Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

APEL ORL DO MZ W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA STOMATOLOGIĘ I PODJĘCIA INNYCH DZIAŁAŃ

data: piątek, 23 październik 2015

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Z dnia 14 października 2015r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie zwiększenia środków finansowych na stomatologię
i podjęcia innych działań 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, w nawiązaniu do wielu wcześniejszych podejmowanych przez samorząd lekarski apeli i stanowisk dotyczących niedofinansowania polskiej ochrony zdrowia, wyraża zaniepokojenie poziomem finansowania świadczeń z zakresu stomatologii, szczególnie w kontekście wzrostu negatywnych wskaźników epidemiologicznych. Powyższy stan potwierdził ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli wskazujący na pogarszający się stan uzębienia Polaków. Z niepokojem przyjmujemy doniesienia o epidemii próchnicy u dzieci oraz wzrostem bezzębia u osób dorosłych.

W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nie do zaakceptowania jest trwający od wielu lat spadek nakładów na lecznictwo stomatologiczne. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że budżet świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego maleje z roku na rok. Dla przykładu – w planie finansowym na rok 2008 procentowy udział projektowano na poziomie 4,2 %, natomiast  w planowanym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 poziom finansowania świadczeń stomatologicznych ma osiągnąć zaledwie 2,5%.
W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach konieczne jest również zwiększenie nacisku na edukację i profilaktykę w zakresie stomatologii wraz ze wzrostem ich finansowania oraz zmiana dotychczasowej polityki kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów, w tym zwiększenie nakładów finansowych na ten cel. Wzrost finansowania na stomatologię powinien odbywać się równolegle ze wzrostem nakładów  na całą służbę zdrowia, a nie być wynikiem przesunięć w budżecie płatnika.
Okręgowa Rada lekarska w Katowicach zwraca również uwagę na inne problemy mające bezpośredni związek ze stomatologią i wymagające szybkiej zmiany regulacji prawnych. Wśród nich jest przywrócenie możliwości kształcenia w zawodzie „asystentka stomatologiczna” oraz wejście w życie zmian ograniczających dotychczasowe wymagania i upraszczające aktualne procedury odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii, o których mowa w projekcie z dnia 7 kwietnia 2015r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach tylko podjęcie konkretnych działań poprzedzonych głęboką analizą i rzeczową publiczną debatą w przedmiotowej sprawie umożliwi skuteczne leczenie i skuteczną profilaktykę, które wpłyną na poprawę stanu uzębienia pacjentów.

 
                             Sekretarz                                                                                                           Prezes
             Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

                        Krystian Frey                                                                                              Jacek Kozakiewicz