Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

W OBRONIE TAJEMNICY LEKARSKIEJ - ODPOWIEDŹ MZ

data: wtorek, 13 październik 2015

Do Biura ŚIL wpłynęła odpowiedź Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia – p. Jakuba Bydłonia na przesłane stanowisko ORA w Katowicach i Prezydium ORL w Katowicach w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Projekt ten wywołał krytykę samorządów zawodów zaufania publicznego.
W piśmie wskazano, że jedna z podnoszonych przez ORA i Prezydium ORL kwestii, a mianowicie nieuregulowanie w jakich sytuacjach sąd będzie mógł zezwolić na wykorzystanie materiałów zawierających tajemnicę zawodową, została doprecyzowana. W zmienionym projekcie ustawy przewidziano, że sąd będzie mógł stwierdzić dopuszczalność wykorzystania materiałów zawierających tajemnicę zawodową, tylko jeżeli będzie to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a także nie będzie możliwości ustalenia okoliczności na podstawie innego dowodu.
Zmianę taką, choć jest to zmiana jednostkowa, a projekt w pozostałej części dalej budzi sprzeciw, należy ocenić pozytywnie.

Pismo ze stanowiskiem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach: http://wwww.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/1272-w_obronie_tajemnicy_lekarskiej

Załączniki