Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

W OBRONIE TAJEMNICY LEKARSKIEJ - ODPOWIEDŹ MZ

data: wtorek, 13 październik 2015

Do Biura ŚIL wpłynęła odpowiedź Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia – p. Jakuba Bydłonia na przesłane stanowisko ORA w Katowicach i Prezydium ORL w Katowicach w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Projekt ten wywołał krytykę samorządów zawodów zaufania publicznego.
W piśmie wskazano, że jedna z podnoszonych przez ORA i Prezydium ORL kwestii, a mianowicie nieuregulowanie w jakich sytuacjach sąd będzie mógł zezwolić na wykorzystanie materiałów zawierających tajemnicę zawodową, została doprecyzowana. W zmienionym projekcie ustawy przewidziano, że sąd będzie mógł stwierdzić dopuszczalność wykorzystania materiałów zawierających tajemnicę zawodową, tylko jeżeli będzie to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a także nie będzie możliwości ustalenia okoliczności na podstawie innego dowodu.
Zmianę taką, choć jest to zmiana jednostkowa, a projekt w pozostałej części dalej budzi sprzeciw, należy ocenić pozytywnie.

Pismo ze stanowiskiem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach: http://wwww.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/1272-w_obronie_tajemnicy_lekarskiej

Załączniki