Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KASY FISKALNE

data: czwartek, 02 październik 2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia projektowane zniesienie obowiązującego obecnie zwolnienia dla lekarzy i lekarzy dentystów od obowiązku posiadania kasy rejestrującej, w przypadku gdy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20.000 złotych.

STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 października 2014r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia  25 września 2014 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia projektowane zniesienie obowiązującego obecnie zwolnienia dla lekarzy i lekarzy dentystów od obowiązku posiadania kasy rejestrującej, w przypadku gdy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20.000 złotych.
Zobowiązanie lekarzy i lekarzy dentystów, których roczny obrót jest niższy od w/w progu kwotowego, do wprowadzenia kas rejestrujących stanowi dodatkowy koszt związany z nabyciem i użytkowaniem kas. Zmiana przepisów może spowodować, w przypadku niektórych lekarzy i lekarzy dentystów (np. emerytów i rencistów), podjęcie decyzji o zaniechaniu udzielania świadczeń, co niewątpliwie przyczyni się do ograniczenia w dostępie do fachowej i doświadczonej pomocy lekarskiej.
Prezydium ORL w Katowicach uważa, że należy utrzymać dotychczasowe zasady prowadzenia kas rejestrujących i w pełni popiera stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 30/14/P-VII z dnia 8 sierpnia 2014r. dotyczące tego problemu.

           Sekretarz                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                   Okręgowej Rady Lekarskiej

        Krystian Frey                                         Jacek Kozakiewicz