Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

POŻEGNANIE LEKARZY STAŻYSTÓW W SZPITALU BONIFRATRÓW

data: poniedziałek, 31 październik 2016

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów odbyło się uroczyste pożegnanie lekarzy kończących staż lekarski. W roczniku 2015/2016 staż odbywały 22 osoby.

Podczas uroczystości dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach gratulując młodszym koleżankom i kolegom ukończenia stażu, złożył na ręce Pani Dyrektor  dr n. med. Marii Janusz podziękowania za wkład Szpitala włożony w proces kształcenia kolejnych pokoleń adeptów sztuki lekarskiej.

"Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy szpitalnej, której przewodniczył i kazanie wygłosił O. Lucjan Osiecki OMI, kapelan szpitala. W spotkaniu wzięli  udział koordynatorzy stażu, zarząd Szpitala, kierownicy poszczególnych oddziałów, młodzi lekarze kończący staż oraz bracia Bonifratrzy na czele z Przeorem br. Anzelmem Skiba OH.

"Prezes  dr n. med. Jacek Kozakiewicz wygłosił wykład okolicznościowy pn. „Solidarność lekarska – przeżytek, czy ważne zobowiązanie”. Dodatkowo w trakcie spotkania lek. Beata Brzęk-Pilarska – Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala wygłosiła wykład pt. ” Jak postępować w kontaktach z pacjentem”.

Uroczystość tradycyjnie zakończona została wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz wspólnym zdjęciem uczestników spotkania. Następnie zgromadzeni udali się na mogiły lekarzy zasłużonych dla śląskiej medycyny, których nagrobki znajdują się nieopodal Szpitala na cmentarzu w Katowicach-Bogucicach. Zapalono znicze między innymi na nagrobkach profesora Tadeusza Ginko oraz doktora Krzysztofa Czumy.


ATM