Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

STANOWISKO PREZYDIUM ORL

data: czwartek, 30 kwiecień 2015

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zapewnienia właściwych warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów


Ważnymi ustawowymi zadaniami samorządu lekarskiego są ustanawianie zasad etyki lekarskiej i dbanie o ich przestrzeganie, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym   wykonywaniem zawodu lekarza, zapewnienie lekarzom możliwości doskonalenia zawodowego,  a także podejmowanie działań na rzecz właściwych warunków pracy i godnej płacy. Ustalanie  warunków pracy i płacy, które nie jest zależne bezpośrednio od samorządu zawodowego,  powinno zapewniać bezpieczeństwo pacjentom i lekarzom, a także ich najbliższym.

Samorząd lekarski należy do bardzo nielicznych organizacji upominających się permanentnie o zapewnienie lekarzom właściwych warunków pracy i płacy, niestety ciągle bez zadowalających środowisko lekarskie efektów.

Konsekwencją braku perspektywicznej polityki zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach jest m.in. obecna liczba praktykujących lekarzy w relacji do liczby mieszkańców, plasująca nasz kraj na  końcowym miejscu w Europie, przy jednoczesnym starzeniu się kadry lekarskiej w  wielu specjalnościach. W tej sytuacji wprowadzenie obowiązku przestrzegania obligatoryjnie ustanowionego maksymalnego łącznego czasu udzielania świadczeń spowodowałoby załamanie ochrony zdrowia w Polsce. Świadomość tego faktu była też z pewnością powodem przyjęcia przez polskie władze własnej modyfikacji Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dot. czasu pracy, ciągle jeszcze obowiązującej.

Przy niewystarczającej liczbie lekarzy a także przy braku odpowiedniej wielkości środków finansowych w dyspozycji większości pracodawców, wymusza się na lekarzach podejmowanie i wykonywanie dodatkowej pracy, na warunkach odbiegających często od przyjętych za standardowe i za niegodne tej pracy wynagrodzenie, zwłaszcza w odniesieniu do stawki godzinowej. Przyjmowanie pomimo tego przez lekarzy dodatkowych obowiązków jest wyrazem ich troski o zapewnienie pomocy każdemu potrzebującemu pacjentowi, jest także często wymuszone sytuacją materialną ich samych i im bliskich. Prezydium ORL jest  przekonane, że członkowie ŚIL wykonują swój zawód w pełni profesjonalnie i w miarę posiadanych możliwości czynią wszystko w celu poprawy zdrowia i ratowania życia oddanych im pod opiekę pacjentów, przestrzegając w swoim postępowaniu obowiązującego prawa, pamiętając równocześnie o dbałości o należne bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Obecne warunki pracy i płacy zdecydowanej większości lekarzy sprzyjają pojawianiu się sytuacji będących zagrożeniem dla właściwego wykonywania zawodu z łatwymi do przewidzenia konsekwencjami.         

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach ponownie podkreśla, że na każdym etapie organizacji ochrony zdrowia i udzielania świadczeń medycznych konieczne są ze  strony decydentów kompleksowe działania zapewniające niezbędne warunki dla realizacji zadań, m.in. zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych, w zgodzie z obowiązującym prawem, dobrem pacjentów, etyką lekarską, poszanowaniem godności zawodu lekarza, także poprzez zagwarantowanie właściwych warunków pracy i płacy. Prezydium ORL stanowczo sprzeciwia się przerzucaniu odpowiedzialności za błędy polityki zdrowotnej na lekarzy i innych fachowych pracowników medycznych.

 
                                Sekretarz                                                                                                          Prezes
                 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

                           Krystian Frey                                                                                              Jacek Kozakiewicz