Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

W TROSCE O RZETELNOŚĆ, OBIEKTYWIZM OCEN I DOBRE PRZYGOTOWANIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH.

data: piątek, 15 lipiec 2016

15 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli śląskiego samorządu lekarskiego: Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Jacka Kozakiewicza, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Tadeusza Urbana i Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Ryszarda Szozdy z przedstawicielami Prokuratury Regionalnej w Katowicach: Zastępcą Prokuratora Regionalnego Adamem Rochem i Prokuratorem Sebastianem Głuchem.

Podczas blisko dwugodzinnego spotkania omówiono podjęte działania organizacyjne w obrębie prokuratur, wprowadzone w wyniku Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z kwietnia br., a także problemy związane z toczącymi się postępowaniami w zakresie odpowiedzialności zawodowej, jak i karnej lekarzy. Przedstawiciele prokuratury pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Śląską Izbę Lekarską od 2010 roku na rzecz profesjonalizacji organów odpowiedzialności zawodowej oraz właściwego przygotowania biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych, w celu m.in. unikania przewlekłości w prowadzonych postępowaniach i podniesienia jakości wydawanych ekspertyz. Dokumenty te są niezwykle istotne dla obiektywnej oceny wszystkich okoliczności zdarzeń.


Ustalono celowość dalszych cyklicznych spotkań, a także poszerzenie współpracy w zakresie pozyskiwania biegłych, posiadających niezbędną wiedzę w odpowiednich dziedzinach medycznych.

Przedstawiciele prokuratury wyrazili także wstępne zainteresowanie pozyskaniem dla podległych jednostek monografii przygotowywanej w Śląskiej Izbie Lekarskiej „Opiniowanie sądowo-lekarskie”, powstającej na bazie zebranych doświadczeń w latach 2010-2016. Wyznaczono także kolejny termin spotkania na przełomie września i października 2016 roku. 

 
Alicja van der Coghen