Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

PRAKTYKI LEKARSKIE

data: czwartek, 18 grudzień 2014

NOWE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA LEKARZY PROWADZĄCYCH PRAKTYKI LEKARSKIE
W związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej zmieniono m.in. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Nowelizacja ta weszła w życie 15 listopada 2014 r. i nałożyła na lekarzy prowadzących praktyki lekarskie nowe obowiązki.
Aktualne informacje o rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością (cennik) należy umieścić w sposób widoczny w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej (art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej). Na mocy dotychczas obowiązujących przepisów informacje te powinny być również zawarte w regulaminie organizacyjnym praktyki.

Znowelizowana ustawa wprowadziła obowiązek udostępniania na wniosek pacjenta następujących informacji:
- szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod;
- niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia;
- informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu (art. 14 ust. 2 i 4 ustawy o działalności leczniczej).
Informacje te należy udzielić w terminie 14 dni.

W uzasadnieniu projektu rządowego zaznaczono, że obowiązujące do 14 listopada 2014 r. brzmienie przepisów (nakazujące udostępnianie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty) nie jest wystarczające dla właściwej implementacji dyrektywy. Celem tej nowelizacji jest zapewnienie właściwego udostępniania pacjentom informacji, które mogą być dla nich istotne.

Oprócz tego, dodano art. 24 a, który wskazuje, że na wniosek pacjenta należy na rachunku wyszczególnić zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Wprowadzono również zakaz różnicowania opłat za udzielane świadczenia zdrowotne pod kątem obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

Ewa Bebłot
Zespół Radców Prawnych ŚIL