Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

POZIOM FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU OBYWATELI

data: niedziela, 20 listopad 2016

W Kliczkowie podczas posiedzenia Prezydiów 5 Okręgowych Rad Lekarskich określono stosunek lekarzy do proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia założeń zmian w systemie opieki zdrowotnej. Poniżej treść Stanowiska.  

 

STANOWISKO

Prezydiów ORL w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu na wspólnym spotkaniu w dniu 19 listopada 2016 r.


Po odbyciu dyskusji na temat proponowanych założeń zmian w systemie opieki zdrowotnej stoimy na stanowisku, że propozycje te nie rozwiązują podstawowych problemów opieki zdrowotnej w Polsce.

Naszym zdaniem podstawowym problemem opieki zdrowotnej jest jej wieloletnie niedofinansowanie. Obecny poziom finansowania opieki zdrowotnej w Polsce zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywatela.

Przedstawione propozycje zmian skutkować będą ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej a zwłaszcza do opieki specjalistycznej dla pacjentów.

Nie rozwiązują ponadto palącego problemu nadmiaru czynności administracyjnych spadających na lekarzy i innych pracowników medycznych, zabierającym im czas przeznaczony dla pacjentów.

Omijają najważniejsze problemy opieki stomatologicznej nie tylko nad dorosłymi pacjentami, ale i nad dziećmi.

Coraz częściej słychać populistyczne hasła, że pacjentom należy się wszystko, natychmiast i wg najwyższych standardów, co przy aktualnych nakładach na ochronę zdrowia jest absolutnie  niemożliwe.

Domagamy się od Ministra Zdrowia stworzenia programu funkcjonowania ochrony zdrowia możliwego do realizacji, a zarazem przyjaznego chorym, opartego na poziomie finansowania zdecydowanej większości krajów europejskich, rekomendowanemu przez WHO.

Oczekujemy także realnego programu kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów uwzględniającego   aktualny   potencjał   kadry    lekarskiej i przekazania jego organizacji samorządowi lekarskiemu.Stanowisko podpisali:

Jacek Kozakiewicz - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Andrzej Matyja - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie   

Grzegorz Mazur - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi            

Wojciech Domka  -Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

Paweł Wróblewski - Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
 
 
 
 
AVDC