Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

STANOWISKO

data: poniedziałek, 24 styczeń 2011

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 19 stycznia 2011 r.w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 rok

 

STANOWISKO


 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 19 stycznia 2011 r.


 


 


 

w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 rok


 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wyraża zaniepokojenie wobec rezultatów kontraktowania świadczeń medycznych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w 2011 roku, co zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców naszego regionu. Wyniki rozstrzygnięć tego konkursu ofert skutkuje także pozbawieniem znacznej grupy lekarzy możliwości pracy w należytych warunkach.
Do Śląskiej Izby Lekarskiej wpływają głosy oburzenia z wielu środowisk medycznych. Otrzymujemy także liczne uwagi i wątpliwości zgłaszane przez pacjentów. Także Komisja Zdrowia Sejmiku Województwa w stanowisku z dnia 10 stycznia br. dostrzega zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu.
Przyczyną tej sytuacji są ostatnie decyzje NFZ, które skutkują przerwaniem ciągłości opieki nad chorymi oraz brakiem opieki medycznej w rejonach, w których nie podpisano kontraktów na warunkach narzuconych przez NFZ. Kontraktów nie uzyskały między innymi poradnie, które od dawna służyły pacjentom, cieszyły się ich zaufaniem, a ich rzetelność nie była kwestionowana przez NFZ. Sytuację pogarsza faworyzowanie przez NFZ w prowadzonym postępowaniu oferentów zaniżających ceny świadczeń, co przy już obecnym niedofinansowaniu służby zdrowia, doprowadzi do niebezpiecznego obniżenia ich poziomu.

Prezydium ORL uważa, że zastosowane w konkursie zasady wyboru świadczeniodawców nie uwzględniają w należytym stopniu ich rzetelności, doświadczenia zawodowego, kompetencji i wiedzy. Pozbawiają przez to źródła zarobkowania dużą grupę lekarzy, którzy ponieśli dodatkowo ogromne koszty inwestycji, wymuszonych przez NFZ jako warunek konieczny do przystąpienia do konkursu kontraktowania świadczeń. Zasady stosowane przez NFZ ograniczają, a w niektórych regionach nawet uniemożliwiają, dostęp pacjenta do lekarza.
Dyskryminująca Śląsk polityka, znacznie zmniejszająca finansowanie świadczeń w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego, w województwie z ośrodkami o olbrzymim potencjale naukowo -dydaktycznym, wykonującymi wysokospecjalistyczne świadczenia, powoduje dramatycznie i niebezpiecznie złą sytuację ochrony zdrowia.
Prezydium ORL kolejny raz wzywa wszystkich, których obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Śląska, a także wszystkich, dla których ważna jest "zdrowa" ochrona zdrowia o bezzwłoczne podjęcie wspólnych działań dla wspólnego dobra.


 


 

Sekretarz                                                                                                                        Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej


               Andrzej Postek                                                                                                   Jacek Kozakiewicz