Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Dodatni wynik finansowy ŚOW NFZ w wysokości blisko 200 mln zł za rok 2013 - 05.2014Dodatni wynik finansowy  ŚOW NFZ w wysokości blisko 200 mln zł.
Pismo Prezydium ORL w tej sprawie do ŚOW NFZ i odpowiedź Funduszu.


Katowice, dnia 7.05.2014r.

ŚIL/ 2739/14Szanowny Pan
Tomasz Uher
p.o. Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Kossutha 13
Katowice

Prezydium ORL analizując sporządzone w dniu 12 marca 2014r. sprawozdanie  z wykonania planu finansowego ŚOW NFZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r., z olbrzymim zaskoczeniem przyjęło wykazanie w nim dodatniego wyniku finansowego w wysokości blisko 200 mln zł.
Jak wynika ze sprawozdania, we wszystkich rodzajach świadczeń zdrowotnych, zarówno w lecznictwie zamkniętym jak i ambulatoryjnym, nie zrealizowano zakładanego planu finansowania świadczeń.
Świadomi trudności, z którymi stykają się chorzy woj. śląskiego w dostępie do wielu świadczeń medycznych, a także powszechnie znanych problemów szpitali i poradni w pozyskiwaniu kontraktów w wysokości pozwalających na realizacje koniecznych potrzeb i otrzymania należności za wykonane wcześniej tzw. świadczenia ponad limitowe, prosimy o pilne wyjaśnienie przyczyn niewykorzystania w 2013r. środków finansowych, których wysokość jest równoważna z rocznym budżetem kilku szpitali.
Zwracamy się także z prośbą o przekazanie informacji na jaki cel zostały przeznaczone te niewykorzystane środki finansowe.Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej

Jacek Kozakiewicz


Do wiadomości:
Łukasz Falgier - Przewodniczący Rady ŚOW NFZ

 


Odpowiedź Funduszu:

 

W odpowiedzi pismem z dnia 20 maja 2014 p.o. Dyrektor Tomasz Uher poinformował nas ,
że:
1.Na
wynik finansowy ŚOW NFZ największy wpływ miało wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w ramach refundacji leków, wykorzystano jedynie 88,38 % planowanej kwoty, co skutkowało kwotą 155 815,92 tys. zł środków niewykorzystanych.

2.Środki w pozycji refundacja cen leków i środki w leczeniu szpitalnym w pozycjach B2.3.1.1 ( leki w programach lekowych terapeutycznych ) i B2.3.2.1 ( leki w chemioterapii ) nie mogą być przeznaczone na inne świadczenia zdrowotne, w szczególności na kontrakty śląskich szpitali nie związane z refundacją leków.

3. Zaangażowanie w 100 % wszystkich dostępnych w planie finansowym środków na świadczenia zdrowotne nie było możliwe z uwagi na;
- brak informacji przed ukończeniem okresu rozliczeniowego o rzeczywistej wartości wykonanych świadczeń zdrowotnych
-upływ terminu rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych ( 16 lutego następnego roku )
-brak 100% realizacji planu określonego w realizowanych ze świadczeniodawcami umowach,.

A jako podsumowanie skrótu informacja dla nas i naszych Koleżanek i Kolegów najważniejsza, że 200 mln złotych wróciło do dyspozycji centrali NFZ.

Poniżej pełny tekst odpowiedzi:Załączniki