Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Marzec 201330 marca 2013 roku
 
„Gazeta Wyborcza” w artykule Judyty Watoły „Nie ufam, to kręcę lekarza” pisze o narastaniu zjawiska nieufności w relacjach pacjenci - lekarze „Pacjent jest w krytycznym stanie. Czy dawać rodzinie cień nadziei? Czy pozwalać na odwiedziny? Lekarze coraz częściej boją się rodzin pacjentów – bo te robią zdjęcia, kręcą filmy, nagrywają rozmowy. Im bardziej otwarty na kontakt lekarz, tym łatwiej go potem zaatakować.” Cytowany w tekście dr Ludwik Stołtny, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka uważa: „- To zjawisko może i narasta, ale nie dotyczy większości. Przeciwnie. Trzeba o tym pamiętać, bo inaczej my, lekarze, sami zaczniemy nakręcać ten brak zaufania. Trzeba też pogodzić się z tym, że lekarz to tylko człowiek. Może popełnić błąd. Życie mnie nauczyło, że pacjent może wybaczyć lekarzowi każdy błąd, ale nie wybaczy arogancji.” 

21 marca 2013 roku

„Dziennik Zachodni” w tekście Agaty Pustułki „Na Śląsku brakuje pediatrów. Problemów jest jednak więcej” informuje o statystykach za 2011 roku, dotyczących zgonów niemowląt w województwie śląskim. W Polsce średnio umiera pięcioro dzieci do dwunastego miesiąc życia na 1000 urodzonych, a w naszym województwie aż sześcioro. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być niedostateczna liczba lekarzy pediatrów. „Średnia wieku pediatry w Polsce to 58 lat! Z danych Śląskiej Izby Lekarskiej wynika, że na 577 pediatrów wykonujących zawód aż 164 ma więcej niż 65 lat, a ok. 300 powyżej 50… - Mamy więc ogromną lukę pokoleniową. Lekarze pediatrzy powinni zajmować szczególną pozycję w systemie, a – niestety – nie jest to specjalizacja promowana – mów dr Jacek Kozakiewicz, prezes ŚIL.

„Rzeczpospolita” w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Tajne pytania egzaminacyjne dla młodych lekarzy” informuje o petycji skierowanej do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, podpisanej przez 10 tys. lekarzy i studentów medycyny, w sprawie ujawnienia treści pytań z Lekarskiego i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego. „Od 2013 roku absolwenci medycyny nie będą mieli wglądu do pytań egzaminacyjnych na stronie internetowej [Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi]. W połowie 2012 r. zmieniło się bowiem rozporządzenie ministra zdrowia regulujące zasady przeprowadzania egzaminów i zniknął z niego zapis umożliwiający Centrum Egzaminów Medycznych upublicznianie pytań i dlatego Centrum nie może już tego robić – informuje Mariusz Kliencki, dyrektor jednostki.”

 
20 marca 2013 roku

„Gazeta Wyborcza” w artykule Judyty Watoły „Śląski doktor gorzej płatny” przytacza dane zawarte w analizie Ministerstwa Zdrowia na temat wynagrodzeń lekarzy pracujących na umowach o pracę. Ministerstwo opublikowało zestawienie dotyczące wszystkich województw za 2012 rok. Wynika z niego, że lekarze z naszego województwa plasują się poniżej średniej krajowej, jeśli wziąć pod uwagę ich zarobki.
- średnia krajowa ordynatora wynosi 10,6 tys. zł brutto; w województwie mazowieckim około 12 tys. zł, a w śląskim 9,3 tys. zł, 
- specjalista średnio zarabia 7,5 tys. zł; w województwie mazowieckim 8,7 tys. zł, a w śląskim 7,1 tys. zł,
-  lekarz z I stopniem specjalizacji otrzymuje średnio 6,5 tys. zł; w województwie mazowieckim 7,6 tys. zł, a w śląskim 6,4 tys. zł,
„Na końcu zestawienia są wynagrodzenia lekarzy, którzy się dopiero uczą i jeszcze nie mają specjalizacji. Średnia krajowa wynosi dla nich 5,2 tys. zł. Jeśli mają pecha pracować na Śląsku, będzie to tylko 4,7 tys. zł – zaledwie o 85 zł więcej do „najgorszego” w tej kategorii województwa warmińsko – mazurskiego.”

18 marca 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „NIL o decyzji resortu zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów”
informuje o odpowiedzi ministra zdrowia na stanowisko Prezydium NIL z 25 stycznia br. „Odnosząc się do kwestii możliwości uzyskiwania niektórych specjalizacji wyłącznie przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny resort zdrowia poinformował, że upoważnienie zawarte w art. 16x ust. ł pkt 2 ww. ustawy dało Ministrowi Zdrowia możliwość określenia szczegółowego sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty. Stosowne przepisy w tym zakresie uzyskały akceptację Rządowego Centrum Legislacji. W odniesieniu do opinii dotyczącej zwiększenia liczby specjalizacji lekarskich w porównaniu ze stanem dotychczasowym, MZ przyznało, że liczby specjalizacji dostępnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach znacznie różnią się między sobą. Obecnie, zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, liczba specjalizacji lekarskich w Polsce zwiększyła się z 68 do 77.”

11 marca 2013 roku

„Gazeta Wyborcza” w artykule Judyty Watoły „Wszystkiego od razu naprawić nie sposób” pisze o pomyśle ministra zdrowia, który pod wpływem informacji o śmierci 2,5-letniej Dominiki ze Skierniewic, zapowiada wprowadzenie osobnych kontraktów NFZ na nocną i świąteczną pomoc medyczną dla dzieci. Autorka tekstu stawia pytanie o to skąd wziąć odpowiednią liczbę pediatrów. „Tymczasem jakieś kilkanaście lat temu w naszym regionie na pewien czas ograniczono młodym lekarzom możliwość specjalizacji w dziedzinie pediatrii. Wtedy uznano, że pediatrów jest dość. I co teraz? Twierdzenie, że system opieki zdrowotnej jest bardzo skomplikowany to truizm. A jednak nie dość powtarzać. Na jego dobre funkcjonowanie składa się tysiące czynników. Majstrowanie przy jednym może się odbić na całości. Tak właśnie jest z pediatrami. Czyjaś decyzja sprzed lat uniemożliwia szybkie naprawienie tego, co nie działa dziś.”

8 marca 2013 roku

„Rzeczpospolita” w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Lekarze pierwszego kontaktu chcą rozładować kolejki” informuje o planach Ministerstwa Zdrowia, które chce, aby lekarze POZ zaczęli wykonywać pacjentom niektóre badania i proste zabiegi. Miałoby to dotyczyć m.in. echo-kardiografii, prób wysiłkowych, USG tarczycy, czy badań holterowskich. „ - Dzięki temu moglibyśmy zdiagnozować pacjenta  i pomóc mu szybciej niż specjalista. Do poradni specjalistycznej kolejki są przecież ogromne – zauważa Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.” 

5 marca 2013 roku

„Dziennik Zachodni” w tekście Agaty Pustułki „Prof. Zembala najlepszy w rankingu” informuje o wynikach rankingu 100 najbardziej wpływowych ludzi polskiej medycyny wg. czasopisma „Puls Medycyny”. Liderem rankingu został uznany prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W gronie wyróżnionych znalazło się także kilku innych lekarzy ze Śląska: prof. Andrzej Bochenek (kardiochirurg), dr Igor Radziewicz–Winnicki (wiceminister zdrowia), dr Bolesław Piecha (poseł), prof. Michał Tendera (kardiochirurg), prof. Grzegorz Opala (neurolog, minister zdrowia w latach 2000 -2001), prof. Zbigniew Kalarus (kardiolog), prof. Bogusław Maciejewski (onkolog - radioterapeuta), prof. Ewa Małecka–Tendera (rektor SUM w latach 2005 - 2012) oraz dr Maciej Hamankiewicz (prezes NRL, wiceprezes ORL w Katowicach).