Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

PRZEŁOM W ROZMOWACH Z NFZ

data: środa, 06 kwiecień 2016

Komunikat Prezesa ORL

W dniu 4 kwietnia br. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach odbyło się moje spotkanie z Dyrektorem ŚOW NFZ dr. Jerzym Szafranowiczem przy udziale Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. Rafała Kiełkowskiego.
Podczas spotkania przedstawiono Panu Dyrektorowi opinię śląskiego samorządu lekarskiego w zakresie problemów artykułowanych wielokrotnie wcześniej, m. in. w podejmowanych apelach i stanowiskach. Dyrektor ŚOW NFZ zadeklarował chęć stałej, merytorycznej współpracy z samorządem lekarskim we wszystkich obszarach działalności Oddziału, a także wolę pilnego rozwiązania tych spraw, które były już przedmiotem wielokrotnych dyskusji i negocjacji, a są możliwe do rychłego wprowadzenia.

Ustalono, że:
1.    W najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem ŚOW NFZ a Prezesem ORL w Katowicach z udziałem Prezesów Beskidzkiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, pozwalające lekarzom dentystom z terenu województwa śląskiego na zmniejszenie liczby godzin czasu pracy proporcjonalnie do wielkości przyznanych punktów rozliczeniowych (wielkości kontraktu), bez konieczności zerwania  obowiązującej umowy.
2.    Wprowadzenie podobnego – jak w stomatologii - rozwiązania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Postulowane przez samorząd lekarski rozstrzygnięcie zostanie poprzedzone dalszymi uzgodnieniami z udziałem przedstawicieli NFZ i samorządu lekarskiego.
3.    Dyrektor ŚOW NFZ podejmie niezbędne działania w celu umożliwienia wszystkim lekarzom z I stopniem specjalizacji, posiadającym niezbędne doświadczenie zawodowe określone przez samorząd lekarski, pracę na oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych posiadających kontrakt z NFZ.
4.    Dyrektor ŚOW NFZ, przy podejmowanych kontrolach, będzie stosował ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w tym przepisy dotyczące terminu zawiadamiania o zamierza wszczęcia  kontroli.
5.    Dyrektor ŚOW NFZ podejmie działania w celu powołania wspólnego zespołu
lekarzy (świadczeniodawców) i NFZ mającego przygotować wytyczne do
najbliższego kontraktowania w AOS i stomatologii. Przedstawiciele  samorządu zadeklarowali niezbędną pomoc  w  organizacji zespołu.
6.    Dyrektor ŚOW NFZ, uwzględniając wniosek zgłaszany przez przedstawicieli samorządu lekarskiego, podejmie działania w celu umożliwienia udziału w posiedzeniach Rady ŚOW NFZ przedstawicieli trzech samorządów lekarskich działających na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zasady: jeden lekarz i jeden lekarza dentysta z każdej Izby.

 

Jacek Kozakiewicz

Prezes ORL