Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

PODCZAS EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO O KOORDYNOWANEJ OPIECE MEDYCZNEJ.

data: piątek, 20 maj 2016

Prezes ORL Jacek Kozakiewicz był jednym z panelistów podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W sesji zatytułowanej "Koordynowana opieka medyczna - od diagnozy do rehabilitacji" próbowano odpowiedzieć na pytanie jak zorganizować system ochrony zdrowia, by był jak najbardziej korzystny dla pacjentów.

„Koordynacja to zestaw działań, dzięki którym zapewniam lepszą jakość działań pacjentowi, co pozwala uniknąć niepotrzebnych procedur medycznych, a przede wszystkim skraca czas od pierwszego kontaktu ze mną do rozpoczęcia diagnostyki i leczenia”- taką definicję dotyczącą koordynowanej opieki medycznej przytoczył dr Krzysztof Kurek.

Koordynowana opieka medyczna to zdaniem prof. Jana Duławy, prorektora ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zadanie, które należy powierzyć lekarzom. Niektórzy uważają, że funkcję tą może wykonywać odpowiednio wyszkolony menadżer.

Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzeszającego lekarzy rodzinnych w Wielkopolsce, porównała koordynowaną opieki medyczną do domu, w którym najwyższe piętro zajmują oddziały szpitalne, a fundamentem jest podstawowa opieka zdrowotna.

„Potrzeba koordynacji wynika przede wszystkim z podziałów jakie dokonały się w polskiej ochronie zdrowia w ostatnich latach w zakresie własnościowym i organizacyjnym. Mamy na rynku bardzo dużą grupę podmiotów, często rywalizujących o ograniczone środki finansowe, zwłaszcza publiczne, których wielkość w Polsce nadal odbiega zdecydowanie od większości krajów europejskich. Wobec nadmiernej liczby specjalizacji podstawowych i szczegółowych w Polsce, powszechna jest też presja oczekiwań pacjentów na szeroką dostępność do specjalistycznej opieki medycznej, z pominięciem opieki podstawowej.” – dodał Prezes ORL Jacek Kozakiewicz.

Goście panelu byli zgodni co do tego, że koordynowana opieka zdrowotna nie powiedzie się bez wyposażenia lekarzy, położnych i pielęgniarek w odpowiednie narzędzia informatyczne.

Prezes ORL Jacek Kozakiewicz podkreślił, że system informatyczny musi być kompatybilny, a takiego systemu jak na razie w Polsce brakuje. Należy pamiętać także o ochronie danych osobowych.

„Dziś komputer w gabinecie lekarskim służy głównie do tego, by w innej formie prowadzić dokumentacje medyczną i rozliczyć się z NFZ. Natomiast brakuje  możliwości szerszego wykorzystania zgromadzonych danych.”– powiedział Zygmunt Kamiński, prezes zarządu Kamsoft SA.

Prezes Zygmunt Kamiński zaznaczył również, że zanim zaczniemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób informatyzacja mogłaby służyć projektom koordynowanej opieki medycznej, ważne jest uświadomienie sobie przez obywateli, iż celem każdego człowieka powinno być przejście drogą życia w jak najlepszym zdrowiu.

Istotną  kwestią jest również odpowiedzialność za pacjenta, by nie błądził on po chaotycznym systemie. Odpowiedzialność ta nie spoczywa jedynie na lekarzach, ale trzeba w nią włączyć rodzinę, edukację, media i wreszcie samego pacjenta.

„Ważne jest budzenie świadomości pacjentów na zasady racjonalnego wyboru” – podkreślił Prezes ORL Jacek Kozakiewicz. Wspomniał też o organizowanej przez Śląską Izbę Lekarską akcji „Nie żyj złudzeniami – zdrowie jest najważniejsze” To cykliczne spotkania autorytetów ze świata medycyny z mieszkańcami województwa śląskiego i dziennikarzami. Ich celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy, dotyczącej niezwykle istotnych zagadnień medycznych.

Ta świadomość jest zawsze niezwykle ważna. Widzimy to dziś szczególnie wyraźnie, kiedy pacjenci przeznaczają w skali kraju gigantyczne kwoty na suplementy diety, często kosztem zleconych leków.