Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

ODPOWIEDŹ MZ NA APEL PREZYDIUM ORL W SPRAWIE DYŻURÓW MEDYCZNYCH

data: poniedziałek, 19 październik 2015

Pismem z dnia 30 września 2015 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, Pani Edyta Kranek, ustosunkowała się do apelu Prezydium ORL w Katowicach z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dyżurów medycznych - zasad ich odbywania i czasu trwania dyżurów pełnionych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

Apel Prezydium ORL w Katowicach dotyczył dwóch kwestii:
- nowelizacji przepisów w zakresie zasad wynagradzania za dyżury medyczne, w ten sposób aby lekarz zachował prawo do wynagrodzenia za czas po zakończonym dyżurze,
- nowelizacji przepisów w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, szczególnie w trybie rezydenckim Zmiana winna uwzględniać kwestię czasu trwania dyżuru.


Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi wskazało na podstawy prawne odbywania specjalizacji, w tym trybów jej odbywania, czasu pracy lekarza w okresie odbywanej specjalizacji, zasad przyznawania wynagrodzenia, w tym za dyżury wynikające z programu specjalizacji i zobowiązania podmiotu, w którym lekarz odbywa specjalizację.  

Ministerstwo zwróciło szczególną uwagę na to, że:
- koszty związane z pełnieniem dyżurów medycznych są finansowane przez podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne (strona 2 pisma).
- podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne za każdy okres będący realizacją dyżuru medycznego wymaganego programem specjalizacji i odbywanego zgodnie z określonym harmonogramem powinien wypłacać wynagrodzenie z innych środków niż przekazane na finansowanie rezydentury przez Ministra Zdrowia (strona 3 pisma).
- podmiot szkolący, powierzając lekarzom pełnienie dyżurów medycznych, powinien przede wszystkim mieć na względzie konieczność zapewnienia możliwości pełnego zrealizowania szkolenia zgodnie z programem danej specjalizacji i planem jej odbywania oraz na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (strona 4 pisma).

W ocenie Ministerstwa Zdrowia nie zachodzi potrzeba zmiany przepisów, bo te obecnie obowiązujące - poprzez wprowadzenie norm czasu pracy, okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, umożliwiają prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza. Ministerstwo raz jeszcze wskazało, że lekarz w trakcie specjalizacji ma możliwość odbywania dyżurów trwających odpowiednio: 5 godzin 25 minut w dni powszednie i 13 godzi - w dni wolne od pracy.
Ministerstwo nie odniosło się do pierwszej z poruszonym w apelu kwestii - dot. możliwości zachowania prawa do wynagrodzenia za czas po zakończonym dyżurze  Katarzyna Różycka
radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

  

 

Apel Prezydium ORL w sprawie dyżurów medycznych: http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/1278-apel_prezydium_orl_w_sprawie_dyzurow_medycznych


Załączniki