Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

Kwiecień 2014 

30 kwietnia 2014 roku

„Gazeta Wyborcza”wtekście Judyty Watoły „Marszałek oddaje uniwersytetowi cztery szpitale” informuje o decyzji zarządu województwa śląskiego, który postanowił przekazać Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu cztery swoje placówki. „Jeśli zgodzi się na to sejmik, szpitale zostaną przyłączone do szpitali klinicznych.” Chodzi o Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Szpital Wojewódzki nr 2 w Bytomiu i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chorzowie. „Najwyraźniej postanowiono jak najdłużej trzymać sprawę w tajemnicy. Marszałek dogadał się z władzami SUM bez informowania o tym opinii publicznej. Uchwała ze zgodą całego zarządu została podjęta 1 kwietnia, ale w Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się dopiero kilka dni temu. Zaskoczeni decyzja byli i dyrektorzy szpitali, i członkowie rad społecznych.” 
 

28 kwietnia 2014 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „NIL: prezydium NRL powołało zespół ekspertów ds. homeopatii” informuje o powołaniu 25 kwietnia br. zespołu ds. oceny aktualnych dowodów naukowych dotyczących działania produktów homeopatycznych. „W jego skład weszli profesorowie – specjaliści w dziedzinach farmakologii, chorób wewnętrznych, zdrowia publicznego, onkologii klinicznej.”
 

17 kwietnia 2014 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Recepty wypisywane przez pielęgniarki – zapisy projektu” informuje o założeniach projektu zmian w ochronie zdrowia, z  którego wynika że od 2016 roku położne i pielęgniarki z tytułem magistra będą uprawnione do wypisywania recept na wybrane leki i wyroby medyczne. „Projekt przewiduje, że pielęgniarka i położna z tytułem zawodowym magistra będzie miała prawo samodzielnie ordynować określone leki i wystawiać na nie recepty, a także ordynować i wystawiać zlecenia na określone wyroby medyczne. Warunkiem będzie ukończenie specjalistycznego kursu w tym zakresie. Z kolei pielęgniarki i położne z tytułem licencjata będą mogły na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia. Warunkiem będzie także ukończenie kursu specjalistycznego w tym zakresie. (…) Ponadto pielęgniarki i położne z tytułem co najmniej licencjata będą mogły wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej.”
 

9  kwietnia 2014 roku

„Rzeczpospolita” w tekście Katarzyny Nowosielskiej „Chory szybko wypadnie z kolejki do specjalisty” informuje o założeniach „pakietu kolejkowego” ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, który właśnie trafił do konsultacji społecznych. Reforma zakłada, że pacjent będzie musiał w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania do wybranego lekarza specjalisty lub szpitala, co uniemożliwi mu równoczesne zapisywanie się w więcej niż jednej kolejce. Ponadto zmienią się zasady sprawozdawczości placówek ochrony zdrowia, które będę musiały raportować do NFZ o zapisanych pacjentach i czasie oczekiwania na świadczenie. „Zaskoczeniem są zmiany przepisów określających funkcjonowanie NFZ. Jego prezesa powoła już nie premier, ale minister zdrowia. Podobnie dyrektorów oddziałów. (…) Dodatkowo NFZ ma podpisywać kontrakty z lecznicami, opierając się na mapach zapotrzebowania zdrowotnego w regionie. Stworzy je wojewoda w porozumieniu z Państwowym Zakładem Higieny. Wpływu na mapy i politykę NFZ nie będą miały samorządy.”
 

5  kwietnia 2014 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Katowice: obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy” informuje o przebiegu zgromadzenia delegatów Śląskiej Izby Lekarskiej. „W trakcie obrad Zjazdu omawiano sprawy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem śląskiego samorządu zawodowego. Dyskutowano także na temat zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, a także projektów zmian systemowych zaproponowanych w ostatnich dniach przez ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza.”

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej w Aktualnościach pod datą 5 kwietnia 2014 r.

 

1 kwietnia 2014 roku

„Rzeczpospolita” publikuje obszerny wywiad Karoliny Kowalskiej i Andrzeja Stankiewicza z ministrem zdrowia, Bartoszem Arłukowiczem „Zapłacimy lekarzom za skuteczność”, w którym minister prezentuje założenia reformy ochrony zdrowia, polegające na utworzeniu tzw. pakietów „kolejkowego” i „onkologicznego”. Lekarze rodzinni, oprócz stawki kapitacyjnej w obecnej wysokości za każdego pacjenta, mają otrzymywać odrębny dodatek motywacyjny związany ze skutecznością leczenia i liczbą przyjmowanych pacjentów. Podobnie lekarze specjaliści mają być dodatkowo finansowo motywowani do przyjmowania nowych pacjentów i szybkiego diagnozowania chorych. Elementem reformy mają być również zmiany w ustawie o konsultantach, polegające na zacieśnieniu współpracy pomiędzy ministerstwem, a konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w zakresie nadzoru merytorycznego. Minister zapowiada również utworzenie w każdym województwie centralnego rejestru kolejkowego, co ma ułatwić pacjentom dostęp do lekarzy i zlikwidować uznaniowość w ustalaniu terminów wizyt. Celem ministra jest również wyraźne oddzielenie leczenia w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia: „Bardzo mi zależy, aby nakreślić wyraźną granicę między publiczną a prywatną służbą zdrowia. Aby skończył się czas, w którym ważną rolę w drodze przez publiczny system ochrony zdrowia odgrywał gabinet prywatny. Dążę do tego, by był on rzeczywiście prywatnym gabinetem, a nie pewną formą transferu do systemu publicznego, czy drogą na skróty do specjalisty.” – powiedział minister Arłukowicz.  

Więcej informacji na ten temat można przeczytać również w naszym „Serwisie prasowym” w notatce z 22 marca br.