Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

RECEPTY

data: wtorek, 23 wrzesień 2014

Od 18 września 2014r. WAŻNE ZMIANY w sposobie wystawiania recept na leki odurzające i psychotropowe.
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014r. (Dz.U.2014.1172 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
Od 4 października WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept.
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. (DU-2014-1239) zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY w sposobie wystawiania recept na leki odurzające i psychotropowe:

1 - dodatkową możliwość wyrażania sumarycznej ilości leku odurzającego lub psychotropowego poprzez wpisanie ilości jednostek dawkowania oraz dawki tych jednostek, a więc nie trzeba już obliczać sumy substancji czynnej, a wystarczy wpisać tylko słownie np. dwadzieścia tabletek po dziesięć miligramów;

Proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowy sposób zapisywania sumy substancji czynnej pozostaje, a dodano możliwości zastąpienia go łatwiejszym zapisem sumarycznej ilości jednostek dawkowania i dawki tych jednostek, co w obu przypadkach nadal musi być w całości zapisane słownie, czyli np. jeden gram lub dziesięć tabletek po sto miligramów. Błędem są jakiekolwiek odstępstwa i zapisywanie skrótem lub tylko częściowo słownie np. jeden g lub sto mg czy 100 miligramów.

2 - możliwość wypisani ilości leku odurzającego i psychotropowego na 90 dniowe stosowanie, a nie jak dotychczas tylko na 30 dni;

3 - możliwość rozpisania 90-cio dniowego stosowania leków odurzających i psychotropowych na 2 lub 3 recepty obejmujące kolejne okresy stosowania z wykorzystaniem drugiego pola recepty na wpisanie daty realizacji kolejnych recept od danego dnia;

4 - całkowicie zrezygnowano z dodatkowej konieczności opisywania przekroczonej dawki w jakikolwiek sposób, czyli usunięto zapis o dodatkowym oznaczaniu przekraczanych dawek wykrzyknikiem, zapisywaniem jej słownie oraz umieszczaniem czytelnego podpisu i pieczęci. Obecnie przy przekraczaniu dawki nie ma już żadnego obowiązku jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

5 - jeżeli lekarz użyje na recepcie takiego sposobu dawkowania, z którego nie wynika konkretna ilość jednostek leku, apteka musi przyjąć, że mogą to być maksymalnie dwa najmniejsze opakowania refundowane, a w przypadku leków niepodlegających refundacji - dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli np. przy zapisie dawkowania - doraźnie lub 1 tabl. w razie bólu zamiast konkretnego dawkowania 2 x 1, apteka może wydać maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku.

6 - recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, mogą być realizowane w aptece do 30 dni, a nie jak dotychczas do 14 dni od daty ich wystawienia.
CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept:

1 - możliwość wypisania ilości leku na 120 dniowy okres stosowania zamiast tylko na 90 dniowy jak dotychczas, oczywiście przy podaniu odpowiedniego dawkowania na taki okres.

2 - na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, a nie pojedynczą jak dotychczas.

3 - natomiast takie postaci leku recepturowego jak maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać w 10cio krotnej ilość na jednej recepcie, a nie w pojedynczej jak dotychczas.

Warto jednak pamiętać, że leki recepturowe, czyli wykonywane w aptece, mają krótszą trwałość i o wiele bezpieczniejsze dla pacjenta jest rozpisywanie mniejszych ilości leku recepturowego na wielu receptach realizowanych i wykonywanych przez aptekę w czasie kuracji, na co pozwala kolejna zmiana w rozporządzeniu.

4 - lekarz może rozpisać leki recepturowe wykonywane w aptece wystawiając w sumie do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania. Czyli tą dziesięciokrotną ilość leku recepturowego będącą w sumie na maksymalnie 120dniowy okres stosowania lekarz może rozpisać wystawiając do 16 recept.

5 - lekarz może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy nieprzekraczające w sumie 360 dni stosowania z tym , że na jednej recepcie nie może być więcej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niż na 120 dni, a nie jak dotychczas do 3 recept na sumaryczny okres 90 dni. Wystawiając takie recepty lekarz wypełnia dodatkowo na recepcie drugie pole z datą realizacji recepty od dnia.

5 - w przypadku recept na środki antykoncepcyjne lekarz może wypisać do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania. Czyli ilość recept na środki antykoncepcyjne nie ulega zmianie.


Wszystkie powyższe zmiany, jak i inne szczegóły wystawiania recept, omawiam dla lekarzy i odpowiadam na pytania na stronie www.recepta.farmacja.pl


Z uszanowaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Stanisław Piechula


Załączniki