Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Kwiecień 2013 

30 kwietnia 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „Egzaminy lekarskie: pytania nie do publikacji”
informuje o odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na apel wystosowana przez ponad 10 tys. młodych lekarzy i studentów medycyny. „Publikowanie zadań testowych może mieć negatywne skutki, gdyż doprowadzi do powtarzania się treści pytań, co z kolei spowoduje, że sprawdzana będzie wiedza z poprzednich testów, a nie całościowa - uważa resort zdrowia i tym samym ucina dyskusję wokół ujawniania treści pytań z przeprowadzanych Lekarskich Egzaminów Końcowych (LEK i LDEK) i Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES).”

 

22 kwietnia 2013 roku

„Rzeczpospolita” w notatce „Nowe prawa medyków” informuje o nowelizacji ustawy o izbach lekarskich, jakiej 19 kwietnia dokonał Sejm. „Przewiduje ona, że lekarz ukarany w II instancji przez Naczelny Sąd Lekarski karą upomnienia bądź nagany będzie miał prawo odwołać się do Sądu Najwyższego przez 14 dni od doręczenia mu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.” Do tej pory możliwość odwołania przysługiwała lekarzom ukaranym zawieszeniem lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

18 kwietnia 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „Zaledwie co drugi lekarz ma szanse na rezydenturę” prezentuje obszerne fragmenty wystąpienia dr Jacka Kozakiewicza, prezesa ORL zanotowane w trakcie konferencji „Specjalizacja – nadzieje i problemy, przepisy a rzeczywistość” zorganizowanej przez ŚIL 16 kwietnia br. W tekście czytamy m.in. „Istnieją trzy zasadnicze problemy, z jakimi spotykają się lekarze w procesie kształcenia specjalizacyjnego. Przede wszystkim jego dostępność pozostawia wiele do życzenia. Pozostałe problemy związane są z programami poszczególnych specjalizacji i ich jakością realizacji. Bolączką systemu ochrony zdrowia - choć są tacy, którzy twierdzą, że trudno mówić o systemie, bardziej o chaosie lub jego braku - jest nie tylko permanentne niedofinansowanie, brak miejsc specjalizacyjnych, ale również ciągle zmieniające się otoczenie prawne, często trudne do identyfikacji. Także kształcenie specjalizacyjne jest przedmiotem ciągle zmieniających się przepisów. Często bywa tak, że lekarze rozpoczynają specjalizację, gdy obowiązuje jedno prawo, w środku nastaje inne, a kończą je pod jeszcze innym, zupełnie nowym.” – powiedział prezes Kozakiewicz.

„Gazeta Wyborcza” w artykule „Lekarze skarżą się na wyzysk”
informuje o wnioskach przedstawionych w trakcie konferencji „Specjalizacja – nadzieje i problemy, przepisy a rzeczywistość”, zorganizowanej przez ŚIL 16 kwietnia br.  „Szef ŚIL Jacek Kozakiewicz podkreśla, że sytuacja jest coraz groźniejsza. Wśród ginekologów i położników 70 proc. lekarzy przekroczyło 50. rok życia, w przypadku pediatrów – 64 proc., a wśród neonatologów – 59 proc.”

Portal rynekzdrowia.pl w tekście Jacka Janika „Głos młodych lekarzy: system kształcenia specjalistów jest fikcją?” informuje o wnioskach płynących z ankiet przeprowadzonych przez ŚIL, wśród młodych lekarzy, którzy wypowiadają się na temat systemu kształcenia specjalistycznego. Dane te zostały przedstawione w trakcie konferencji „Specjalizacja – nadzieje i problemy, przepisy a rzeczywistość” zorganizowanej przez ŚIL 16 kwietnia br. W tekście czytamy m.in. „Jak podkreśla Rafał Sołtysek, p.o. szefa Komisji ds. Młodych Lekarzy przy SIL, przeprowadzona ankieta i wnioski, jakie z niej płyną, nie mają służyć "wojnie" "młodych" ze "starymi" a zidentyfikowaniu problemów, które należy rozwiązać. - Te problemy, obok kłopotów z dostępem do specjalizacji, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy programów i realizacji kształcenia, druga - respektowaniu praw pracowniczych młodych lekarzy - mówi dr Sołtysek. (…) W opinii prof. Jerzego Kruszewskiego [przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NIL – gościa konferencji]  medycyna w ostatnich latach bardzo się zmieniła i dzisiaj 80 proc. pracy lekarza to biurokracja. Zna skargi stażystów i rezydentów, którzy są wykorzystywani do prowadzenia dokumentacji. Zna ich pretensje, że w tym czasie powinni się szkolić, stać przy zabiegach, operować. - Dzisiaj dokumentacja staje się najważniejsza. Kontrolerzy NFZ badają głównie dokumentację. Nikt nie rozlicza lekarzy z merytoryki, o którą walczą młodzi lekarze - mówi prof. Kruszewski. - Zastawialiśmy się kiedyś, czy medycyna jest nauką, czy sztuką. Dzisiaj staje się rzemiosłem, sferą usług. Kiedyś liczył się człowiek, uczono nas, że dobro chorego jest tym najwyższym. Dzisiaj nawet etyka jest podwójna. My, lekarze, mamy etykę Hipokratesa, natomiast dyrektor szpitala czy NFZ kieruje się etyką, gdzie można oszukiwać. Są tego przykłady w ankiecie - np. te traktujące o tym, jak można zgodnie z prawem nie zapłacić za pracę lekarzom - dodaje.”

 
17 kwietnia 2013 roku

 „Dziennik Zachodni” w artykule Agaty Pustułki „Leczą nas coraz starsi lekarze, a młodym trudniej się szkolić” informuje o strukturze demograficznej lekarzy i problemach młodych medyków, którzy chcą zdobyć specjalizację. Tematyka ta jest poruszana w związku z konferencją, która została zorganizowana przez  Śląską Izbę Lekarską 16 kwietnia br.
„Szkolenie lekarzy poza rezydenturami jest niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć wręcz niemożliwe przy tak ograniczonych środkach naszych placówek ochrony zdrowia – mówi dr Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, która apeluje, by w trybie natychmiastowym zaplanować kształcenie lekarzy w perspektywie 15 – 20 lat. (…)  - Tendencja dotycząca zbyt małej liczby miejsc prezydenckich w stosunku do ogólnej liczby miejsc szkoleniowych utrzymuje się od przynajmniej 2010 roku. Oczywiście osoba 50-letnia to osoba w pełni sił, ale chodzi o to, by doświadczeni lekarze mieli następców  - wyjaśnia dr Jacek Kozakiewicz.” W artykule publikowana jest również rozmowa z dr Rafałem Sołtyskiem – p. o. przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy ORL w Katowicach. „Chcę podkreślić, że młody lekarz rozpoczynający specjalizację wcale nie jest taki młody. Ma około 27 lat, zwykle rodzinę, dzieci. Rezydentura nie jest lekiem na całe zło, bo daje miesięcznie ok. 3 tys. złotych. Gdy pracuje się na etacie w szpitalu, czy na kontrakcie, to i tak zaczyna się gonitwa: dodatkowa praca, pogotowie, a niektórzy ordynatorzy jeszcze mówią, że nie puszczą na szkolenie i traktują młodych lekarzy jak tanią siłę roboczą  do wszystkiego.” – m.in.  powiedział dr Sołtysek.

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „Ankieta Śląskiej Izby Lekarskiej: młodzi lekarze czują się wykorzystywani i dyskryminowani” informuje o wnioskach przedstawionych w trakcie konferencji „Specjalizacja – nadzieje i problemy, przepisy a rzeczywistość”, zorganizowanej przez ŚIL 16 kwietnia br. „Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz zastrzegł, że choć metodologia badań nie była naukowa, to pokazują one pewne problemy. - Nie chowamy ich pod kołdrę, niech staną się przedmiotem refleksji w środowisku - powiedział PAP. Dodał, że niektórzy dyrektorzy szpitali kierowani troską o finanse patrzą na "pewne sprawy" w zbyt krótkiej perspektywie. Badanie wykazało omijanie przepisów prawa pracy i zmuszanie lekarzy do świadczenia pracy w nadgodzinach bez zapłaty lub na umowach kontraktowych, co również sprzyja przekraczaniu czasu pracy. Problem są też niezbyt wysokie - w ocenie rezydentów - pensje, które skłaniają młodych lekarzy do szukania innego zajęcia.”

15-21 kwietnia 2013 roku
 
Tygodnik „… sieci” w artykule Doroty Łosiewicz „Parada absurdów” informuje o nonsensach w świadczeniach pediatrycznych kontraktowanych przez NFZ. Autorka podaje przykłady problemów na jakie napotykają lekarze, rodzice i mali pacjenci korzystający z leczenia specjalistycznego, a wśród nich kilkumiesięczne oczekiwanie na wizytę, brak możliwości zlecenia przez pediatrę innego USG niż jamy brzusznej, zawirowania z cenami leków wskutek częstych zmian wykazu leków refundowanych itp. „Nie ma rady dzieci chorują, a każda rodzina ma jakąś swoją historię do opowiedzenia. Wystarczy pójść do przychodni i posłuchać. Bo z naszą służbą zdrowia jest jak z filmami Barei: absurd goni absurd. I choć minister Bartosz Arłukowicz wciąż mówi, że pacjent jest najważniejszy, to tylko mówi. A jaka jest rzeczywistość?”


 8 kwietnia 2013 roku

„Dziennik Zachodni” w notatce „Apel lekarzy do ministra” informuje o apelach podjętych przez delegatów XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach. „Śląscy lekarze zaapelowali do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zniesienie obowiązku zawierania przez lekarzy umów upoważniających ich do wystawiania recept na leki refundowane. „Wskazać należy, iż uprawnienie lekarzy i lekarzy dentystów do wystawiania recept wynika z istoty wykonywania zawodu lekarza i nie powinno wiązać się z innymi obowiązkami, w tym z koniecznością zawierania dodatkowych umów.” – czytamy w apelu OZL.”

Informacja na temat XXXII OZL dostępna jest również na naszej stronie internetowej w Aktualnościach pod datą 6 kwietnia 2013 r oraz w „Serwisie prasowym” pod datą 6 i 7 kwietnia br.


7 kwietnia 2013 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w tekście „Śląskie: cykl wywiadów z wybitnymi postaciami medycyny” informuje o publikacji przez Śląską Izbę Lekarską czterech płyt z nowego cyklu „Dziedzictwo Hipokratesa” na które składają się wywiady z prof. Andrzejem Łępkowskim prof. Szczepanem Łukasiewiczem, prof. Władysławem Nasiłowskim oraz dr Zygfrydem Wawrzynkiem. „- Jest to inicjatywa, której celem jest utrwalanie i popularyzowanie sylwetek naszych mistrzów i nauczycieli. Bohaterami cyklu są lekarze o niekwestionowanym autorytecie zawodowym, oddani wychowawcy, współtwórcy i działacze samorządu lekarskiego. Pragniemy utrwalić olbrzymi dorobek tych osób - w nowoczesnej formie zapisu, pozwalającej na ich szerokie upowszechnienie - stwierdza dr Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.”

6 kwietnia 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „Katowice: Okręgowy Zjazd Lekarzy dyskutował o problemach środowiska” informuje o przebiegu dorocznego zjazdu delegatów Śląskiej Izby Lekarskiej. „W sobotę (6 kwietnia) w Katowicach dobył się XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy. Delegaci dyskutowali między innymi o restrykcyjnych umowach na wystawianie recept na leki refundowane, a także o problemach związanymi ze zbyt małą liczbą miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim oraz sposobie przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych. (…) -  Ogranicza się dostęp do specjalizacji zmniejszając ilość miejsc w trybie rezydenckim. Aktualnie największą grupę pediatrów w Śląskiej Izbie Lekarskiej stanowią lekarze w wieku ponad pięćdziesięciu lat. Oni wkrótce odejdą na emeryturę. Kto wówczas zajmie się małymi pacjentami, których potrzeby i bezpieczeństwo zdrowotne powinny być priorytetem dla sprawujących władzę - mówił prezes Jacek Kozakiewicz.”

Informacja na temat XXXII OZL dostępna jest również na naszej stronie internetowej w Aktualnościach pod datą 6 kwietnia 2013 r.

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „Katowice: prof. Kazimierz Marek uhonorowany „Wawrzynem Lekarskim”” informuje że w trakcie XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarskiego w Katowicach wręczono to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez śląskie środowisko lekarskie. Laureat nagrody prof. Kazimierz Marek, jest wybitnym naukowcem i  ekspertem w dziedzinie medycyny pracy.