Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

ŚLĄSCY LEKARZE ROZMAWIAJĄ Z NFZ - KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW LEKARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DYREKTOREM ŚLĄSKIEGO OW NFZ

data: piątek, 01 lipiec 2016

22 czerwca 2016 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzym Szafranowiczem. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Beskidzkiej Izby Lekarskiej w osobach prezesa ORL dr. Klaudiusza Komora i wiceprezes dr Beaty Jarczewskiej-Głośnickiej oraz przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie wiceprezes dr Urszula Kołodzińska.

Spotkanie nawiązywało do kwietniowego spotkania w siedzibie Śląskiego OW NFZ i rozmów z dyrektorem oddziału, a także do wspólnego spotkania z udziałem trzech Prezydiów ORL z województwa śląskiego w dniach 15-16 kwietnia w Tarnowskich Górach.

Na wstępie dyrektor Jerzy Szafranowicz poinformował zebranych o bieżących problemach, które stara się rozwiązywać kierowany przez niego Oddział Funduszu oraz o podjętych działaniach dotyczących wcześniejszych rozmów z udziałem samorządu lekarskiego.

Podczas spotkania 22 czerwca br. uzgodniono:

Uczestnicy spotkania podkreślili, że Porozumienie podpisane 8 kwietnia 2016 roku dotyczące harmonogramu pracy lekarzy stomatologów w ramach kontraktów ze Śląskim OW NFZ jest realizowane z zadowoleniem zainteresowanej części środowiska stomatologicznego.
Dyrektor Jerzy Szafranowicz podkreślił, że jego zdaniem należałoby rozważyć, czy zasada mniejszy kontrakt, mniejsza liczba godzin, artykułowana i wnioskowana przez samorząd lekarski, powinna obejmować również Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. Chodzi o zasadę proporcjonalności ilości pracy do wynagrodzenia.
W zakresie umożliwienia wszystkim lekarzom z I stopniem specjalizacji, posiadającym niezbędne doświadczenie zawodowe określone przez samorząd lekarski, pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych mających kontrakt z NFZ, ustalono, że Śląski OW NFZ nie jest właściwym organem, aby podejmować takie rozstrzygnięcia, postulat ten powinien zostać skierowany do władz centralnych.
W zakresie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ustalono, że przedstawiciele samorządu lekarskiego w najbliższym czasie przedstawią opinię prawną, uzasadniającą postulat samorządu lekarskiego, zmierzający do tego by informacja o planowanej kontroli docierała do lekarzy wcześniej niż „przynajmniej dzień” przed kontrolą.
Termin kontraktowania w AOS i stomatologii uniemożliwia powołanie wspólnego zespołu lekarzy i NFZ mającego przygotować wytyczne do najbliższego kontraktowania.
Postulat przedstawiony przez samorząd lekarski, by umożliwić udział w posiedzeniach Rady Śląskiego OW NFZ przedstawicielom trzech samorządów lekarskich nie uzyskał akceptacji Rady Funduszu, mimo złożonego wniosku przez dyrektora Szafranowicza.
Z nowych zagadnień przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę na niepokojące zjawisko żądania zwrotu wartości wykonanych przed kilku laty świadczeń, które zostały przez system przyjęte, a obecnie uznaje się je za wadliwie wykonane.

Podczas rozmów pojawił się również wniosek, by małym gabinetom umożliwić sprawozdawanie i aktualizację kolejek nie tylko w piątki.

Planowane jest także, po przerwie wakacyjnej, spotkanie konsultanta ds. medycyny rodzinnej ze szpitalnikami, specjalistami i lekarzami rodzinnymi w celu stworzenia przewodnika dla pacjentów w kwestii kompetencji i możliwości wykonywania badań.

Obie strony wyraziły wolę dalszych rozmów dotyczących sporządzania dokładnych harmonogramów w AOS, ze względu na wiele zmiennych w organizacji dnia pracy lekarzy i niezbędnej elastyczności zwłaszcza w sytuacji niedoboru kadr medycznych.

W podsumowaniu podkreślono niebagatelne znaczenie merytorycznego dialogu między kierownictwem Śląskiego Oddziału NFZ, a samorządem lekarskim dla bezpieczeństwa chorych i opiekujących się nimi lekarzy.
                                                                                                                             W imieniu samorządów lekarskich

                                                                                                                                      województwa śląskiego

                                                                                                                                    Prezes ORL w Katowicach

                                                                                                                                            Jacek Kozakiewicz