Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

Profilaktyka zranieńRozp. MZ z dnia 6.6.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych nakłada na lekarzy kolejne obowiązki administracyjne.

Nowe obowiązki dotyczą podmiotów wykonujących działalność leczniczą czyli zarówno praktyk lekarskich jak i podmiotów leczniczych (dawne nzoz-y).

Lekarze prowadzących indywidualne praktyki samodzielnie lub zatrudniających np.: tylko rejestratorkę(rejestratorki) to rozporządzenie nie obejmuje.

Zgodnie z tym rozporządzeniem lekarz pracodawca m. in.:

  • dokonuje oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem

  • opracowuje i wdraża procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami

  • opracowuje i wdraża procedury używania środków ochrony indywidualnej

  • prowadzi wykaz zranień ostrymi narzędziami

  • prowadzi systematyczne szkolenia

  • opracowuje i wdraża procedurę postępowania poekspozycyjnego

  • sporządza raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami - pierwszy do 28 lutego 2014 (tylko nzoz-y)

 

Wszelkie niezbędne materiały, procedury i formularze do wypełnienia, dzięki uprzejmości kolegów z Wielkopolskiej Izby lekarskiej i Izby Lekarskiej w Krakowie, znajdują się w załączniku poniżej oraz pod adresem:

http://autonomia-dent.pl/?p=1794

 

W celu wywiązania się z nowych obowiązków należy:

Pobrać załącznik RAPORT, rozpakować folder spakowany programem zip,
Przeczytać instrukcję zawartą w skoroszycie Excela,
Przeczytać pliki html "wprowadzenie" i "stan prawny" (znajdujące się w tym samym folderze co plik ZRA)
Wrócić do pliku excela i wypełnić wszystkie pola przeznaczone do własnej edycji w zakładce "dane"
Przejść do arkusza "char" i wszystkim pracownikom potencjalnie zagrożonym zranieniem wypełnić charakterystykę stanowiska pracy
Czytać komentarze ukryte w komórkach excela (w prawym górnym rogu komórki jest wówczas czerwony trójkącik, a w tle tej komórki jest ikonka...
Wypełnić zakładki "szkolenia", "nadzór" i "wykaz"(zranień) , jeśli jest co wypełniać, tzn jeśli w ostatnim półroczu odpowiednio:  przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu bhp , mieliśmy kontrolę dotyczącą bhp , doszło w placówce do przypadku zranienia. Jeśli nic z tego nie zaszło , to tabelki te pozostawiamy rzecz jasna puste.
Wypełnić lub uzupełnić zakładkę procedury z podaniem daty wygenerowania procedury. Oddanie dat jest ważne , gdyż formuły w innych zakładkach (raport) będą budowały z tego informacje o tym ile wdrożono a ile zmodyfikowano w ostatnim okresie procedur.
Przejść do arkusza "ocena" , wpisać datę sporządzenia oceny, wypełnić pola komentarzy własnych, uruchomić makro porządkujące arkusz a następnie wydrukować
Przejść do arkusza "raport" , podać przedział dat okresu raportowanego , wypełnić pola do edycji własnej , uruchomić makra porządkujące raport i wydrukować go.
Dokumenty nie należy nigdzie wysyłać, zachować do ewentualnej kontroli.
 

 


dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki