Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

Listopad 201523 listopada 2015 roku

„Dziennik Zachodni” w artykule autorstwa Macieja Mituły „Od przyszłego roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia” podaje, że już w styczniu 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać e- ZLA, czyli zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej, które w sposób automatyczny zostaną przekierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. „Do końca 2017 r. będą funkcjonowały równolegle dwie formy zwolnień lekarskich: papierowa i elektroniczna. Jeżeli lekarz wystawi pracownikowi zwolnienie w formie papierowej, to będzie miał obowiązek poinformowania pacjenta o konieczności dostarczenia tego zwolnienia do pracodawcy. Całkowite wyeliminowanie zwolnień lekarskich w formie papierowej nastąpi 1 stycznia 2018 roku (…)”.

20 listopada 2015 roku

„Gazeta Wyborcza” w tekście Judyty Watoły „Nowatorskie operacje w Zabrzu” podaje, że „w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu przeprowadzono wczoraj pierwsze w Polsce operacje ginekologiczne z użyciem noża plazmowego”. Narzędzia tego używano już m.in. w  laryngologii, okulistyce oraz neurochirurgii, jednak do tej pory nie w ginekologii, zatem wczorajsze dwa zabiegi są pionierskie w Polsce. Przeprowadzono je metodą laparoskopowa. „Pacjentki, które operowano wczoraj w CZKiD w Zabrzu, cierpiały na endometriozę (…)”.

 

12 listopada 2015 roku

„Dziennik Gazeta Prawna” w tekście Patryka Słowika „Na wsi lepiej nie chorować, bo brakuje aptek i lekarzy” przytacza informacje z raportu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, z którego wynika, iż mieszkańcy obszarów wiejskich posiadają utrudniony dostęp do infrastruktury służby zdrowia, dwukrotnie niższą liczbę aptek i punktów aptecznych, dużo częściej rezygnują z wizyt medycznych oraz rzadko korzystają z porad lekarskich. „Jak wskazują autorzy opracowania, na przestrzeni lat widać poprawę sytuacji w zakresie polityki zdrowotnej na terenach wiejskich. Świadczyć o tym może choćby to, że nie ma już wyraźnych dysproporcji między wsią a miastem w średniej długości trwania życia czy śmiertelności niemowląt. Nadal jednak jest wiele problemów do rozwiązania. Jeden z najważniejszych to niska dostępność mieszkańców wsi do aptek i przychodni (…)”.

5 listopada 2015 roku

Portal internetowy „Rynek Zdrowia” w tekście „ORL w Katowicach za powołaniem Śląskiego Instytutu Onkologii” informuje o poparciu Prezydium ORL w Katowicach projektu  powołania Śląskiego Instytutu Onkologii jako niezależnego projektu badawczego. W piśmie do Ministra Zdrowia prezes ORL Jacek Kozakiewicz w imieniu Prezydium ORL wyraża przekonanie, że powołanie Śląskiego Instytutu Onkologii będzie miało niebagatelne znaczenie dla leczenia onkologicznego w Polsce i na Śląsku. Oddział w Gliwicach- Centrum Onkologii- Instytut im. M. Curie- Skłodowskiej, wypracował już znakomitą, międzynarodową pozycję, a polska onkologia (radioterapia) jest także często utożsamiana z Gliwicami.