Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KASY FISKALNE

data: czwartek, 02 październik 2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia projektowane zniesienie obowiązującego obecnie zwolnienia dla lekarzy i lekarzy dentystów od obowiązku posiadania kasy rejestrującej, w przypadku gdy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20.000 złotych.

STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 października 2014r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia  25 września 2014 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia projektowane zniesienie obowiązującego obecnie zwolnienia dla lekarzy i lekarzy dentystów od obowiązku posiadania kasy rejestrującej, w przypadku gdy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20.000 złotych.
Zobowiązanie lekarzy i lekarzy dentystów, których roczny obrót jest niższy od w/w progu kwotowego, do wprowadzenia kas rejestrujących stanowi dodatkowy koszt związany z nabyciem i użytkowaniem kas. Zmiana przepisów może spowodować, w przypadku niektórych lekarzy i lekarzy dentystów (np. emerytów i rencistów), podjęcie decyzji o zaniechaniu udzielania świadczeń, co niewątpliwie przyczyni się do ograniczenia w dostępie do fachowej i doświadczonej pomocy lekarskiej.
Prezydium ORL w Katowicach uważa, że należy utrzymać dotychczasowe zasady prowadzenia kas rejestrujących i w pełni popiera stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 30/14/P-VII z dnia 8 sierpnia 2014r. dotyczące tego problemu.

           Sekretarz                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                   Okręgowej Rady Lekarskiej

        Krystian Frey                                         Jacek Kozakiewicz