Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

NFZ-STOMATOLOGIA

data: czwartek, 05 listopad 2015

W dniach 13 października oraz 2 listopada 2015 r., z inicjatywy Komisji Stomatologicznej i Prezesa ORL w Katowicach, w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyły się spotkania dotyczące czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych z ŚOW NFZ umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem postanowień właściwego zarządzenia Prezesa NFZ.
Ustalono, że Dyrektor ŚOW NFZ zwróci się na piśmie do Prezesa NFZ o uzyskanie jednoznacznej interpretacji dot. możliwości zmniejszenie czasu pracy proporcjonalnie do ilości punktów rozliczeniowych.

NOTATKA ZE SPOTKANIA
W dniu 13 października 2015 r., z inicjatywy Komisji Stomatologicznej i Prezesa ORL w Katowicach, w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
- ze strony Oddziału – Pani Ewa Momot – Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Krystyna Semenowicz-Siuda - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ, Dorota Suchy - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ
- ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej – Jacek Kozakiewicz – Prezes ORL w Katowicach, Beata Jarczewska-Głośnicka  – Wiceprezes ORL Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Alina Stępnik-Mardzyńska – Sekretarz Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach, Katarzyna Różycka – radca prawny Śląskiej Izby Lekarskiej.
Spotkanie dotyczyło czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych z ŚOW NFZ umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem postanowień właściwego zarządzenia Prezesa NFZ.
Prezes ORL w Katowicach, występując w imieniu lekarzy dentystów – członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie i Śląskiej Izby Lekarskiej, działających na obszarze właściwości Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, wręczył Dyrektor ŚOW NFZ pismo z wnioskiem o zawarcie aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, mocą których proporcjonalnie zmianie uległby czas świadczenia usług stomatologicznych w stosunku do przyjętej i obowiązującej wartości punktów rozliczeniowych. W piśmie przedstawiono szczegółowe uzasadnienie, na poparcie stanowiska lekarzy dentystów.
W trakcie spotkania poszczególni jego uczestnicy raz jeszcze zaprezentowali swoje stanowisko oraz dodatkowe uzasadnienie proponowanych zmian, w tym możliwości rozwiązania opisanej sytuacji. Co więcej przedstawiciele ŚIL podali, jakie rozwiązania dot. czasu pracy lekarzy dentystów funkcjonują w innych oddziałach wojewódzkich NFZ. Na tej podstawie wskazać należy, że jedynie w ŚOW NFZ występuje dysproporcja w ilości przyznanych punktów rozliczeniowych w stosunku do czasu przyznanego na ich realizację.
Przedstawiciele ŚOW NFZ podnieśli, że zmiany tego typu powinny być dokonywane na etapie prowadzonych konkursów, a nie w trakcie obowiązujących kontraktów.
Ustalono, że Dyrekcja ŚOW NFZ przeanalizuje raz jeszcze możliwość zmiany czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NOTATKA ZE SPOTKANIA
W dniu 2 listopada 2015 r. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
- ze strony Oddziału – Pani Ewa Momot – Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Krystyna Semenowicz-Siuda - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ, Dorota Suchy - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ oraz Krzysztof Lasko – radca prawny ŚOW NFZ
- ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej – Jacek Kozakiewicz – Prezes ORL w Katowicach, Rafał Kiełkowski  – Wiceprezes ORL w Katowicach oraz Alina Stępnik-Mardzyńska – Sekretarz Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach.
Ponownie przedmiotem spotkania było omówienie kwestii czasu pracy lekarzy dentystów w stosunku do ilości przyznanych punktów rozliczeniowych, z uwzględnieniem dodatkowej korespondencji  skierowanej przez  Prezesa  ORL  w Katowicach z dnia 16 października 2015 r.
Pomimo tego strony nie doszły do zadawalającego porozumienia i ustaliły, że Dyrektor ŚOW NFZ zwróci się na piśmie do Prezesa NFZ o uzyskanie jednoznacznej interpretacji dot. możliwości zmniejszenie czasu pracy proporcjonalnie do ilości punktów rozliczeniowych. W piśmie zostaną wykorzystane argumenty przedstawione przez obie zainteresowane strony oraz materiał zgromadzony  w tej sprawie (opinie prawne, ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego z innych oddziałów wojewódzkich NFZ, korespondencja z Prezesem NFZ)