Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

POROZUMIENIE Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM W KATOWICACH

data: czwartek, 13 kwiecień 2017

12 kwietnia 2017r. zostało podpisane kolejne porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach reprezentowanym przez JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka i Śląską Izbą Lekarską w Katowicach reprezentowaną przez prezesa ORL Jacka Kozakiewicza.

Tym razem celem obecnego porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie:
- organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjno – naukowym (konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia),
- podejmowania działań o charakterze badawczym,
- kierowania na bezpłatne praktyki do Izby w organach prowadzących postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim zasadami odbywania praktyk.
Opiekunem merytorycznym i koordynatorem kierunków rozwoju oraz przebiegu współpracy ze strony Uniwersytetu  jest dr Agnieszka Bielska-Brodziak, a ze strony Izby Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Tadeusz Urban.
Podpisanie porozumienia jest zwieńczeniem wielotygodniowych rozmówi negocjacji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Tadeusza Urbana oraz  Przewodniczącego Okręgowego  Sądu Lekarskiego dr Adama Dyrdy z kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa prof. Zygmuntem Toborem wraz ze Współpracownikami.
Warto przypomnieć, że w 2011 roku zawarto umowę trójstronną pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Uniwersytetem Medycznym a ŚIL w sprawie określenia zasad prowadzenia międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Przez sześć lat akademickich z oferty skorzystało 425 słuchaczy.