Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Kolejne spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

data: środa, 09 luty 2011
W dniu 19 stycznia 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Prezesa ORL – dr n. med. Jacka Kozakiewicza z Okręgowym Inspektorem Pracy – Panią Beatą Marynowską, podczas którego omówiono bieżące  problemy dot. warunków pracy lekarzy oraz formy upowszechnienia zagadnień prawa pracy.
 

W spotkaniu brali udział, ze strony Inspekcji Pracy – p. Rafał Wójcicki starszy inspektor pracy w sekcji nadzoru specjalistycznego i p. Waldemar Batugowski – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, a ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej – dr n. med. Tadeusz Urban, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i dr med. Mieczysław Dziedzic, przewodniczący Komisji Legislacyjnej ORL.
Uzgodniono, że wobec zmieniających się uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza (wynikających  m.in. z niedostatecznego poziomu finansowania zoz-ów), istnieje pilna potrzeba przekazania środowisku informacji i opinii wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wobec powyższego ustalono, że tym zagadnieniom będzie poświęcona konferencja dla lekarzy i kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, która odbędzie się 7 czerwca br. w Domu Lekarza.
Tematyka Konferencji będzie dotyczyła różnych  form zatrudnienia lekarzy, czasu pracy i prawnym aspektom zawieranych przez lekarzy umów cywilno-prawnych z zakładami opieki zdrowotnej. Trwają uzgodnienia pomiędzy Śląską Izbą Lekarską, a Państwową Inspekcją Pracy co do szczegółowego programu Konferencji, której tematyka z pewnością zainteresuje wszystkich lekarzy wykonujących w różnej formie prawnej zawód.
 
 
dodał Przemysław Skiba