Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

„WAWRZYN LEKARSKI” DLA PROF. ADAMA MACIEJEWSKIEGO WRAZ Z ZESPOŁEM CHIRURGÓW I ANESTEZJOLOGÓW

data: czwartek, 22 październik 2015

W środę 21 października br. w Domu Lekarza odbyła się bardzo podniosła uroczystość wręczenia „Wawrzynu Lekarskiego”, najwyższego wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej, przyznanego prof. dr. hab. n. med. Adamowi Maciejewskiemu wraz z zespołem chirurgów i anestezjologów.
Wśród wyróżnionych znaleźli się członkowie dwóch, współpracujących przy zabiegach zespołów: chirurgicznego, którym kieruje prof. Adam Maciejewski, do którego należą specjaliści chirurgii ogólnej, onkologicznej plastycznej, stomatologicznej i szczękowej oraz laryngologii, P.T.: Mirosław Dobrut, Maciej Grajek, Łukasz Krakowczyk, Stanisław Półtorak, Ryszard Szumniak, Cezary Szymczyk, Rafał Ulczok, Janusz Wierzgoń i Krzysztof Oleś. W skład drugiego z wyróżnionych zespołów, którym kieruje dr n. med. Krzysztof Olejnik, wchodzą specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii. P.T.: Elżbieta Basek, Bogdan Drzyzga, Anna Kozakiewicz, Aleksandra Pietrzak-Lasota, Gabriela Poręba, Anna Sokolnicka-Natkaniec oraz Elżbieta Wojarska-Tręda.

Wyróżnienie w imieniu Kapituły Odznaczeń, Medali i Wyróżnień, wręczył jej kanclerz a jednocześnie prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr Jacek Kozakiewicz. Okolicznościowe dyplomy otrzymali lekarze, członkowie zespołu operacyjnego, który pod przewodnictwem prof. Maciejewskiego podjął się wdrożenia pionierskiego projektu przeszczepu twarzy, dla ratowania ludzkiego życia oraz realizacji programu planowych, rozległych zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej z wykorzystaniem tzw. technik mikronaczyniowych. W odróżnieniu od wcześniej przyznanych „Wawrzynów” wręczanych za całokształt działalności, czy wyjątkowy dorobek zawodowy zgromadzony w czasie wielu lat pracy laureatów, ten jest wyrazem uznania dla konkretnego dokonania docenionego przez znawców sztuki medycznej, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

W trakcie tego spotkania, w którym udział wzięli również kierownicy specjalizacji wraz z nowymi lekarzami specjalistami, prezentację na temat Technicznych aspektów allogenicznych przeszczepów twarzy przedstawił laureat prof. A. Maciejewski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Słowa uznania dla dokonań lekarzy, laureatów tegorocznego „Wawrzynu”, w imieniu JM Rektora SUM prof. Przemysława Jałowieckiego, wypowiedziała prof. Krystyna Olczyk, prorektor ds. szkolenia podyplomowego SUM. Gratulacje wyróżnionym przekazała także Aleksandra Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego, której list odczytała Bożena Siedlecka – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W dalszej części uroczystości prezes ORL wraz z reprezentantami Prezydium ORL: dr dr Danutą Korniak - z-cą sekretarza, Janem Cieślickim, Grzegorzem Góralem, Andrzejem Postkiem, Jerzym Rdesem - skarbnikiem ORL oraz prof. Krystynem Sosadą, wręczyli listy gratulacyjne i symboliczne upominki nowym specjalistom, którzy w sesji wiosennej zdali egzamin specjalizacyjny oraz kierownikom ich specjalizacji.