Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

03.12.2015 (czwartek) godz. 15.3003.12.2015 (czwartek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM PO CIĘŻKIM URAZIE


Jest to jednodniowy kurs doskonalący, w formie warsztatów praktycznych przeplatanych prelekcjami.  Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przygotowany szczególnie dla lekarzy bez znaczących doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia.

 

Koszt uczestnictwa - 50zł
Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych


Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny

Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

 


Ramowy PROGRAM

1.Wprowadzenie:  urazy - odrębności anatomiczno-fizjologiczne u dzieci,
   odrębności i charakterystyka urazów u dzieci, mechanizmy urazu, łańcuch przeżycia,
   złota godzina, platynowe 10 min.

2. Etap przedszpitalny - postępowanie na miejscu zdarzenia: 
    Ocena chorego dziecka po urazie ( pierwotna i powtórna ) – wywiad, badanie urazowe.

3. Przygotowanie do transportu i bezpieczny transport chorego do szpitala:
   - problemy anestezjologiczne i chirurgiczne. Kołnierz,  użycie deski ort, zaopatrzenie dróg oddechowych,
    wentylacja, tlenoterapia, resuscytacja płynowa, monitorowanie funkcji życiowych,
   tamowanie krwotoku, postępowanie w uszkodzeniu dużych naczyń krwionośnych,
   zaopatrzenie złamania, opatrunki, odma prężna

4. Dziecko z urazem w SOR - etap szpitalny:   
   - schematy postępowania w zależności od rodzaju urazu, FAST, damage control.,
    podejrzenie krwotoku wewnętrznego, punkcja lavage, CT jamy brzusznej.  
    Wstrząs krwotoczny, uraz wielomiejscowy, uraz czaszkowo – mózgowy,

Warsztaty w grupach na stanowiskach instruktorskich!
Analiza przypadków!

 

 

 

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną:
kursy@izba-lekarska.org.pl