Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

MINISTERSTWO ZDROWIA WS. EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

data: piątek, 19 luty 2016

Ministerstwo Zdrowia  poinformowało, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z postulatami dotyczącymi zniesienia obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez obywateli polskich i państw Unii Europejskiej, którzy władają językiem polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu. W tej sprawie mają być prowadzone szerokie konsultacje.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego – odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa NRL

 

Wcześniejsze informacje w tej sprawie:

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU, A ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO

data: wtorek, 02 luty 2016

W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczącą sposobu potwierdzania, w postaci egzaminu, znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania w Polsce zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, uwzględniając pytania i wątpliwości, jakie się w związku z tym pojawiły, Śląska Izba Lekarska wystosowała specjalny komunikat. Egzamin dotyczy osób, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski.

KOMUNIKAT

  w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego przez osoby, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polskiInformujemy ponownie, że w dniu 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65, dalej jako ustawa o uznawaniu kwalifikacji).
Powołana wyżej ustawa stanowi wykonanie dyrektywy unijnej (nr 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych).

W związku z materią objętą ww. ustawą, koniecznym była zmiana przepisów, które dotyczą wykonywania niektórych zawodów, uregulowanych w odrębnych przepisach. Jednym z takich aktów jest m.in. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zmieniła w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisy dotyczące sposobu potwierdzania znajomości języka polskiego.

Tym samym, wszystkie osoby, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż polski, przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu (a także ograniczonego prawa) są obowiązane do złożenia egzaminu z języka polskiego. Obowiązek ten jest niezależny od posiadanego obywatelstwa.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia stażu podyplomowego oraz składania wniosków o specjalizację, w celu umożliwienia zainteresowanym przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, Naczelna Izba Lekarska wyznaczyła dodatkowy termin egzaminu na dzień 18 lutego 2016 r. Jednocześnie, na wniosek interesowanego istnieje możliwość obniżenia opłaty za egzamin albo całkowitego z niej zwolnienia.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie prawa wykonywana zawodu lekarza (także ograniczonego prawa) złożone przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 18 stycznia 2016 r., będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach (zgodnie, z którymi wystarczającym było złożenie oświadczenia o znajomości języka polskiego).Katarzyna Różycka
Radca Prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL