Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

data: poniedziałek, 27 lipiec 2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
Wytyczne zostały opracowane w celu wskazania zasad realizacji przedsięwzięć (programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej, a także działań w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
Zapraszam do zgłaszania swoich uwag.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portalu Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-zdrowia-na-lata-2014-2020/
Uwagi do projektu wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać do 3 sierpnia 2015 r. wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag.
Bieżące informacje dotyczące pozyskania środków unijnych można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach (tel. 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194, 32 77 40 418 lub punktinformacyjny@slaskie.pl)
W najbliższym czasie planowane jest w Śląskiej Izbie Lekarskiej spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych. O szczegółach  spotkania  , jak i innych istotnych zagadnień  dot. możliwości pozyskania środków , będziemy na bieżąco informować , zarówno na  stronie internetowej , w Pro-Medico  jak i   za  pośrednictwem Newslettera.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Jacek Kozakiewicz