Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

8 KWIETNIA 2017 R. - XXXVII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

data: sobota, 08 kwiecień 2017

„Wiosna kojarzy się z nadziejami i trudno jest w wiosenny dzień nie mówić o nadziejach, ale te nadzieje rozpatrujemy na tle zagrożeń współczesnej medycyny. Polscy lekarze wielokrotnie pokazywali, że są w stanie wiele pokonać, choć te zagrożenia dotyczą innych spraw, niż te, z którymi mierzyli się nasi Mistrzowie i Nauczyciele. Te zagrożenie wynikają dziś m.in. z przerostu biurokracji, z papierowego potopu, który oddziela lekarzy od pacjentów. Choć ta zwykła rzeczywistość lekarska nie jest tak łatwa, to jestem pewien, że jak zwykle sprostamy temu zadaniu”. - tymi słowami powitał delegatów i gości zaproszonych na XXXVII Zjazd Lekarzy,  prezes ORL Jacek Kozakiewicz

Zaproszenie na zjazd przyjęli  : Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Łukasz Stawarz, Biskup Diecezjalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Marian Niemiec, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego Halina Bieda, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Krzysztof Haładus, Naczelnik wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM w Zabrzu Czesława Winecka, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Janik, Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz, Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej Marcin Nowak, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  Franciszek Buszka, Wiceprezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Ireneusz Gewald, Członek Zarządu Głównego PTL Małgorzata Dosiak, Prezes o/Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Elżbieta Kortyczko, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Maciej Niwiński, Prezes o/Śląskiego STOMOZ Lidia Kwiecińska-Bożek, Przewodniczący Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Porozumienia Zielonogórskiego Mariusz Wójtowicz oraz przedstawiciele Towarzystw Naukowych o/Śląskie: Przewodnicząca PT Okulistycznego Katarzyna Michalska-Małecka, Przewodniczący PT Medycyny Sądowej i Kryminologii Christian Jabłoński, Przewodniczący PT Psychiatrycznego Krzysztof Krysta, Przewodniczący PT Medycyny Pracy Ryszard Szozda i Przewodniczący PT Ginekologicznego prof. Andrzej Witek.
W pierwszej części spotkania uchwalono regulamin i przyjęto porządek obrad. Decyzją delegatów Przewodniczącym Zjazdu został kol. Rafał Kiełkowski. W skład Prezydium weszli: kol. Gabriela Muś (sekretarz) oraz  kol. Jan Cieślicki i kol. Wojciech Drozd.
Delegaci wybrali również Komisje Zjazdowe: mandatową , regulaminową oraz wniosków i uchwał.
Po krótkiej przerwie miało miejsce wystąpienie prezesa ORL J. Kozakiewicza. W swoim wystąpieniu „Nasze nadzieje wobec zagrożeń  dla współczesnego lekarza”, prezes ORL  odniósł się do najważniejszych  problemów polskiej ochrony  zdrowia i śląskiego środowiska lekarskiego.
"Świadomi swoich praw niezbędnych do wykonywania szczególnego zawodu lekarza domagamy się ich poszanowania. Dzisiaj jakże często się podkreśla , że nastąpił kres medycyny paternalistycznej, że trzeba medycyny partnerskiej i my rozumiemy te nowe uwarunkowania. Współczesność to przecież  nowe wyzwania, ale medycyna partnerska to są prawa i zobowiązania  po obu stronach. - mówił   J. Kozakiewicz - „Słowo „obowiązki” nie zawsze pasuje do chorego człowieka, ale zasady racjonalnego wyboru i postępowania  muszą być przestrzegane  po obu stronach. Aby lekarze sprostali oczekiwaniom  społecznym, kiedy wokół tak wiele presji , roszczeń  i reklamowych iluzji , muszą zachować swoje prawa, m.in. prawa do bezpiecznych warunków pracy, godnego życia i autonomii wyboru opartego na swej wiedzy, doświadczeniu i sumieniu ”

XXXVII Zjazd Lekarzy był również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i samorządowych oraz uhonorowania wyróżnieniami Izby „naszych Mistrzów i Nauczycieli”.
Odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymały:
dr n. med. Jadwiga Gorczyca-Tarnowska
dr n. med. Barbara Kuśnierz
dr n. med. Zofia Rusinowska

Złote Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Śląskiego zasłużonym dla naszego makroregionu lekarzom i lekarzom dentystom, zaangażowanym w prace na rzecz ochrony zdrowia, jego promocję, jak również tworzenie struktur współpracujących ze sobą samorządu terytorialnego oraz samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zrzeszonych
w Śląskiej Izbie Lekarskiej, otrzymali:
dr Żywisław Mendel      
dr Jerzy Pabis
dr Ewa Paszek
dr Stefan Stencel 
dr n. med. Ryszard Szozda 
dr Maciej Wawrzyczek
dr Andrzej Wcisło

Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Odznaczeń i Medali ŚIL za wybitne osiągnięcia - Wawrzynem Lekarskim – w tym roku wyróżniono:
prof. Krystynę Karczewską i prof. Bognę Pogorzelską-Stronczak (ze względu na nieobecność wyróżnienie zostanie wręczone w późniejszym terminie)

Odznaczeniem „Zasłużony dla Lekarzy - Pro Medico” uhonorowano:  dr Janusz Wołkowski (złote)
dr Bogusław Mąka (srebrne)

Decyzją Kapituły Srebrnym Odznaczeniem „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico” pośmiertnie uhonorowany został wieloletni członek Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach - śp. dr Andrzej Gruca.

Medalem  za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne wyróżniono:
dr n. med. Jan Stanisław Kłopotowski
dr Mariusz Smolik

dr Krzysztof Góral (ze względu na nieobecność wyróżnienie zostanie wręczone w późniejszym terminie)

Kapituła przyznała także „Medal Śląskiej Izby Lekarskiej” mgr Dorocie Dziełak-Szczepan,  kierownikowi, a zarazem dyrygentowi chóru Śląskiej Izby Lekarskiej „CAMES” (ze względu na nieobecność Medal zostanie wręczony w późniejszym terminie).

Podczas trzeciej części Zjazdu delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami organów Izby, uchwalili absolutorium Okręgowej Rady Lekarskiej i zatwierdzili budżet na 2017 r. Zostały również podjęte uchwały XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Obszerniejsza relacja ze zjazdu w kolejnym numerze „Pro Medico”

 

Akty prawne XXXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY