Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

INFORMACJA DLA LEKARZY O DOSTĘPIE DO SERWISU PRAWO I ZDROWIE

data: środa, 04 marzec 2015

Mając na uwadze chęć zapewnienia wszystkim Koleżankom i Kolegom całodobowej możliwości uzyskania pomocy prawnej informujemy, że od 16 marca 2015 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, będzie możliwy bezpłatny, 14-dniowy, testowy dostęp do Serwisu Prawo i Zdrowie – Wydawnictwa Wolters Kluwer.
Zgłoszenia lekarzy i lekarzy zainteresowanych korzystaniem z Serwisu przyjmujemy na formularzu zgłoszeniowym.
Po sprawdzeniu danych przesłanych w formularzu na adres e-mailowy w nim podany zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z dalszą instrukcją postępowania.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości dostępu do Serwisu, w którym można znaleźć nie tylko rozwiązanie interesującego problemu, ale także wiele ciekawych opinii i ekspertyz.
Jednocześnie prosimy o podzielenie się z nami swoimi opiniami, najchętniej na adres mailowy: sekretariat@izba-lekarska.org.pl, najlepiej w  terminie do 31 marca  br.  
Po przeanalizowaniu okresu testowego, uwzględniając zgłoszone opinie i uwagi, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty dalszego udostępnienia lekarzom Serwisu Prawo i Zdrowie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serwis Prawo Zdrowie Platinum zawiera omówienia wielu tematów związanych z prawem medycznym, w tym takich zagadnień jak:
• zakres i rodzaje prowadzonych badań lekarskich i zabiegów medycznych;
• postępowanie w sytuacji występowania chorób zakaźnych i zakażeń;
• prowadzenie, przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
• czas pracy w placówkach medycznych;
• udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy;
• odpowiedzialność prawna świadczeniodawców;
• prawa i obowiązki pacjentów;
• warunki sanitarne i fachowe w placówkach medycznych;
• udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
• formy prawne zatrudnienia personelu medycznego;
• organizacja i funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
• aspekty prawne ratownictwa medycznego;
• praktyczne aspekty zarządzania placówką medyczną;
• zasady wykonywania zawodów medycznych;
• prawo farmaceutyczne;
• prawo transplantacyjne;
• prawo zamówień publicznych;

Serwis Prawo i Zdrowie Platinum
zawiera odpowiedzi na pytania wcześniej zadawane .W przypadku pytań i wątpliwości, na które lekarz nie znalazł odpowiedzi lub wyjaśnień w Serwisie, ma on możliwość zwrócenia się o ich otrzymanie do eksperta współpracującego z Serwisem. Odpowiedzi udzielane są w terminie maksymalnie 7 dni, a informacja o odpowiedzi jest wysyłana na podany przez lekarza adres e-mail.
Szczegółowa informacja o możliwościach Serwisu oraz zasadach korzystania zawarta jest w prezentacjach znajdujących się w załącznikach.

Załączniki