Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Styczeń 201302.01.2013

Udział we wspólnym posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowej ORL, podczas, którego dyskutowano m.in. na temat budżetu ŚIL oraz planowanego audytu sprawozdania finansowego izby.

04.01. 2013

Pożegnanie w Bobrownikach Śląskich śp. dr n. med. Tadeusza Dragana, Członka Okręgowej Rady Lekarskiej, przewodniczącego Komisji Socjalnej, człowieka o wielkim sercu, oddanego działacza samorządu lekarskiego wszystkich kadencji. Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i współpracowników, w imieniu całego śląskiego środowiska  lekarskiego, złożył w trakcie ceremonii pogrzebowej prezes ORL, podkreślając zaangażowanie Zmarłego w pracę zawodowo-samorządową, Jego oddanie ideałom zawodu lekarza i stałą gotowość niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

07.01.2013

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezes pogratulował władzom uniwersytetu rozbudowy sieci bibliotecznej, której główna siedziba z przestronnymi czytelniami, działająca w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne, została ulokowana w samym sercu Katowic przy ulicy Warszawskiej 14. Dr Jacek Kozakiewicz przypomniał dzieje polskiego bibliotekarstwa lekarskiego na Górnym Śląsku, którego początki związane były także z ul. Warszawską, gdzie pod numerem 9-tym funkcjonował, przez wiele lat Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej, otwarty wraz z czterema innymi oddziałami terenowymi GBL w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Rzeszowie, dziewiątego kwietnia 1955 r. Oddział ten powstał na bazie dwutysięcznego księgozbioru Biblioteki im. dr Józefa Rostka należącej do Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku (założonej w latach dwudziestych XX w.) oraz zbiorów Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu, a także Biblioteki OIL w Katowicach, działającej w latach 1946-1951. Uruchomienie Oddziału GBL w Katowicach było uwieńczeniem starań wielu pokoleń śląskich lekarzy o własną bibliotekę w regionie. Śląska Izba Lekarska od ponad 30 lat udziela gościny i wsparcia finansowego katowickiemu Oddziałowi Głównej Biblioteki Lekarskiej.

08.01.2013 

Spotkanie z dr Krzysztofem Brożkiem w sprawie planów wydawniczych Śląskiej Izby Lekarskiej, na lata 2013-2015 r., w tym kolejnych tomów Biblioteczki Historycznej.

09.01.2013

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej.

10.01.2013

Spotkanie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu, z udziałem lekarzy rezydentów, kierowników specjalizacji i przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, podczas którego dyskutowano o trudnych problemach najbardziej dotykających młodych lekarzy, związanych z kształceniem podyplomowym. Wraz z prezesem w spotkaniu uczestniczył były konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej, prof. Witold Lukas, a także przedstawiciele Komisji Młodych Lekarzy: dr dr Karolina Kołodziejczyk i Dorota Balwierz. Tematyka prowadzonej dyskusji dotyczyła m.in. zawiłości prawnych odbywania specjalizacji, bezprawnych zwolnień, ograniczania ilości godzin dyżurowych przez dyrekcje szpitali, zasadności potrącania z wynagrodzenia równowartości tzw. ”wolnego po dyżurze” oraz konieczności stworzenia wydolnego systemu nadzoru nad kształceniem podyplomowym. Istotną kwestią okazały się także liczne zastrzeżenia dotyczące sprawowania funkcji przez opiekunów specjalizacji, a także potrzeba weryfikacji programów szkolenia specjalizacyjnego. Dyskusja została przyjęta z dużym uznaniem, a przedstawiciele izb lekarskich zadeklarowali pomoc prawną i wsparcie działań Młodych Lekarzy. Dr Jacek Kozakiewicz zapowiedział kontynuacje dyskusji i organizację kolejnego zebrania z udziałem rezydentów oraz lekarzy specjalizujących się w innych trybach, które zaplanowano w siedzibie ŚIL na 19 marca 2013 r.

17. 01.2013

Spotkanie w Żorach organizatorów „I Międzynarodowego Pucharu Polski Lekarzy i Farmaceutów w narciarstwie alpejskim i klasycznym”, (Ustroń, Żory 1-3 lutego br.) Celem imprezy było nie tylko propagowanie sportu i integracja środowiska lekarskiego, ale także omówienie zagrożeń wynikających z wykorzystywania zdobyczy medycyny w sporcie wyczynowym. Tej tematyce została poświęcona towarzysząca Mistrzostwom konferencja pod tytułem „Medycyna i Sport”.

18.01.2013

Spotkanie w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, inicjujące działania zmierzające do utworzenia na terenie Górnego Śląska Muzeum Historii Medycyny. W spotkaniu obok prezesa dr Jacka Kozakiewicza udział wzięli:
•    prof. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
•    Krzysztof Lewandowski – Wiceprezydent Miasta Zabrze
•    Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
•    prof. Zygmunt Woźniczka – historyk, Uniwersytet Śląski

Zebrani z uznaniem odnieśli się do podjętej przez prezesa inicjatywy utworzenia na terenie województwa śląskiego placówki, która prezentowałoby rozwój tej dziedziny nauki w kontekście kultury społecznej i bogatych tradycji regionu. Zdaniem obecnych na spotkaniu Muzeum nie powinno ograniczać się tylko do zdobyczy śląskiej medycyny, ale powinno także nawiązywać do osiągnięć ogólnopolskich i europejskich. Ponadto Muzeum winno być placówką nowoczesną, działającą w oparciu o współpracę środowisk medycznych
i humanistycznych. Uzgodniono, że niezbędne będzie przygotowanie wstępnych założeń projektowo-finansowych dotyczących planowanego Muzeum, których opracowaniem w terminie najbliższych czterech tygodni zajmie się Śląska Izba Lekarska wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Prezes Jacek Kozakiewicz poinformował zebranych o przeprowadzanych rozmowach w w/w sprawie, m.in. z prof. Jerzym Buzkiem i przedstawicielami środowisk uniwersyteckich prof. Wiesławem Banysiem – Rektorem Uniwersytetu Śląskiego i prof. Ewą Kosowską - Kierownikiem Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ oraz skierowanych zaproszeniach do udziału w Komitecie Inicjującym Muzeum. Tematem kolejnego spotkania zaplanowanego na przełom lutego i marca br. będzie rozważenie możliwości powołania instytucji Muzeum, dzięki czemu możliwe będzie pozyskiwanie i wydatkowanie środków, w związku z jego projektowaniem i organizacją, a także zlecenie ekspertom opracowania koncepcji Muzeum wraz z kosztorysem tego przedsięwzięcia.

Udział w Koncercie Charytatywnym Zimowa Muzykoterapia zorganizowanym w Domu Lekarza przez Lions Club Katowice „Barbórka” , przy wsparciu Śląskiej Izby Lekarskiej.
W koncercie wystąpił duet skrzypcowy Tandemonos oraz chór Śląskiej Izby Lekarskiej CAMES, owacyjnie przyjęty przez zebranych. Całkowity dochód z koncertu został przeznaczony na leki dla dzieci chorych na mukowiscydozę.

19.01.2013

Wielka Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, organizowana rokrocznie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Wśród nagrodzonych, także w tym roku nie zabrakło lekarzy. Więcej informacji na kolejnych stronach Pro Medico.

III Bal Karnawałowy Lekarzy i Adwokatów w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie. W tym roku Gospodarzami balu byli, obok prezesa ORL, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – adw. Roman Kusz, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Przemysław Jałowiecki oraz prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej - dr Piotr Brukiewicz. Bal swoją obecnością zaszczycili także: prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dr Igor Chęciński, prezes ORL  w Łodzi – dr  Grzegorz Mazur  oraz sekretarz ORL w Krakowie – dr Jacek Tętnowski. Oprawę muzyczną zapewnił wykładowca na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach Lothar Dziwoki ze swoim zespołem. Gwiazdami wieczoru byli artyści kabaretu Rak - Krzysztof Respondek i Grzegorz Poloczek. Bale lekarsko - adwokackie na dobre wpisują się już w kalendarz karnawałowych imprez na Górnym Śląsku. Także i w tym roku w dobrych nastrojach kończono zabawę, ze słowami „do zobaczenia na kolejnym Balu”.

24.01. 2013

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Lekarzy. Poruszono przede wszystkim zagadnienia indywidualnej ochrony prawnej lekarzy i lekarzy dentystów, dokonano także oceny poszerzonego w ostatnim roku zakresu działalności zespołu radców prawnych ŚIL. Podkreślono również istotne znaczenie współpracy z samorządem adwokackim dla w/w ochrony.

25.01.2013

XVII Jasnogórska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, organizowana przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.  W tym roku wydarzeniu przyświecało hasło „Wyleczyć czasami, ulżyć często, pocieszyć zawsze”. Konferencja rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, po której podjęto dyskusje w obrębie zagadnień związanych z psychoonkologią, medycyną paliatywną, funkcjonowaniem hospicjów w Polsce oraz wolontariatem, który jest bardzo ważnym aspektem działalności hospicjów. Prezes ORL podziękował oraz wyraził głębokie słowa podziwu za trud i wysiłek, wkładany w bezinteresowną  pomoc chorym
i potrzebującym. Zaangażowanie tak wielu młodych ludzi, oddających swój wolny czas na rzecz pomocy innym, stanowi zdaniem prezesa, przykład do naśladowania także dla wielu Koleżanek i Kolegów.

Noworoczne spotkanie z pensjonariuszami sosnowieckiego  „Domu Lekarza Seniora” . W miłej i rodzinnej atmosferze, lekarze seniorzy wraz z prezesem ORL, kolegami z Zarządu Fundacji „Lekarzom Seniorom„ oraz dyrektor Biura ŚIL, śpiewali radośnie bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. Prezes Zarządu Fundacji Wacław Kozioł, wraz z zastępcą Januszem Milejskim przekazali pensjonariuszom zakupione ze środków Fundacji „Lekarzom Seniorom” urządzenie do masażu. Dobre samopoczucie lekarzy mieszkających w „Domu Lekarza Seniora”, to zasługa zarówno miejscowych opiekunów, ale także wsparcia samorządu lekarskiego i odwiedzających swoich Mistrzów i Nauczycieli Koleżanek i Kolegów, za co serdecznie dziękuje samorząd lekarski.

30.01.2013

Wyjazdowe spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach ze środowiskiem lekarskim Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Wizyta  w Szpitalu połączona została z przedstawieniem lekarzom bieżącej działalności samorządu zawodowego oraz podjęciem dyskusji na temat najważniejszych  problemów ochrony zdrowia i aktualnej sytuacji Szpitala. Spotkanie zakończono uroczystością wręczenia serdecznych gratulacji zasłużonym lekarzom, którą to uroczystość poprowadziła przewodnicząca Delegatury Rybnickiej dr Urszula Zimoń. W obecności Ewy Ryszki, wiceprezydenta Rybnika, adw. Jerzego Piniora, Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Marka Piekarskiego, wicedyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz dyrektorów szpitala dr Jerzego Kasprzaka i jego zastępcy ds. medycznych dr Zbigniewa Wiercińskiego, prezes ORL podziękował i wręczył dyplomy lekarzom z wieloletnim stażem pracy w zawodzie, których wieloletnie oddanie i zaangażowanie w pracę na rzecz chorych i potrzebujących oraz umiejętność dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrą radą z młodszym Kolegami i Koleżankami, zasługują na wyjątkowe wyróżnienie i docenienie. Wśród nagrodzonych lekarzy znaleźli się: dr Antoni Baron, Aniela Kaliciak-Kempińska, Felicja Klyszcz, Grażyna Konieczna, Maria Kuśka, Eryk Kwapuliński,  Stefania Łopacz-Stoczek, Krystyna Maszczyk-Helios, Józef Meisel, Jerzy Nowak, Maciej Rogoszewski, Leon Szkróbka, Teresa Szymańska-Krupa, Tadeusz Szymura i Wanda Wenglarzy-Kowalczyk.

 

 

oprac.  Grażyna Ogrodowska,  Aneta Kuśnierz

 

dodał: Tomasz Gawlik