Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

RECEPTY

data: wtorek, 23 wrzesień 2014

Od 18 września 2014r. WAŻNE ZMIANY w sposobie wystawiania recept na leki odurzające i psychotropowe.
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014r. (Dz.U.2014.1172 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
Od 4 października WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept.
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. (DU-2014-1239) zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY w sposobie wystawiania recept na leki odurzające i psychotropowe:

1 - dodatkową możliwość wyrażania sumarycznej ilości leku odurzającego lub psychotropowego poprzez wpisanie ilości jednostek dawkowania oraz dawki tych jednostek, a więc nie trzeba już obliczać sumy substancji czynnej, a wystarczy wpisać tylko słownie np. dwadzieścia tabletek po dziesięć miligramów;

Proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowy sposób zapisywania sumy substancji czynnej pozostaje, a dodano możliwości zastąpienia go łatwiejszym zapisem sumarycznej ilości jednostek dawkowania i dawki tych jednostek, co w obu przypadkach nadal musi być w całości zapisane słownie, czyli np. jeden gram lub dziesięć tabletek po sto miligramów. Błędem są jakiekolwiek odstępstwa i zapisywanie skrótem lub tylko częściowo słownie np. jeden g lub sto mg czy 100 miligramów.

2 - możliwość wypisani ilości leku odurzającego i psychotropowego na 90 dniowe stosowanie, a nie jak dotychczas tylko na 30 dni;

3 - możliwość rozpisania 90-cio dniowego stosowania leków odurzających i psychotropowych na 2 lub 3 recepty obejmujące kolejne okresy stosowania z wykorzystaniem drugiego pola recepty na wpisanie daty realizacji kolejnych recept od danego dnia;

4 - całkowicie zrezygnowano z dodatkowej konieczności opisywania przekroczonej dawki w jakikolwiek sposób, czyli usunięto zapis o dodatkowym oznaczaniu przekraczanych dawek wykrzyknikiem, zapisywaniem jej słownie oraz umieszczaniem czytelnego podpisu i pieczęci. Obecnie przy przekraczaniu dawki nie ma już żadnego obowiązku jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

5 - jeżeli lekarz użyje na recepcie takiego sposobu dawkowania, z którego nie wynika konkretna ilość jednostek leku, apteka musi przyjąć, że mogą to być maksymalnie dwa najmniejsze opakowania refundowane, a w przypadku leków niepodlegających refundacji - dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli np. przy zapisie dawkowania - doraźnie lub 1 tabl. w razie bólu zamiast konkretnego dawkowania 2 x 1, apteka może wydać maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku.

6 - recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, mogą być realizowane w aptece do 30 dni, a nie jak dotychczas do 14 dni od daty ich wystawienia.
CO NOWEGO WPROWADZAJĄ ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept:

1 - możliwość wypisania ilości leku na 120 dniowy okres stosowania zamiast tylko na 90 dniowy jak dotychczas, oczywiście przy podaniu odpowiedniego dawkowania na taki okres.

2 - na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, a nie pojedynczą jak dotychczas.

3 - natomiast takie postaci leku recepturowego jak maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać w 10cio krotnej ilość na jednej recepcie, a nie w pojedynczej jak dotychczas.

Warto jednak pamiętać, że leki recepturowe, czyli wykonywane w aptece, mają krótszą trwałość i o wiele bezpieczniejsze dla pacjenta jest rozpisywanie mniejszych ilości leku recepturowego na wielu receptach realizowanych i wykonywanych przez aptekę w czasie kuracji, na co pozwala kolejna zmiana w rozporządzeniu.

4 - lekarz może rozpisać leki recepturowe wykonywane w aptece wystawiając w sumie do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania. Czyli tą dziesięciokrotną ilość leku recepturowego będącą w sumie na maksymalnie 120dniowy okres stosowania lekarz może rozpisać wystawiając do 16 recept.

5 - lekarz może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy nieprzekraczające w sumie 360 dni stosowania z tym , że na jednej recepcie nie może być więcej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niż na 120 dni, a nie jak dotychczas do 3 recept na sumaryczny okres 90 dni. Wystawiając takie recepty lekarz wypełnia dodatkowo na recepcie drugie pole z datą realizacji recepty od dnia.

5 - w przypadku recept na środki antykoncepcyjne lekarz może wypisać do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania. Czyli ilość recept na środki antykoncepcyjne nie ulega zmianie.


Wszystkie powyższe zmiany, jak i inne szczegóły wystawiania recept, omawiam dla lekarzy i odpowiadam na pytania na stronie www.recepta.farmacja.pl


Z uszanowaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Stanisław Piechula


Załączniki