Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Z historii Śląskiej Izby LekarskiejLATA 1935 - 1951

 

•    Pierwsze wybory do Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej odbyły się 5 maja 1935 roku w  lokalu izby w Katowicach, Plac Wolności 8/1Katowicach. Przewodniczącym Zarządu został Ignacy Nowak (1887-1966, lekarz ginekolog z Chorzowa), zastępcą – Maksymilian Wilimowski (1886-1951, lekarz chirurg z Katowic), drugim zastępcą był – Jan Kubisz (1885-1948, lekarz chirurg z Cieszyna).

•    Wraz z wybuchem II wojny światowej Izba przestała działać.

•    2 lutego 1945 roku utworzono Izbę Lekarską Śląsko-Dąbrowską. Komisarycznym przewodniczącym został jej organizator Edward Hanke (1895-1975, lekarz ogólny z Chorzowa).  W czerwcu  1945 roku ukonstytuował się Komisaryczny Zarząd Śląsko – Dąbrowskiej Izby Lekarskiej: przewodniczący - Kornel Michejda (1887-1960, chirurg pochodzący z Zaolzia), wiceprezesi: Edward Hanke, Kazimierz Golonka (1902-1979, lekarz neurolog i psychiatra z Katowic).

•    W sierpniu 1945 roku prezesem izby został Kazimierz Golonka (1902-1979, lekarz neurolog i psychiatra z Katowic).

•    Zarząd izby mianowany zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 8 września 1947 roku ukonstytuował się następująco: przewodniczący Kazimierz Golonka, wiceprzewodniczący: Edward Hanke, Edward Cienciała (1892-1951, lekarz ogólny z Siemianowic Śląskich).

•    W 1951 roku izby lekarskie uległy likwidacji. (Likwidacja izb nastąpiła na mocy ustawy z 18 lipca 1950r. (Dz.U.1950, nr 36, poz.326). Likwidacja Śląsko - Dąbrowskiej Izby Lekarskiej zakończyła się 31 maja 1951 roku. Jej majątek został przejęty przez Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia.

 

 

ODRODZENIE SIĘ IZB LEKARSKICH W POLSCE


Wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1978 r. i słowa z jakimi zwrócił się do milionów uczestników, koncelebrowanych przez siebie Mszy, wywołały szeroki oddźwięk społeczny. Na fali ogólnego poruszenia oraz coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej kraju, w połowie 1980 rozpoczęła się seria robotniczych strajków, które w efekcie doprowadziły do podpisania Porozumień sierpniowych i powołania do życia ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Związek stał się wielkim ruchem społeczno – niepodległościowym, który poruszył rzesze Polaków. Odżyły m.in. idee upowszechniania  samorządności, zarówno terytorialnej  jak i zawodowej. Stan wojenny wprowadzony w  Polsce w 13  grudnia 1981 r. i trwający  do 1983 r. uniemożliwił realizację tych  idei. Jednakże w połowie lat ’80 ub. wieku  pojawił się  sprzyjający klimat dla odrodzenia się samorządu lekarskiego.
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (1985) jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie reaktywacji izb.
Okazją do prac nad kształtem przyszłego samorządu stała się dyskusja nad założeniami do projektu ustawy o opiece zdrowotnej i zawodach medycznych.
17 maja 1989 roku głosami posłów na Sejm IX Kadencji uchwalono ustawę o izbach lekarskich, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1990 roku.
Nowa ustawa o izbach lekarskich została przegłosowana przez Sejm RP po rozpatrzeniu poprawek Senatu 2 grudnia 2009 roku (Dz. U. z 2009, nr 219, poz. 1708).
Nowa ustawa zastąpiła wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 1989 roku i zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2010 roku.

 


WŁADZE ODRODZONEGO ŚLĄSKIEGO SAMORZĄDU LEKARZY (po 1989 r.)I kadencja (1989-1993)

przewodniczący: Zygfryd Wawrzynek
wiceprzewodniczący: Kazimierz Klecz, Maria Klimowicz

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Władysław Nasiłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Tomira Neumayer - Sawaryn

 


II kadencja (1993-1997)

przewodniczący: Wojciech Marquardt
wiceprzewodniczący: Jacek Kozakiewicz, Andrzej Spisak, Krzysztof Ślaski

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Stanisław Nowak
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Tomira Neumayer - Sawaryn
                                                                                         Stefan Kopocz (od 13.04.1996)

 

III kadencja (1997-2001)

przewodniczący: Wojciech Marquardt
wiceprzewodniczący: Jan Kłopotowski, Krzysztof Ślaski

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Władysław Nasiłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Mieczysław Dziedzic


IV kadencja (2001-2005)

przewodniczący: Maciej Hamankiewicz
wiceprzewodniczący: Halina Borgiel – Marek, Wojciech Marquardt, Janusz Heyda

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Władysław Nasiłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Stefan Kopocz


V kadencja (2005-2009)

przewodniczący: Maciej Hamankiewicz
wiceprzewodniczący: Wojciech Marquardt, Janusz Heyda, Krzysztof Ślaski

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Stefan Stencel
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Stefan Kopocz

 


VI kadencja (2009-2013)

prezes: Jacek Kozakiewicz
wiceprezesi: Halina Borgiel – Marek, Maciej Hamankiewicz

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Stefan Stencel
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Tadeusz Urban

 


VII kadencja (2013-2017)

prezes: Jacek Kozakiewicz
wiceprezesi: Rafał Kiełkowski, Maciej Hamankiewicz

przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – Adam Dyrda
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Tadeusz Urban