Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Listopad 201328 listopada 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „PPOZ komentuje decyzję prezesa NFZ” informuje o opublikowanym przez NFZ zarządzeniu ws. określania warunków zawierania umów w zakresie POZ na 2014 r., „w którym prezes Funduszu odstąpiła od pomysłu usuwania tych deklaracji z list lekarzy POZ, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji przez system e-WUŚ (…) – Cieszy nas, że prezes NFZ odstąpiła od wycinania w POZ deklaracji pacjentów, którzy w jej systemie wyświetlali się na czerwono ze statusem nieubezpieczonych. W związku z wydanym zarządzeniem, Podstawowa Opieka Zdrowotna jest jedyną pozycją w planie NFZ, w której nie będą dokonywane cięcia finansowe” - komentuje doktor Bożena Janicka, prezes PPOZ.

 

19 listopada 2013 roku

„Rzeczpospolita”wtekście Katarzyny Nowosielskiej „Lekarzom szkodzi ich brzydkie pismo” przypomina, że właściwie prowadzona dokumentacja pacjenta, zawierająca zarówno czytelne zlecenia badań, jak ich wyniki i daty, jest bardzo ważnym dowodem w przypadku skarg chorych na niewłaściwe leczenie i procesów o błędy medyczne.  „– Dokumentacja jest tu głównym dowodem. Im więcej w niej luk, tym pacjent ma większe szanse wywalczyć odszkodowanie – zauważa Katarzyna Przyborowska, radca prawny prowadząca sprawy o błędy medyczne. (…) Personel medyczny prowadzący niedokładnie dokumentację, łamie kilka przepisów. Podstawowe mieszczą się w rozporządzeniu ministra zdrowia o dokumentacji medycznej. Dają szczegółowe wytyczne, jak prowadzić historię choroby. Do dokładnego opisu stanu zdrowia chorego zobowiązuje także ustawach o prawach pacjenta oraz kodeks etyki lekarskiej.”   

 

16 listopada 2013 roku

„Dziennik Zachodni” w tekście Agnieszki Strzelczyk „Mamy w Śląskiem szpitale, których może pozazdrościć nam Europa” informuje, że w tegorocznej edycji rankingu „Bezpieczny szpital 2013” przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie zdrowia, w którym wzięło udział 256 szpitali z całej Polski, śląskie placówki zajęły bardzo wysokie lokaty. W kategorii szpitali monospecjalistycznych: pierwsze miejsce zajął Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, drugie miejsce zajęło Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, na dziewiątym miejscu sklasyfikowano zaś Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


12 listopada 2013 roku

„Rzeczpospolita” w notatce podpisanej –kno „Lecznice nagrają rozmowy z chorymi” informuje o zapisach rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które wchodzi w życie 12 listopada br. „Nowe przepisy wskazują, że nocne przychodnie będą musiały zaopatrzyć się w urządzenia do rejestracji rozmów telefonicznych.” Od stycznia 2014 roku „lekarz odbierający w nocy na dyżurze telefon od chorego lub jego rodziny zostanie zobowiązany zarejestrować te rozmowy”.

 

9 listopada 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „NRL dziękuje RPO za interwencję ws. dostępu do pytań egzaminacyjnych” informuje o głosie poparcia jakiego Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, udzieliła samorządowi lekarskiemu, który optuje za umożliwieniem lekarzom i lek. dent. wglądu do pytań z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego. „Prof. Lipowicz wystąpiła do ministra zdrowia z pismem, w którym podziela pogląd samorządu lekarskiego, iż „ograniczenia w dostępie do pytań egzaminacyjnych nie da się uzasadnić na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ani pogodzić z zawartymi w niej normami.””

 

6 listopada 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Prezes NFZ o zmianach w kryteriach ocen ofert świadczeniodawców” informuje o planach Funduszu przedstawionych 5 listopada, w trakcie konferencji prasowej. Zdaniem Agnieszki Pachciarz - prezes NFZ, dotychczas w systemie brakowało konkretnych kryteriów oceny jakości świadczeń medycznych, ma to zmienić powołany przy NFZ zespół ds. ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert. „Mają być one wdrożone przy ocenie świadczeniodawców w konkursach na kontraktowanie świadczeń prowadzonych w przyszłym roku. - Chcemy o tym poinformować już teraz, aby świadczeniodawcy mieli czas przygotować się do nowych konkursów - dodała prezes NFZ. Podkreśliła, że NFZ zamierza wzmocnić jakość jako kryterium oceny oferty, dlatego zmieniona będzie m.in. punktacja za posiadane przez placówkę certyfikaty ISO oraz akredytację ministra zdrowia. - Akredytacja będzie dwukrotnie lepiej premiowana niż certyfikaty, ponieważ jest dedykowana tylko podmiotom medycznym - wyjaśniła. Dodała, że oceniane przez NFZ będzie nie tylko posiadanie, ale także wysokość punktacji uzyskanej podczas akredytacji.” Dodatkowymi kryteriami branymi przez NFZ pod uwagę w czasie przyszłorocznego kontraktowania świadczeń mają być także: bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta (ograniczenie liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych) i racjonalna polityka antybiotykowa. W przyszłości m.in. dodatkowo punktowane mają być również: doświadczenie zawodowe, renoma, wyniki leczenia, bezpieczeństwo i dostępność dla pacjentów.
 

 2 listopada 2013 roku

„Dziennik Zachodni” w notatce  „Śląski NFZ dostał 79 mln. zł” informuje o podziale 640 mln. zł z tzw. funduszu rezerwowego między poszczególne oddziały wojewódzkie funduszu, z których śląski otrzymał 78,9 mln. „Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podjęła decyzję o zmianie planu finansowego na ten rok i uruchomieniu dodatkowych pieniędzy na świadczenia zdrowotne. (…) Uruchomienie tych pieniędzy ma umożliwić oddziałom wojewódzkim NFZ rozliczenie świadczeń nielimitowanych i ratujących życie.”