie środowisko medyczne ich wieloletniej pracy

20.12.2012

Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Spotkanie opłatkowe w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, podczas, którego prezes złożył serdeczne gratulacje dla emerytowanych lekarzy-pediatrów, którzy dzięki swej oddanej pracy na rzecz chorego stali się cennym wzorem do naśladowania dla młodszych adeptów sztuki lekarskiej. Listy gratulacyjne otrzymali: prof. Mieczysław Krauze, dr dr Elżbieta Guzikowska, Jadwiga Łabus, Elżbieta Kobusińska, Eleonora Zieleźnik

Spotkanie prezesa z Lekarzem Seniorem, Panią dr Marią Sroczyńską, której prezes złożył serdeczne wyrazy podziękowania i uznania za przepracowanie ponad półwiecza
w trudnym i odpowiedzialnym zawodzie lekarza i pełną poświęcenia realizację lekarskiego powołania, związanego z ratowaniem zdrowia chorych i cierpiących dzieci.

27-28.12.2012

Konsultacje w środowiskach uniwersyteckich oraz samorządzie terytorialnym na temat utworzenia na Górnym Śląsku Muzeum Historii Medycyny.

 

 

Oprac.  Grażyna Ogrodowska,  Aneta Kuśnierz

dodał: Tomasz Gawlik